Frida Liabäck

Universitetsadjunkt

Biträdande Avdelningschef
Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan

Programansvarig
Grundutbildningsfunktionen