Fanny Kårelind

Doktorand Hälsa och vårdvetenskap

Kontakt

Rum
Gf309
Telefon
Extern telefon
+4676-2095862
Ändra din information

Nämnder, råd m.m.

Hälsohögskolan - MBL-förhandlare , Facklig representant

Artikel

Kårelind, F., Finkel, D., Zarit, S., Wijk, H., Bielsten, T., Johansson, L. (2024). Post-diagnostic support for persons with young-onset dementia - a retrospective analysis based on data from the Swedish dementia registry SveDem BMC Health Services Research, 24(1). More information