Fredrik Lygnegård

Universitetsadjunkt
Avdelningen för rehabilitering , Hälsohögskolan

Artikel

Lygnegård, F., Alricsson, M., Östenberg, A. (2023). Upper Secondary School Pupils’ Experience of a Lifestyle Plan Based on Physical Power, Mental Harmony, and Social Capacity International Journal of Environmental Research and Public Health, 20(5). More information