Viktor Ljunggren

Laboratorietekniker
Avdelningen för datateknik och informatik , Tekniska Högskolan i Jönköping AB