Rehel Zeleke Kebede

Doktorand
Avdelningen för byggnadsteknik och belysningsvetenskap , Tekniska Högskolan i Jönköping AB
För en presentation av Rehel Zeleke Kebede, se engelska presentationsidan.

Konferensbidrag

Kebede, R., Moscati, A., Johansson, P. (2020). Semantic web for information exchange between the building and manufacturing industries: a literature review. 37th International Conference of CIB W78, Sao Paulo - online, Brazil, 18-20 August.