Kåre Karlsson

Doktorand

Forskning

Kåres forskning inriktar sig på svensk ambulanspersonals arbetsmiljö. Ett syfte är att kartlägga hur denna personals hälsa ser ut jämfört med övriga yrkerverksamma i Sverige. Ett annat syfte är om det finns identifierbara faktorer som påverkar arbetsmiljö och hälsa. De båda första studierna inriktas på vad som sker i kroppen under aktuta ambulansuppdrag samt vid ett teoretiskt stresstest. Detta mäts med biomedicinska mätmetoder, hjärtfrekvens och kortisolinsöndring. Den tredje studien blir en registerstudie där den faktiska ohälsan undersöks med hjälp av parametrar som sjukskrivning, sjukdomsdiagnoser, förtidspension etc. Den avslutande fjärde studien är tänkt att bli en intervjustudie där fynd från de tre första studierna kommer att ligga till grund för frågaställningen.

Biografi

Kåre har varit verksam inom ambulanssjukvården sedan 1985, från och med 2004 som specialistsjuksköterska. Är sedan 2016 doktorand på halvid vid Jönköping University och arbetar resterande tid som sjuksköterska vid ambulanssjukvården Lidköping, Skaraborgs Sjukhus.

Artikel

Karlsson, K., Niemelä, P., Jonsson, A., Törnhage, C. (2020). Stress response in Swedish ambulance personnel during priority-1 alarms Australasian Journal of Paramedicine, 17. More information
Karlsson, K., Persson Niemelä, P., Jonsson, A., Törnhage, C. (2019). Stress response in swedish ambulance personnel evaluated by Trier social stress test Journal of Health and Environmental Research, 5(1), 14-23. More information
Karlsson, K., Niemelä, P., Jonsson, A., Törnhage, C. (2016). Using shoulder straps decreases heart rate variability and salivary cortisol concentration in Swedish ambulance personnel SH@W Safety and Health at Work, 7(1), 32-37. More information
Karlsson, K., Niemelä, P., Jonsson, A. (2011). Heart rate as a marker of stress in ambulance personnel: A pilot study of the body's response to the ambulance alarm Prehospital and Disaster Medicine, 26(1), 21-26. More information

Doktorsavhandling

Karlsson, K. (2020). Health problems and work-related stress in Swedish ambulance personnel (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare). More information

Övrigt

Karlsson, K., Nasic, S., Lundberg, L., Mårtensson, J., Jonsson, A. . Health problems among Swedish ambulance personnel: long-term risks compared to other professions in Sweden - a longitudinal register study. More information