Jonathan Lilliedahl

Universitetslektor Didaktik
Avdelningen för pedagogik och psykologi , Högskolan för lärande och kommunikation
Filosofie Doktor, Ph.D.
Tjänstledig

Kontakt

Rum
Hd318
Signatur/Kortnamn
LILJON
Skype
Jonathan Lilliedahl
Schema
Ändra din information

Forskning

Jonathan Lilliedahl bedriver i huvudsak forskning inom läroplansteori, didaktik och utbildningssociologi med särskilt intresse för lärarutbildningsfrågor och musikpedagogiska frågeställningar. Fokus ligger på statlig styrning, utbildningssystem, rekontextualiseringar av kunskap samt estetiska kunskapspraktiker.

Jonathan ägnar sig även åt samverkansuppdrag med myndigheter, såsom tillsammans med Skolverket (2013-2014, 2017-2018), Universitets- och högskolerådet (2014-2016) och Skolinspektionen (2016-2017).

 

-- Välkommen att följa nyheter via https://twitter.com/LilliedahlJ --

 

Biografi

Jonathan Lilliedahl (f. 1980) är universitetslektor i didaktik med inriktning mot musik vid Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping. Han är även associerad medlem vid LCT Centre for Knowledge-Building, University of Sydney.

Under 2014-2015 var Jonathan gästforskare i forskargruppen Studies in Curriculum, Teaching and Evaluation (SITE) vid Linnéuniversitetet.

Jonathan har tidigare varit anställd som doktorand vid Musikhögskolan, Örebro universitet (2008-2013). Han har också en bakgrund som lärare i såväl grund- och gymnasieskola som kommunal kulturskola.

Till grundutbildning hör en lärarexamen samt en fil mag i musikpedagogik.

Antologibidrag

Lilliedahl, J., Ehrlin, A. (2016). Kartläggning och inkludering av nyanlända elevers kunskaper: exemplet musik. In: Pirjo Lahdenperä & Eva Sundgren (Ed.), Skolans möte med nyanlända (pp. 49 -64).
Lilliedahl, J. (2014). Musik i läroplanen och läroplanen i musik. In: Øivind Robert Varkøy & Johan Söderman (Ed.), Musik för alla: Filosofiska och didaktiska perspektiv på musik, bildning och samhälle (pp. 95 -106). Lund: Studentlitteratur

Artikel

Lilliedahl, J. (2018). Building knowledge through arts integration Pedagogies: An International Journal, 13(2), 133-145.
Lilliedahl, J., Sundberg, D., Wahlström, N. (2016). Teoribaserad utvärdering som svar på det tidiga 2000-talets frågor om utbildningsreformer Pedagogisk forskning i Sverige, 21(1-2), 9-29.
Lilliedahl, J. (2015). The recontextualisation of knowledge: towards a social realist approach to curriculum and didactics NordSTEP, Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 1(1), 40-47.
Georgii-Hemming, E., Lilliedahl, J. (2014). Why "What" Matters: On the Content Dimension of Music Didactics Philosophy of Music Education Review, 22(2), 132-155 Bloomington: Indiana University Press .
Lilliedahl, J., Georgii-Hemming, E. (2009). Parental expectations of the Swedish municipal school of arts British Journal of Music Education, 26(3), 257-271 Cambridge: Cambridge University Press .

Doktorsavhandling

Lilliedahl, J. (2013). Musik i (ut)bildning: gränsdragningar och inramningar i läroplans(kon)texter för gymnasieskolan (Doctoral thesis, Örebro: Örebro universitet).

Konferensbidrag

Lilliedahl, J. (2018). The ‘Original’ Legitimization of Music Classes in Sweden. Nordic Network for Research in Music Education.
Lilliedahl, J., Hansén, S., Wikman, T. (2018). Contextual Coherence in Teacher Education. Teacher Education Policy in Europe (TEPE2018).
Wikman, T., Hansén, S., Lilliedahl, J. (2018). Identifying Coherence in Teacher Education. European Conference on Educational Research (ECER), September, 3-7, 2018, Bolzano..
Lilliedahl, J. (2017). Autonomy Codes of Alternative Pedagogies. the Second International Legitimation Code Theory Conference, 3-7 July, 2017, University of Sydney..
Lilliedahl, J. (2017). Aesthetic Didaktik: Networking between practices. 2017 ATEE Annual Conference – Changing Perspectives and Approaches in Contemporary Teaching, Dubrovnik, 23 to 25 October, 2017..
Lilliedahl, J. (2017). Estetiska ämnens återkomst?: Policyprocesser kring ett estetiskt ämne i den svenska gymnasieskolan. E17 - Tyst kunnande eller bara tystnad?, Umeå, 31/10-2/11, 2017..
Lilliedahl, J. (2017). Läroplansteorin i svensk lärarutbildning: En semantiskt orienterad läroplansanalys. 7:e Nordiska Läroplansteoretiska Konferensen, 15-16 november 2017, Göteborgs universitet..
Lilliedahl, J. (2016). Estetiska ämnens formering i lärarutbildning: Professioner och spänningsfält. Nätverket för Estetiska Ämnen i Lärarutbildning (NEÄL), 16-17 november 2016, Stockholms universitet och Konstfack, Stockholm..
Lilliedahl, J. (2015). Från estetisk fostran till estetiska lärprocesser: En analys av svensk policy. Praktiska och estetiska lärprocesser i skola och högre utbildning, 22-23 april 2015, Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping, Sverige..
Lilliedahl, J. (2012). Developing visibility: Music education and the new right. 7th International Basil Bernstein Symposium, 27-30 June 2012, Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, University of Provence, France.
Lilliedahl, J. (2011). An interdisciplinarity of critiques: the contribution of Ricoeur’s critical hermeneutics to critical realism and social realism. The International Conference on Ricoeur Studies "New Perspectives on Hermeneutics in the Social Sciences and Practical Philosophy", September 13-16, 2011, Centre for fundamental sociology National Research University ‘Higher School of Economics’, Moscow..
Lilliedahl, J. (2011). Musikpedagogiska filosofier och den rekontextualiserande principen. Nordic Network for Research in Music Education Conference : Philosophical Positions in Music Education from a Nordic & an International Perspective, March 30 - April 1, 2011, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, Köpenhamn.
Lilliedahl, J. (2011). Neoliberalism and music education. The Seventh International Conference for Research in Music Education (RIME), April 12-16, 2011, School of Education & Lifelong Learning University of Exeter.
Lilliedahl, J. (2009). Det estetiska kunskapsområdets sorti enligt betänkande av 2007 års gymnasieutredning. What counts as knowledge in teacher education & in school? The third National Curriculum Theory Research Conference, Växjö universitet, 15-16 oktober 2009, Växjö.

Rapport

Övrigt

Lilliedahl, J. (2016). Kartläggningsmaterial i musik. Stockholm: Skolverket