Dennis Larsson

Vd

Vd-kansli , Hälsohögskolan

Dennis Larsson är professor i biomedicin och vd och akademisk ledare för Hälsohögskolan vid Jönköping University. Dennis Larsson har över 20 års erfarenhet av forskning på hög internationell nivå och har arbetat vid universitet i såväl Europa som USA.

Dennis Larsson har under många år forskat på D-vitaminbrist och sett kopplingen mellan D-vitaminbrist och prostatacancer. Hans tidigare forskning har också visat att D-vitamin är effektiv i behandlingen av inte bara prostatacancer utan även bröstcancer och koloncancer.  

Flera av de viktigaste resultaten från Dennis Larssons forskning har blivit viktiga också i praktiken genom utveckling till olika typer av innovationer. Detta har gett Dennis Larsson unika erfarenheter av att starta och leda företag. Denna erfarenhet har gett honom ett stort nätverk både inom akademin men även inom området innovation och företag i Sverige.

Antologibidrag

Larsson, D. Jonas, A. Bergsten, N. Ståhl, F. Karlsson, S. (2012). Membrane Initiated Effects of1α,25-Dihydroxyvitamin D3 inProstate Cancer Cells. : InTech More information
Larsson, D. Hagberg, M. Nahren, M. Kjellberg, C. Senneberg, E. Tahmasebifar, N. Johansson, V. (2008). Membrane Initiated Signaling by 1,25α-dihydroxyvitamin D3 in LNCaP Prostate Cancer Cells. Advances in Experimental Medicine and Biology. : Springer More information

Artikel

Lundh, D. Hedelin, H. Jonsson, K. Gifford, M. Larsson, D. (2013). Assessing chronic pelvic pain syndrome patients. : Informa Healthcare More information
Berggren, E. Sidenvall, B. Larsson, D. (2011). Subarachnoid haemorrhage has long-term effects on social life. : MA Healthcare More information
Karlsson, S. Olausson, J. Lundh, D. Sögård, P. Mandal, A. Holmström, K. Stahel, A. Bengtsson, J. Larsson, D. (2010). Vitamin D and prostate cancer. : Elsevier More information
Lundh, D. Larsson, D. Nahar, N. Mandal, A. (2010). Arsenic accumulation in plants - Outlining strategies for developing improved variety of crops for avoiding arsenic toxicity in foods. : World Scientific Publishing More information
Sogaard, P. Szekeres, F. Garcia-Roves, P. Larsson, D. Chibalin, A. Zierath, J. (2010). Spatial Insulin Signalling in Isolated Skeletal Muscle Preparations. : John Wiley & Sons More information
Berggren, E. Sidenvall, B. Larsson, D. (2010). Memory ability after subarachnoid haemorrhage. More information
Sögaard, P. Szekeres, F. Holmström, M. Larsson, D. Harlén, M. Garcia-Roves, P. Chibalin, A. (2009). Effects of fibre type and diffusion distance on mouse skeletal muscle glycogen content in vitro. : John Wiley & Sons More information
Larsson, D. Johansson, V. Karlsson, S. Olausson, J. Holmén, J. Hagberg, M. (2008). Rapid activation of JNK/SAPK in LNCaP prostate cancer cells by 1α,25-dihydroxyvitamin D3 is independent of PDIA3 (1,25-MARRS). : Research Trends More information
Sundh, H. Larsson, D. Sundell, K. (2007). Environmental salinity regulates the in vitro production of [3H]-1,25-dihydroxyvitamin D3 and [3H]-24,25 dihydroxyvitamin D3 in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). : Elsevier More information
Larsson, D. Anderson, D. Smith, N. Nemere, I. (2006). 24,25-Dihydroxyvitamin D3 binds to catalase. : John Wiley & Sons More information

Artikel, forskningsöversikt

Holmén, J. Jansson, A. Larsson, D. (2009). A Kinetic Overview of the Receptors Involved in 1,25-Dihydroxyvitamin D3 and 24,25-Dihydroxyvitamin D3 Signaling. : Begell House More information

Övrigt

Lundh, D. Hedelin, H. Larsson, D. (2013). Chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome. : UroToday More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information