Daniel Lundqvist

Schemaläggare
Avdelning Utbildningsstöd , Högskoleservice
Systemansvarig TimeEdit Core och Viewer

Kontakt

Rum
K3064
Telefon
SMS-nummer
+46 73-910 15 39
Ändra din information