Samer El Kari

Universitetsadjunkt
Avdelningen för byggnadsteknik och belysningsvetenskap , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Kontakt

Rum
E2115
Telefon
Signatur/Kortnamn
KARSAM
Schema
Ändra din information