Fredrik Lygnegård

Universitetsadjunkt fysiologi

Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin , Hälsohögskolan

Kontakt

Rum
Ga1019
Telefon
+46 36-10 1226
Signatur/Kortnamn
LYGFRE
Schema
Ändra din information