Sofia Kjellström

Professor Kvalitetsförbättring och Ledarskap
Ämnesföreträdare Kvalitetsförbättring och Ledarskap
Filosofie doktor

Forskning

Sofia har en passion för att förbättra verksamheter i nära samverkan med dem som det berör. Projekt bedrivs inom en rad olika områden, såsom ledar- och ledarskapsutveckling, innovation, förbättringsarbete och samskapande. Sofia är forskningsledare för "Samskapa" som är ett 6-årigt forskningsprogram om samskapande processer för att främja hälsa och välfärd. Hon är mycket intresserad av hur man skapar effektiva och hållbara ledarskapsutvecklingssystem. I ett pågående program tas modeller och verktyg fram för att arbeta mer systematiskt med att utveckla ledarskap. Framtida forskning under planering har fokus på förändringsledning, pyskologisk trygghet och människoaspekter vid arbete med att förbättra verksamheter. 

Forskningen utmärks av kreativitet, tvärvetenskaplighet och förmåga att röra sig mellan olika vetenskapliga fält. Hon har bedrivit studier i nära samarbete och partnerskap med organisationer inom såväl det privata näringslivet som offentlig sektor. Hennes specialområde är vuxenutvecklingsteorier som visar att människor har kvalitativt olika komplexa sätt att tolka och hantera händelser.

Tidigare forskning är av olika slag. I en serie studier har välfungerande vårdcentraler studerats och mynnat ut i en interventionsstudie om hur man kan stödja ledare för innovation. I ett förbättringsprojekt vid förskolor studeras processer för att de ska bli bättre på att arbeta med biologisk mångfald och fysisk aktivitet. I ett forskningsprogem utvecklades en "dialog karta" över för hur organisationer kan arbete mer mångfacetterat med individuell ledarutveckling och kollektiv ledarskapsutveckling i grupp. Sofia har beviljats 36 miljoner i forskningsmedel som huvudsökande och lika mycket som medsökande från finansiärer som AFA, KKS, Vinnova, FORMAS och FORTE. 

 

Biografi

 

Sofia Kjellström är professor i kvalitetsförbättring och ledarskap vid Jönköping Academy for Improvements of Health and Welfare, och är forskningsledare för forskningsmiljön IMPROVE. Hon har skrivit en bästsäljande bok om vårdetik ”Etikboken”.

Hon har en bred humanistisk och samhällsvetenskaplig utbildning (fil kand. i sociologi) och (fil mag. i praktisk filosofi) från Lunds universitet. Doktorandstudierna bedrevs vid tvärvetenskapliga Tema hälsa och samhälle, Linköpings universitet och resulterade 2006 i en avhandling om individens ansvar för sin hälsa. Efter disputationen hade hon en post doc på Hälsohögskolan som lade grunden för en docentur 2011. Engagemanget i forskarskolan på hälsohögskolan är stort genom handledning, utveckling av forskarutbildningskurser samt varit program/ämnesansvarig för forskarutbildningsämnet Välfärd och Socialvetenskap i 4 år, inom vilket hon blev docent 2017.

Artikel

Fabisch, A., Kjellström, S., Ockander, M., Avby, G. (2024). Transformations towards an integrated leadership development system: A longitudinal study in a high-performing public organization Leadership. More information
Kjellström, S., Sarre, S., Masterson, D. (2024). The complexity of leadership in coproduction practices: a guiding framework based on a systematic literature review. More information
Mulvale, G. Green, J. Robert, G. Larkin, M. Vackerberg, N. Kjellström, S. , ... Craythorne S. (2024). Adopting, implementing and assimilating coproduced health and social care innovations involving structurally vulnerable populations: findings from a longitudinal, multiple case study design in Canada, Scotland and Sweden Health Research Policy and Systems, 22(1). More information
Karltun, A., Karltun, J., Coelho, D., Havemose, K., Kjellström, S. (2023). The work of first line managers – A key to resilience in manufacturing Applied Ergonomics, 110. More information
Nordin, A., Kjellström, S., Robert, G., Masterson, D., Areskoug Josefsson, K. (2023). Measurement and outcomes of co-production in health and social care: A systematic review of empirical studies. More information
Greenhalgh, T., Engebretsen, E., Bal, R., Kjellström, S. (2023). Toward a Values-Informed Approach to Complexity in Health Care: Hermeneutic Review Milbank Quarterly, 101(3), 646-674. More information
Masterson, D., Areskoug Josefsson, K., Robert, G., Nylander, E., Kjellström, S. (2022). Mapping definitions of co-production and co-design in health and social care: A systematic scoping review providing lessons for the future. More information
Kjellström, S., Areskoug Josefsson, K., Fabisch, A., Forsberg, C., Schneider, T., Avby, G. (2022). Fostering exploration and exploitation behavior in management teams to enhance organizational performance: the LearnOvation leadership development program Leadership & Organization Development Journal, 43(3), 482-500. More information
Lundberg, K., Kjellström, S., Sandgren, A. (2022). Unifying loyalty: a grounded theory about tactical officers’ challenges when leading licensed medical personnel in combat zones Journal of Military Studies, 11(1), 1-7. More information
Suutari, A., Nordin, A., Kjellström, S., Thor, J., Areskoug Josefsson, K. (2022). Using stakeholders' experiences to redesign health services for persons living with heart failure: a case study protocol in a Swedish cardiac care setting [Protocol] BMJ Open, 12(3). More information
Gabrielsson-Järhult, F., Kjellström, S., Areskoug Josefsson, K. (2021). Telemedicine consultations with physicians in Swedish primary care: a mixed methods study of users' experiences and care patterns Scandinavian Journal of Primary Health Care, 39(2), 204-213. More information
Karltun, J., Karltun, A., Havemose, K., Karlsson, M., Kjellström, S. (2021). Studying resilient action strategies of first line managers [Protocol] Social Science Protocols, 4. More information
Suutari, A., Thor, J., Nordin, A., Kjellström, S., Areskoug Josefsson, K. (2021). Improving Health for People Living With Heart Failure: Focus Group Study of Preconditions for Co-Production of Health and Care Journal of Participatory Medicine, 13(2). More information
Kjellström, S., Stålne, K., Törnblom, O. (2020). Six ways of understanding leadership development: An exploration of increasing complexity Leadership, 16(4), 434-460. More information
Kjellström, S., Avby, G. (2020). Välfungerande vårdcentraler Vårdmagasinet Hälsa, 16-17. More information
Kjellström, S., Avby, G. (2020). Metoder i vårdens vardag för att skapa kreativitet och delaktighet Chefer och ledare i vården, 28-30. More information
Avby, G., Kjellström, S. (2020). Innovationskraft i vardagens processer Chefer och ledare i vården, 24-27. More information
Avby, G., Kjellström, S. (2020). ”Inga bevis för att chefer blir bättre av att gå på kurs” Dagens Nyheter. More information
Kjellström, S., Andersson, A., Samuelsson, T. (2020). Professionals’ experiences of using an improvement programme: applying quality improvement work in preschool contexts BMJ Open Quality, 9(3). More information
Bradbury, H. Glenzer, K. Apgar, M. Embury, D. Friedman, V. Kjellström, S. , ... Devecha S. (2020). Action Research Journal’s seven quality choicepoints for action oriented research for transformations Action Research, 18(1), 3-6. More information
Kjellström, S., Törnblom, O., Stålne, K. (2020). A dialogue map of leader and leadership development methods: A communication tool Cogent Business and Management, 7(1). More information
Kjellström, S., Golino, H. (2019). Mining concepts of health responsibility using text mining and exploratory graph analysis Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 26(6), 395-410. More information
Norrman Brandt, E., Kjellström, S., Andersson, A. (2019). Transformational change by a post-conventional leader Leadership & Organization Development Journal, 40(4), 457-471. More information
Lundberg, K., Kjellström, S., Sandman, L. (2019). Dual loyalties: Everyday ethical problems of registered nurses and physicians in combat zones Nursing Ethics, 26(2), 480-495. More information
Bradbury, H. Glenzer, K. Ku, B. Columbia, D. Kjellström, S. Aragón, A. , ... Gray P. (2019). What is good action research: Quality choice points with a refreshed urgency Action Research, 17(1), 14-18. More information
Norrman Brandt, E., Kjellström, S., Andersson, A. (2019). The future trip: A story of transformational change Journal of Organizational Change Management, 32(7), 669-686. More information
Kjellström, S., Mitchell, A. (2019). Health and healthcare as the context for participatory action research Action Research, 17(4), 419-428. More information
Golino, H., Hamer, R., Almers, E., Kjellström, S. (2019). The structure of the epistemological development in teaching learning questionnaire Cogent Education, 6(1). More information
Lindmark, U. Bülow, P. Mårtensson, J. Rönning, H. Ahlstrand, I. Broström, A. , ... Sandgren A. (2019). The use of the concept of transition in different disciplines within health and social welfare: An integrative literature review. More information
Avby, G., Kjellström, S., Andersson Bäck, M. (2019). Tending to innovate in Swedish primary health care: a qualitative study BMC Health Services Research, 19(1). More information
Avby, G., Kjellström, S. (2019). LearnOvation: an intervention to foster exploration and exploitation behaviour in health care management in daily practice BMC Health Services Research, 19(1). More information
Suutari, A., Areskoug Josefsson, K., Kjellström, S., Nordin, A., Thor, J. (2019). Promoting a sense of security in everyday life—A case study of patients and professionals moving towards co-production in an atrial fibrillation “learning café” Health Expectations, 22(6), 1240-1250. More information
Kjellström, S. Areskoug Josefsson, K. Andersson-Gäre, B. Andersson, A. Ockander, M. Käll, J. , ... Robert G. (2019). Exploring, measuring and enhancing the coproduction of health and well-being at the national, regional and local levels through comparative case studies in Sweden and England: the 'Samskapa' research programme protocol BMJ Open, 9(7). More information
Areskoug Josefsson, K., Kjellström, S. (2019). Ethics and sexual health: Exploration of the ethical code of conduct for physiotherapists concerning sexual health in clinical practice Physiotherapy Theory and Practice, 35(11), 1015-1026. More information
Almers, E., Askerlund, P., Kjellström, S. (2018). Why forest gardening for children? Swedish forest gardeneducators' ideas, purposes, and experiences The Journal of Environmental Education, 49(3), 242-259. More information
Areskoug Josefsson, K., Avby, G., Andersson Bäck, M., Kjellström, S. (2018). Workers’ experiences of healthy work environment indicators at well-functioning primary care units in Sweden: a qualitative study Scandinavian Journal of Primary Health Care, 36(4), 406-414. More information
Hedberg, B., Nordström, E., Kjellström, S., Josephson, I. (2018). "We found a solution, sort of”: qualitative interview study with children and parents on their experiences of the coordinated individual plan (CIP) in Sweden Cogent Medicine, 5(1). More information
Törnblom, O., Stålne, K., Kjellström, S. (2018). Analyzing roles and leadership in organizations from cognitive complexity and meaning-making perspectives Behavioral Development Bulletin, 23(1), 63-80. More information
Kjellström, S., Sjölander, P., Almers, E., McCall, M. (2017). Value systems among adolescents: Novel method for assessing level of ego-development Scandinavian Journal of Psychology, 58(2), 150-157. More information
Kjellström, S., Andersson, A. (2017). Applying adult development theories to improvement science International Journal of Health Care Quality Assurance, 30(7), 617-627. More information
Lundberg, K., Kjellström, S., Jonsson, A., Sandman, L. (2017). Gathering intelligence or providing medical care on military operations: an ethical problem for Swedish licensed medical personnel (LMP)in combat zones Journal of Military Ethics. More information
Avby, G., Kjellström, S., Andersson Bäck, M., Areskoug Josefsson, K., Andersson-Gäre, B., Sparf, A., Siljehult, M. (2017). Samarbete bygger en stark primärvård Stockholm: Dagens Nyheter . More information
Kjellström, S., Avby, G., Areskoug Josefsson, K., Andersson-Gäre, B., Andersson Bäck, M. (2017). Work motivation among healthcare professionals: A study of well-functioning primary healthcare centers in Sweden Journal of Health Organization & Management, 31(4), 487-502. More information
Kjellström, S., Stålne, K. (2017). Adult development as a lens: Applications of adult development theories in research Behavioral Development Bulletin, 22(2), 266-278. More information
Kjellström, S., Golino, H., Hamer, R., Van Rossum, E., Almers, E. (2016). Psychometric properties of the Epistemological Development in Teaching Learning Questionnaire (EDTLQ): An inventory to measure higher order epistemological development Frontline Learning Research, 4(5), 22-54. More information
Stålne, K., Kjellström, S., Utriainen, J. (2016). Assessing complexity in learning outcomes - a comparison between the SOLO taxonomy and the model of hierarchical complexity Assessment & Evaluation in Higher Education, 41(7), 1033-1048. More information
Nordström, E., Josephson, I., Hedberg, B., Kjellström, S. (2016). Agenda för samverkan eller verksamhetens agenda? Om professionellas erfarenheter av samverkan enligt samordnad individuell plan (SIP) Socialvetenskaplig tidskrift, 37-57. More information
Kjellström, S., Larsson, M., Sutter, S. (2015). Självhushållningsfestival och nätverksskapande i Skärstad Tidningen Åter : forum för självförsörjning och alternativt boende på landsbygden, 25-27 Rödbo: Tidningen Åter . More information
Kjellström, S., Larsson, M., Sutter, S. (2014). Självhushållningsfestivalen i Huskvarna Åter:Forum för självförsörjning och alternativt boende på landsbygden, 23- Gudhem . More information
Lundberg, K., Kjellström, S., Jonsson, A., Sandman, L. (2014). Experiences of Swedish military medical personnel in combat zones: adapting to competing loyalties Military medicine, 179(8), 821-826. More information
Kjellström, S., Sjölander, P. (2014). The level of development of nursing assistants' value system predicts their views on paternalistic care and personal autonomy International Journal of Ageing and Later Life, 9(1), 35-68. More information
Sjölander, P., Lindström, N., Ericsson, A., Kjellström, S. (2014). A pattern recognition method for disclosing different levels of value system from questionnaire data Behavioral Development Bulletin, 19(3), 112-125. More information
Nordström, K., Juth, N., Kjellström, S., Meijboom, F., Görman, U. (2013). Values at stake: autonomy, responsibility, and trustworthiness in relation to genetic testing and personalized nutrition advice Genes & Nutrition, 8(4), 365-372. More information
Ericsson, I., Kjellström, S., Hellström, I. (2013). Creating relationships with persons with moderate to severe dementia Dementia, 12(1), 63-79. More information
Boström, M., Kjellström, S., Björklund, A. (2013). Older persons have ambivalent feelings about the use of monitoring technologies Information Technology and Disabilities, 25(2), 117-125. More information
Silén, M., Kjellström, S., Christensson, L., Sidenvall, B., Svantesson, M. (2012). What actions promote a positive ethical climate? A critical incident study of nurses’ perceptions Nursing Ethics, 19(4), 501-512. More information
Silén, M., Svantesson, M., Kjellström, S., Sidenvall, B., Christensson, L. (2011). Moral distress and ethical climate in a Swedish nursing context:perceptions and instrument usability Journal of Clinical Nursing, 20(23-24), 3483-3493. More information
Kjellström, S., Ross, S. (2011). Older persons’ reasoning about responsibility for health: variations and predictions The International Journal of Aging & Human Development, 73(2), 99-124. More information
Ericsson, I., Hellström, I., Kjellström, S. (2011). Sliding interactions: An ethnography about how persons with dementia interact in housing with care for the elderly. Dementia, 10(4), 523-538. More information
Boström, M., Kjellström, S., Malmberg, B., Björklund, A. (2011). Personal emergency response system (PERS) alarms may induce insecurity feelings Gerontechnology, 10(3), 140-145 Eindhoven, Netherlands: International Society for gerontechnology . More information
Kjellström, S., Stålne, K. (2011). Komplexitet för kvalitet i lärande och undervisning: bedömning av komplexa problem och studenters resonemang Högre Utbildning, 1(1), 15-26. More information
Kjellström, S., Fridlund, B. (2010). Status and trends of research ethics in Swedish nurses' dissertations. More information
Kjellström, S., Ross, S., Fridlund, B. (2010). Research ethics in dissertations: ethical issues and complexity of reasoning Journal of Medical Ethics, 36(7), 425-430. More information
Kjellström, S. (2010). Responsibility and Ethics in the Use and Advocacy of Developmental exercises: Response to Zeitler and Reams Integral Review, 6(2), 19-28. More information
Kjellström, S. (2009). The Ethics of Promoting and Assigning Adult Development Exercises: A Critical Analysis of the Immunity to Change Process Integral Review, 5(2), 116-132. More information

Bok

Sandman, L., Kjellström, S. (2024). Etikboken: Etik för vårdande yrken. Lund: Studentlitteratur AB More information
Karltun, J., Karltun, A., Havemose, K., Coelho, D., Kjellström, S., Sandback, A. (2023). Handbook for front line managers. Jönköping: Jönköping University, School of Engineering More information
Karltun, J., Karltun, A., Havemose, K., Coelho, D., Kjellström, S., Sandback, A. (2022). Handbok för första linjens chefer. Jönköping: Jönköping University, School of Engineering More information
Sandman, L., Kjellström, S. (2018). Etikboken: Etik för vårdande yrken. Lund: Studentlitteratur AB More information
Sandman, L., Kjellström, S. (2013). Etikboken: Etik för vårdande yrken. Lund More information

Doktorsavhandling

Kjellström, S. (2005). Ansvar, hälsa och människa: en studie av idéer om individens ansvar för sin hälsa (Doctoral thesis, Linköping: Linköpings universitet). More information

Antologibidrag

Kjellström, S. (2023). Forskningsetik. In: M. Henricson (Ed.), Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom vård- och hälsovetenskap (pp. 61 -83). Lund: Studentlitteratur AB More information
Kjellström, S. (2023). Tematisk analys. In: M. Henricson (Ed.), Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom vård- och hälsovetenskap (pp. 313 -331). Lund: Studentlitteratur AB More information
Areskoug Josefsson, K., Nordin, A., Kjellström, S. (2021). Trust and self-efficacy as enablers and products of co-production in health and welfare services. In: Anja Overgaard Thomassen & Julie Borup Jensen (Ed.), Processual perspectives on the co-production turn in public sector organizations (pp. 42 -58). Hershey, PA: IGI Global More information
Kjellström, S. (2021). Re-Shaping Physical and Digital Consumer and Participative Co-Production Processes: The Impact of Social Distancing During COVID-19. In: Anja Overgaard Thomassen & Julie Borup Jensen (Ed.), Processual perspectives on the co-production turn in public sector organizations (pp. 42 -58). Hershey, PA: IGI Global More information
Kjellström, S. (2012). Delaktighetens etik och ansvar för delaktighet. In: Pia Bülow, Daniel Persson Thunqvist, Inger Sandén, (Ed.), Delaktighetens praktik: Det professionella samtalets villkor (pp. 31 -39). Malmö: Gleerups Utbildning AB More information
Kjellström, S. (2012). Forskningsetik. In: Maria Henricson (Ed.), Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad (pp. 69 -94). Lund: Studentlitteratur More information
Kjellström, S. (2010). Kan människor ta ansvar för sin hälsa?. In: Eget ansvar i vården: ett symposium om medicinsk etik, 16 spetember, Lund (pp. 39 -46). Lund: Medicinsk fakultet, Lunds universitet More information
Kjellström, S. (2007). Ansvar för hälsa och personlig utveckling vid långtidssjukskrivning. In: Nya vägar till livet (pp. 36 -41). Jönköping: Coompanion Jönköpings län More information
Kjellström, S. (2003). Hälsa i bild. In: Visuella spår: bilder i kultur- och samhällsanalysMore information

Konferensbidrag

Mahmud, Y., Schmidt, M., Kjellström, S. (2023). Co-creative leadership: Why and how certain approaches to leadership allow adaptive responses in complex systems. The 21st International Studying Leadership Conference, Copenhagen, Denmark, December 10 – 12, 2023. More information
Kjellström, S., Fabisch, A., Schmidt, M., Avby, G., Bergmo-Prvulovic, I., Engström, A., Bolden, R. (2023). Workshop: Systems of leadership development: how to transcend linear conceptualizations. The 21st International Studying Leadership Conference, Copenhagen, Denmark, December 10 – 12, 2023. More information
Bergmo-Prvulovic, I., Avby, G., Engström, A., Kjellström, S., Fabisch, A. (2022). Exploring Social Representations of Leadership Development: Designing for Work-Integrated Learning. WIL Conference 2022, 7-9 December, 2022, Trollhättan, Sweden. More information
Avby, G., Engström, A., Kjellström, S., Bergmo-Prvulovic, I., Fabisch, A. (2022). Shaping leadership development systems to the work context. OLKC Conference 2022, 7-9 September, 2022, Trollhättan, Sweden. More information
Bergmo-Prvulovic, I., Avby, G., Engström, A., Kjellström, S., Fabisch, A. (2022). Exploring Social Representations of Leadership Development: Designing for Work-Integrated Learning. Trollhättan: University West, WIL'22 International Conference on Work Integrated Learning, 7-9 December 2022, University West, Trollhättan, Sweden. More information
Kjellström, S., DeLauer, V. (2021). The developmental dimension of leadership of co-production. ESRAD Online Conference, 2021, 23rd to 25th April, 2021. More information
Karltun, J., Karltun, A., Havemose, K., Kjellström, S. (2019). Positioning the study of first line managers’ resilient action strategies. 8th REA Symposium on Resilience Engineering: Scaling up and Speeding up, Kalmar, Sweden, June 24-27, 2019. More information
Robert, G. Kjellström, S. Areskoug Josefsson, K. Andersson-Gäre, B. Andersson, A. Ockander, M. , ... Donetto S. (2019). Exploring, measuring and enhancing the co-production of health and wellbeing at the national, regional and local levels through comparative case studies in Sweden and England: The 'Samskapa' research programme (study protocol). 14th ESA Conference, Europe and Beyond: Boundaries, Barriers and Belonging, 20-23 August 2019, Manchester, UK. More information
Golino, H., Hamer, R., Almers, E., Kjellström, S. (2018). Measuring epistemological development – a uni- or multidimensional structure?. European Society for Research on Adult Development (ESRAD), ​25th to 27th May 2018, University of Greenwich, London, UK. More information
Stålne, K., Kjellström, S., Törnblom, O. (2018). Assumptions and distinctions on leadership development in complex roles in the context of more advanced and complex organizational design. European Society for Research on Adult Development (ESRAD), ​25th to 27th May 2018, University of Greenwich, London, UK. More information
Norrman Brandt, E., Kjellström, S., Andersson, A. (2018). A transformational change process by a post heroic leader. European Society for Research on Adult Development (ESRAD), ​25th to 27th May 2018, University of Greenwich, London, UK. More information
Andersson Bäck, M., Kjellström, S., Avby, G. (2017). Medical manager hybrids for handling institutional complexity and change in primary care. NOVO 11th Symposium, “Measures to meet Nordic challenges for sustainable health care organizations”, 9-10 November 2017, Gothenburg, Sweden. More information
Avby, G., Kjellström, S., Andersson Bäck, M. (2017). A reform as a lever for innovation and professionalism?. NOVO 11th Symposium, “Measures to meet Nordic challenges for sustainable health care organizations”, 9-10 November 2017, Gothenburg, Sweden. More information
Andersson Bäck, M., Kjellström, S., Avby, G. (2017). Identity work of successful primary care managers and competing institutional logics. EGOS 2017. 33rd EGOS Colloquium: The Good Organization: Aspirations, Interventions, Struggles, Copenhagen, July 6–8, 2017. More information
Avby, G., Kjellström, S., Andersson Bäck, M. (2017). Transforming primary healthcare: Exploring a new provider model as a lever for innovation and professionalism. EGPA (European Group for Public Administration), 30 August – 1 September 2017, Milano, Italy. More information
Kjellström, S., Stålne, K., Törnblom, O. (2017). The qualitative different understandings of leadership development as a potential tool for the good organization. EGOS 2017. 33rd EGOS Colloquium: The Good Organization: Aspirations, Interventions, Struggles, Copenhagen, July 6–8, 2017. More information
Kjellström, S., Avby, G., Andersson Bäck, M., Areskoug Josefsson, K., Andersson-Gäre, B. (2017). Leadership as a driver for work motivation: a study of well-functioning primary healthcare centers in Sweden. NOVO 11th Symposium, “Measures to meet Nordic challenges for sustainable health care organizations”, 9-10 November 2017, Gothenburg, Sweden. More information
Kjellström, S., Avby, G., Areskoug Josefsson, K., Andersson Bäck, M. (2017). Research on successful and well-functioning organizations: The role of qualitative studies for theoretical and practical use. Workshop.. NOVO 11th Symposium, “Measures to meet Nordic challenges for sustainable health care organizations”, 9-10 November 2017, Gothenburg, Sweden. More information
Kjellström, S., Avby, G., Andersson Bäck, M. (2016). Financial incentives and motivation: "What we do is the same but how we do it is different". International Forum on Quality & Safety in Healthcare, 12-15 April, 2016, Gothenburg. More information
Ramírez-Pasillas, M., Almers, E., Kjellström, S., Wagman, P., Stagell, U. (2015). Towards Multiple Approaches on Education for Sustainability: A case study of a Swedish University. 8th World Environmental Education Congress – WEEC 2015, Gothenburg, 29th of June - 2nd of July, 2015. More information
Askerlund, P., Almers, E., Hyltse-Eckert, Y., Avery, H., Kjellström, S. (2014). The Nordic forest garden: An educational opportunity for learning about ecological and emotional relationships between organisms. NERA 42nd congress: education for sustainable development, Lillehammer, March 5.-7. 2014. More information
Norrman Brandt, E., Kjellström, S., Sjölander, P., Stålne, K. (2014). Leader capabilities in the 21st century. European Society for Research in Adult Development (ESRAD) IV Symposium, May 21-23, 2014, Helsinki, Finland. More information
Kjellström, S., Sjölander, P. (2014). The relationship between nursing staff's value systems and their views on good care. 22nd Nordic Congress of Gerontology, Gothenburg, 25-28 May 2014. More information
Kjellström, S., Stålne, K., Hamer, R., van Rossum, E., Almers, E. (2014). A developmental questionnaire on knowing and learning. European Society for Research in Adult Development (ESRAD) IV Symposium, Helsinki, May 21-23, 2014. More information
Kjellström, S. (2010). Äldres olika sätt att ta ansvar för hälsan. Äldrekonferens i Jönköping, 3-4 februari. More information
Kjellström, S. (2010). Poor quality of reports on informed consent in dissertation. Is Medical Ethics Really in the Best Interest of the Patient? Medical Ethics Conference, 14-16 June 2010, Uppsala Sweden.. More information
Kjellström, S. (2010). The Model of Hierarchical Complexity and its Application to Phenomenography,. 6th Nordic Interdisciplinary Conference of Qualitative methods in the Service of Health, May 2-4, 2020, Uppsala, Sweden. More information
Kjellström, S. (2008). Människors olika komplexa förhållningssätt till hälsa och ansvar. ?. More information
Kjellström, S. (2005). Samhällets krav – människors förmågor: ett utvecklingsperspektiv?. ?. More information

Bloggpost

Övrigt

Mulvale, G. Green, J. Robert, G. Larkin, M. Vackerberg, N. Kjellström, S. , ... Craythorne S. (2023). Adopting, implementing, and assimilating heath and social care innovations coproduced with structurally vulnerable populations: Findings from a longitudinal, multiple case study design in three countries. More information
Avby, G., Kjellström, S. (2020). Utforska och kontrollera för innovation i vardagen – två praktiska exempel [video]. More information
Kjellström, S., Avby, G. (2020). Skapa kreativitet och delaktighet i förändringsarbetet [video]. More information
Avby, G., Kjellström, S. (2020). Öka innovationskraften i vardagens processer [video]. More information
Bradbury, H., Kjellström, S. (2019). Awakening to human centered interaction. Dialogue with Sofia Kjellström [blog post]. More information
Kjellström , S. . Idéer om ansvar för hälsa: forskning och metoder utifrån ett vuxenlivsutvecklingsperspektiv. More information

Rapport

Gabrielsson-Järhult, F., Mahmud, Y., Fristedt, S., Kjellström, S., Kåreholt, I. (2023). Hur klickar vi med vården? En vetenskaplig studie av digitala och fysiska vårdkontakter utifrån användarmönster och patienters erfarenheter av primärvård. Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare More information
Kjellström, S., Stålne, K., Törnblom, O. (2019). Nya perspektiv på individuell och kollektiv ledarskapsutveckling i komplexa organisationer. Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare More information
Kjellström, S., Avby, G., Areskoug Josefsson, K., Andersson-Gäre, B., Andersson Bäck, M. (2017). De komplexa drivkrafterna inom vård och omsorg - en fallstudie av finansiella incitament och dess konsekvenser ur ett arbetsmiljöperspektiv: Slutrapport. More information
Kjellström, S., Almers, E., Ramirez-Pasillas, M., Wagman, P., Stagell, U., Andersson, A. (2014). Högskoleutbildning för hållbar utveckling: En kartläggning vid Jönköpings högskola. Jönköping: Jönköping University, School of Health Sciences More information