Therese Karlsson

Universitetsadjunkt
Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan
Filosofie Magister i omvårdnad