Agneta Marell

Rektor
Rektors kansli , Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Professor företagsekonomi
Rektor , Stiftelsen Högskolan i Jönköping