Maria Kjörning-Bertheau

Universitetsadjunkt
Avdelningen för språk och kommunikation , Högskolan för lärande och kommunikation

Högskoleadjunkt i svenska och religionsdidaktik.

Ämneslärare i svenska, engelska och religionskunskap.

Examen från Kulturvetarlinjen.