Sofia Kjellström

Professor Kvalitetsförbättring och Ledarskap
Filosofie doktor

Kontakt

Rum
Ga509
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskning

Hennes specialområde är vuxenutvecklingsteorier som visar att människor har kvalitativt olika komplexa sätt att tolka och hantera händelser. Projekt bedrivs inom en rad olika områden, såsom ledar- och ledarskapsutveckling, innovation, förbättringsarbete och samskapande. Hon är mycket intresserad av hur man skapar effektiva och hållbara ledarutvecklingssystem. 

Forskningen utmärks av kreativitet, tvärvetenskaplighet och förmåga att röra sig mellan olika vetenskapliga fält. Hon har bedrivit interaktiva studier med organisationer inom det privata näringslivet och offentlig sektor. I en serie studier har välfungerande vårdcentraler studerats och mynnat ut i en interventionsstudie om hur man kan stödja ledare för innovation. I ett pågående förbättringsprojekt vid förskolor studeras processer för att de ska bli bättre på att arbeta med biologisk mångfald och fysisk aktivitet. I ett forskningsprogem utvecklades en "dialog karta" över för hur organisationer kan arbete mer mångfacetterat med individuell ledarutveckling och kollektiv ledarskapsutveckling i grupp. Sofia är forskningsledare för "Samskapa" som är ett 6-årigt forskningsprogram om samskapande processer för att främja hälsa och välfärd. Sofia har beviljats 36 miljoner i forskningsmedel som huvudsökande och lika mycket som medsökande från finansiärer som AFA, KKS, Vinnova, FORMAS och FORTE. 

 

Biografi

 

Sofia Kjellström är professor i kvalitetsförbättring och ledarskap vid Jönköping Academy for Improvements of Health and Welfare, och är forskningsledare för forskningsmiljön IMPROVE. Hon har skrivit en bästsäljande bok om vårdetik ”Etikboken”.

Hon har en bred humanistisk och samhällsvetenskaplig utbildning (fil kand. i sociologi) och (fil mag. i praktisk filosofi) från Lunds universitet. Doktorandstudierna bedrevs vid tvärvetenskapliga Tema hälsa och samhälle, Linköpings universitet och resulterade 2006 i en avhandling om individens ansvar för sin hälsa. Efter disputationen hade hon en post doc på Hälsohögskolan som lade grunden för en docentur 2011. Engagemanget i forskarskolan på hälsohögskolan är stort genom handledning, utveckling av forskarutbildningskurser samt varit program/ämnesansvarig för forskarutbildningsämnet Välfärd och Socialvetenskap i 4 år, inom vilket hon blev docent 2017.

Antologibidrag

Areskoug Josefsson, K., Nordin, A., Kjellström, S. (2021). Trust and self-efficacy as enablers and products of co-production in health and welfare services. In: Anja Overgaard Thomassen & Julie Borup Jensen (Ed.), Processual perspectives on the co-production turn in public sector organizations (pp. 42 -58). Hershey, PA: IGI Global
Kjellström, S. (2021). Re-Shaping Physical and Digital Consumer and Participative Co-Production Processes: The Impact of Social Distancing During COVID-19. In: Anja Overgaard Thomassen & Julie Borup Jensen (Ed.), Processual perspectives on the co-production turn in public sector organizations (pp. 42 -58). Hershey, PA: IGI Global
Kjellström, S. (2012). Delaktighetens etik och ansvar för delaktighet. In: Pia Bülow, Daniel Persson Thunqvist, Inger Sandén, (Ed.), Delaktighetens praktik: Det professionella samtalets villkor (pp. 31 -39). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Kjellström, S. (2012). Forskningsetik. In: Maria Henricson (Ed.), Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad (pp. 69 -94). Lund: Studentlitteratur
Kjellström, S. (2010). Kan människor ta ansvar för sin hälsa?. In: Eget ansvar i vården: ett symposium om medicinsk etik, 16 spetember, Lund (pp. 39 -46). Lund: Medicinsk fakultet, Lunds universitet
Kjellström, S. (2007). Ansvar för hälsa och personlig utveckling vid långtidssjukskrivning. In: Nya vägar till livet (pp. 36 -41). Jönköping: Coompanion Jönköpings län
Kjellström, S. (2003). Hälsa i bild. In: Visuella spår: bilder i kultur- och samhällsanalys

Artikel

Karltun, J., Karltun, A., Havemose, K., Karlsson, M., Kjellström, S. (2021). Studying resilient action strategies of first line managers Social Science Protocols, 4.
Gabrielsson-Järhult, F., Kjellström, S., Areskoug Josefsson, K. (2021). Telemedicine consultations with physicians in Swedish primary care: a mixed methods study of users' experiences and care patterns Scandinavian Journal of Primary Health Care.
Suutari, A., Thor, J., Nordin, A., Kjellström, S., Areskoug Josefsson, K. (2021). Improving Health for People Living With Heart Failure: Focus Group Study of Preconditions for Co-Production of Health and Care Journal of Participatory Medicine, 13(2).
Kjellström, S., Törnblom, O., Stålne, K. (2020). A dialogue map of leader and leadership development methods: A communication tool Cogent Business and Management, 7(1).
Bradbury, H. Glenzer, K. Apgar, M. Embury, D. Friedman, V. Kjellström, S. , ... Devecha S. (2020). Action Research Journal’s seven quality choicepoints for action oriented research for transformations Action Research, 18(1), 3-6.
Kjellström, S., Andersson, A., Samuelsson, T. (2020). Professionals’ experiences of using an improvement programme: applying quality improvement work in preschool contexts BMJ Open Quality, 9(3).
Kjellström, S., Stålne, K., Törnblom, O. (2020). Six ways of understanding leadership development: An exploration of increasing complexity Leadership, 16(4), 434-460.
Kjellström, S., Avby, G. (2020). Välfungerande vårdcentraler Vårdmagasinet Hälsa, 16-17.
Kjellström, S., Avby, G. (2020). Metoder i vårdens vardag för att skapa kreativitet och delaktighet Chefer och ledare i vården, 28-30.
Avby, G., Kjellström, S. (2020). Innovationskraft i vardagens processer Chefer och ledare i vården, 24-27.
Avby, G., Kjellström, S. (2020). ”Inga bevis för att chefer blir bättre av att gå på kurs” Dagens Nyheter.
Avby, G., Kjellström, S., Andersson Bäck, M. (2019). Tending to innovate in Swedish primary health care: a qualitative study BMC Health Services Research, 19(1).
Kjellström, S., Golino, H. (2019). Mining concepts of health responsibility using text mining and exploratory graph analysis Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 26(6), 395-410.
Norrman Brandt, E., Kjellström, S., Andersson, A. (2019). Transformational change by a post-conventional leader Leadership & Organization Development Journal, 40(4), 457-471.
Lundberg, K., Kjellström, S., Sandman, L. (2019). Dual loyalties: Everyday ethical problems of registered nurses and physicians in combat zones Nursing Ethics, 26(2), 480-495.
Bradbury, H. Glenzer, K. Ku, B. Columbia, D. Kjellström, S. Aragón, A. , ... Gray P. (2019). What is good action research: Quality choice points with a refreshed urgency Action Research, 17(1), 14-18.
Areskoug Josefsson, K., Kjellström, S. (2019). Ethics and sexual health: Exploration of the ethical code of conduct for physiotherapists concerning sexual health in clinical practice Physiotherapy Theory and Practice, 35(11), 1015-1026.
Norrman Brandt, E., Kjellström, S., Andersson, A. (2019). The future trip: A story of transformational change Journal of Organizational Change Management, 32(7), 669-686.
Suutari, A., Areskoug Josefsson, K., Kjellström, S., Nordin, A., Thor, J. (2019). Promoting a sense of security in everyday life—A case study of patients and professionals moving towards co-production in an atrial fibrillation “learning café” Health Expectations, 22(6), 1240-1250.
Kjellström, S., Mitchell, A. (2019). Health and healthcare as the context for participatory action research Action Research, 17(4), 419-428.
Golino, H., Hamer, R., Almers, E., Kjellström, S. (2019). The structure of the epistemological development in teaching learning questionnaire Cogent Education, 6(1).
Törnblom, O., Stålne, K., Kjellström, S. (2018). Analyzing roles and leadership in organizations from cognitive complexity and meaning-making perspectives , 23(1), 63-80.
Almers, E., Askerlund, P., Kjellström, S. (2018). Why forest gardening for children? Swedish forest gardeneducators' ideas, purposes, and experiences The Journal of Environmental Education, 49(3), 242-259.
Areskoug Josefsson, K., Avby, G., Andersson Bäck, M., Kjellström, S. (2018). Workers’ experiences of healthy work environment indicators at well-functioning primary care units in Sweden: a qualitative study Scandinavian Journal of Primary Health Care, 36(4), 406-414.
Kjellström, S., Sjölander, P., Almers, E., McCall, M. (2017). Value systems among adolescents: Novel method for assessing level of ego-development Scandinavian Journal of Psychology, 58(2), 150-157.
Kjellström, S., Andersson, A. (2017). Applying adult development theories to improvement science International Journal of Health Care Quality Assurance, 30(7), 617-627.
Kjellström, S., Stålne, K. (2017). Adult development as a lens: Applications of adult development theories in research Behavioral Development Bulletin, 22(2), 266-278.
Avby, G., Kjellström, S., Andersson Bäck, M., Areskoug Josefsson, K., Andersson-Gäre, B., Sparf, A., Siljehult, M. (2017). Samarbete bygger en stark primärvård Stockholm: Dagens Nyheter .
Kjellström, S., Avby, G., Areskoug Josefsson, K., Andersson-Gäre, B., Andersson Bäck, M. (2017). Work motivation among healthcare professionals: A study of well-functioning primary healthcare centers in Sweden Journal of Health Organization & Management, 31(4), 487-502.
Kjellström, S., Golino, H., Hamer, R., Van Rossum, E., Almers, E. (2016). Psychometric properties of the Epistemological Development in Teaching Learning Questionnaire (EDTLQ): An inventory to measure higher order epistemological development Frontline Learning Research, 4(5), 22-54.
Stålne, K., Kjellström, S., Utriainen, J. (2016). Assessing complexity in learning outcomes - a comparison between the SOLO taxonomy and the model of hierarchical complexity Assessment & Evaluation in Higher Education, 41(7), 1033-1048.
Nordström, E., Josephson, I., Hedberg, B., Kjellström, S. (2016). Agenda för samverkan eller verksamhetens agenda? Om professionellas erfarenheter av samverkan enligt samordnad individuell plan (SIP) Socialvetenskaplig tidskrift, 37-57.
Kjellström, S., Larsson, M., Sutter, S. (2015). Självhushållningsfestival och nätverksskapande i Skärstad Tidningen Åter : forum för självförsörjning och alternativt boende på landsbygden, 25-27 Rödbo: Tidningen Åter .
Kjellström, S., Larsson, M., Sutter, S. (2014). Självhushållningsfestivalen i Huskvarna Åter:Forum för självförsörjning och alternativt boende på landsbygden, 23- Gudhem .
Kjellström, S., Sjölander, P. (2014). The level of development of nursing assistants' value system predicts their views on paternalistic care and personal autonomy International Journal of Ageing and Later Life, 9(1), 35-68.
Lundberg, K., Kjellström, S., Jonsson, A., Sandman, L. (2014). Experiences of Swedish military medical personnel in combat zones: adapting to competing loyalties Military medicine, 179(8), 821-826.
Sjölander, P., Lindström, N., Ericsson, A., Kjellström, S. (2014). A pattern recognition method for disclosing different levels of value system from questionnaire data , 19(3), 112-125.
Boström, M., Kjellström, S., Björklund, A. (2013). Older persons have ambivalent feelings about the use of monitoring technologies Information Technology and Disabilities, 25(2), 117-125.
Nordström, K., Juth, N., Kjellström, S., Meijboom, F., Görman, U. (2013). Values at stake: autonomy, responsibility, and trustworthiness in relation to genetic testing and personalized nutrition advice Genes & Nutrition, 8(4), 365-372.
Ericsson, I., Kjellström, S., Hellström, I. (2013). Creating relationships with persons with moderate to severe dementia Dementia, 12(1), 63-79.
Silén, M., Kjellström, S., Christensson, L., Sidenvall, B., Svantesson, M. (2012). What actions promote a positive ethical climate? A critical incident study of nurses’ perceptions Nursing Ethics, 19(4), 501-512.
Silén, M., Svantesson, M., Kjellström, S., Sidenvall, B., Christensson, L. (2011). Moral distress and ethical climate in a Swedish nursing context:perceptions and instrument usability Journal of Clinical Nursing, 20(23-24), 3483-3493.
Kjellström, S., Ross, S. (2011). Older persons’ reasoning about responsibility for health: variations and predictions The International Journal of Aging & Human Development, 73(2), 99-124.
Ericsson, I., Hellström, I., Kjellström, S. (2011). Sliding interactions: An ethnography about how persons with dementia interact in housing with care for the elderly. Dementia, 10(4), 523-538.
Boström, M., Kjellström, S., Malmberg, B., Björklund, A. (2011). Personal emergency response system (PERS) alarms may induce insecurity feelings Gerontechnology, 10(3), 140-145 Eindhoven, Netherlands: International Society for gerontechnology .
Kjellström, S., Ross, S., Fridlund, B. (2010). Research ethics in dissertations: ethical issues and complexity of reasoning Journal of Medical Ethics, 36(7), 425-430.

Artikel, forskningsöversikt

Lindmark, U. Bülow, P. Mårtensson, J. Rönning, H. Ahlstrand, I. Broström, A. , ... Sandgren A. (2019). The use of the concept of transition in different disciplines within health and social welfare: An integrative literature review.

Bok

Sandman, L., Kjellström, S. (2018). Etikboken: Etik för vårdande yrken. Lund: Studentlitteratur AB
Sandman, L., Kjellström, S. (2013). Etikboken: Etik för vårdande yrken. Lund

Doktorsavhandling

Kjellström, S. (2005). Ansvar, hälsa och människa: en studie av idéer om individens ansvar för sin hälsa (Doctoral thesis, Linköping: Linköpings universitet).

Konferensbidrag

Robert, G. Kjellström, S. Areskoug Josefsson, K. Andersson-Gäre, B. Andersson, A. Ockander, M. , ... Donetto S. (2019). Exploring, measuring and enhancing the co-production of health and wellbeing at the national, regional and local levels through comparative case studies in Sweden and England: The 'Samskapa' research programme (study protocol). 14th ESA Conference, Europe and Beyond: Boundaries, Barriers and Belonging, 20-23 August 2019, Manchester, UK.
Karltun, J., Karltun, A., Havemose, K., Kjellström, S. (2019). Positioning the study of first line managers’ resilient action strategies. 8th REA Symposium on Resilience Engineering: Scaling up and Speeding up, Kalmar, Sweden, June 24-27, 2019.
Golino, H., Hamer, R., Almers, E., Kjellström, S. (2018). Measuring epistemological development – a uni- or multidimensional structure?. European Society for Research on Adult Development (ESRAD), ​25th to 27th May 2018, University of Greenwich, London, UK.
Stålne, K., Kjellström, S., Törnblom, O. (2018). Assumptions and distinctions on leadership development in complex roles in the context of more advanced and complex organizational design. European Society for Research on Adult Development (ESRAD), ​25th to 27th May 2018, University of Greenwich, London, UK.
Norrman Brandt, E., Kjellström, S., Andersson, A. (2018). A transformational change process by a post heroic leader. European Society for Research on Adult Development (ESRAD), ​25th to 27th May 2018, University of Greenwich, London, UK.
Andersson Bäck, M., Kjellström, S., Avby, G. (2017). Medical manager hybrids for handling institutional complexity and change in primary care. NOVO 11th Symposium, “Measures to meet Nordic challenges for sustainable health care organizations”, 9-10 November 2017, Gothenburg, Sweden.
Avby, G., Kjellström, S., Andersson Bäck, M. (2017). A reform as a lever for innovation and professionalism?. NOVO 11th Symposium, “Measures to meet Nordic challenges for sustainable health care organizations”, 9-10 November 2017, Gothenburg, Sweden.
Andersson Bäck, M., Kjellström, S., Avby, G. (2017). Identity work of successful primary care managers and competing institutional logics. EGOS 2017. 33rd EGOS Colloquium: The Good Organization: Aspirations, Interventions, Struggles, Copenhagen, July 6–8, 2017.
Avby, G., Kjellström, S., Andersson Bäck, M. (2017). Transforming primary healthcare: Exploring a new provider model as a lever for innovation and professionalism. EGPA (European Group for Public Administration), 30 August – 1 September 2017, Milano, Italy.
Kjellström, S., Stålne, K., Törnblom, O. (2017). The qualitative different understandings of leadership development as a potential tool for the good organization. EGOS 2017. 33rd EGOS Colloquium: The Good Organization: Aspirations, Interventions, Struggles, Copenhagen, July 6–8, 2017.
Kjellström, S., Avby, G., Andersson Bäck, M., Areskoug Josefsson, K., Andersson-Gäre, B. (2017). Leadership as a driver for work motivation: a study of well-functioning primary healthcare centers in Sweden. NOVO 11th Symposium, “Measures to meet Nordic challenges for sustainable health care organizations”, 9-10 November 2017, Gothenburg, Sweden.
Kjellström, S., Avby, G., Areskoug Josefsson, K., Andersson Bäck, M. (2017). Research on successful and well-functioning organizations: The role of qualitative studies for theoretical and practical use. Workshop.. NOVO 11th Symposium, “Measures to meet Nordic challenges for sustainable health care organizations”, 9-10 November 2017, Gothenburg, Sweden.
Kjellström, S., Avby, G., Andersson Bäck, M. (2016). Financial incentives and motivation: "What we do is the same but how we do it is different". International Forum on Quality & Safety in Healthcare, 12-15 April, 2016, Gothenburg.
Ramírez-Pasillas, M., Almers, E., Kjellström, S., Wagman, P., Stagell, U. (2015). Towards Multiple Approaches on Education for Sustainability: A case study of a Swedish University. 8th World Environmental Education Congress – WEEC 2015, Gothenburg, 29th of June - 2nd of July, 2015.
Askerlund, P., Almers, E., Hyltse-Eckert, Y., Avery, H., Kjellström, S. (2014). The Nordic forest garden: An educational opportunity for learning about ecological and emotional relationships between organisms. NERA 42nd congress: education for sustainable development, Lillehammer, March 5.-7. 2014.
Norrman Brandt, E., Kjellström, S., Sjölander, P., Stålne, K. (2014). Leader capabilities in the 21st century. European Society for Research in Adult Development (ESRAD) IV Symposium, May 21-23, 2014, Helsinki, Finland.
Kjellström, S., Sjölander, P. (2014). The relationship between nursing staff's value systems and their views on good care. 22nd Nordic Congress of Gerontology, Gothenburg, 25-28 May 2014.
Kjellström, S., Stålne, K., Hamer, R., van Rossum, E., Almers, E. (2014). A developmental questionnaire on knowing and learning. European Society for Research in Adult Development (ESRAD) IV Symposium, Helsinki, May 21-23, 2014.
Kjellström, S. (2010). Äldres olika sätt att ta ansvar för hälsan. Äldrekonferens i Jönköping, 3-4 februari.
Kjellström, S. (2010). Poor quality of reports on informed consent in dissertation. Is Medical Ethics Really in the Best Interest of the Patient? Medical Ethics Conference, 14-16 June 2010, Uppsala Sweden..
Kjellström, S. (2010). The Model of Hierarchical Complexity and its Application to Phenomenography,. 6th Nordic Interdisciplinary Conference of Qualitative methods in the Service of Health, May 2-4, 2020, Uppsala, Sweden.

Rapport

Kjellström, S., Stålne, K., Törnblom, O. (2019). Nya perspektiv på individuell och kollektiv ledarskapsutveckling i komplexa organisationer. Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare
Kjellström, S., Almers, E., Ramirez-Pasillas, M., Wagman, P., Stagell, U., Andersson, A. (2014). Högskoleutbildning för hållbar utveckling: En kartläggning vid Jönköpings högskola. Jönköping: Jönköping University, School of Health Sciences

Övrigt