Mats Kihlman

Avdelningschef
Avdelningen för Yrkeshögskolan , Tekniska Högskolan
Vd-kansli , Tekniska Högskolan