Sophie Mårtensson

Universitetsadjunkt
Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan
Doktorand

Kontakt

Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Artikel

Mårtensson, S., Hodges, E., Knutsson, S., Hjelm, C., Broström, A., Swanson, K., Björk, M. (2020). Caring Behavior Coding Scheme based on Swanson’s Theory of Caring – development and testing among undergraduate nursing students Scandinavian Journal of Caring Sciences.