Jenny Malmqvist

Universitetslektor Engelska
Avdelningen för språk och kommunikation , Högskolan för lärande och kommunikation
Filosofie doktor

Konferensbidrag

Svensson, A., Malmqvist, J. (2019). Litteraturdidaktiken omkring oss. Konferens om litteraturstudiers samhällsrelevans, 7–8 november, Högskolan Dalarna, Falun.