Daniel Masterson

Universitetslektor

Daniel är lektor vid Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. Daniel är modulansvarig för Co-production in Health and Welfare och undervisar i masterprogrammet för kvalitetsförbättring och ledarskap.  

Daniel forskar tvärvetenskapligt för Centre for Co-Production inom kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd. Från 2019, är Daniels forskningsfokus att utforska, mäta och förbättra co-production på nationell, regional och lokal nivå inom vård och omsorg.

Daniels bakgrund är inom socialpsykologi och hälsopsykologi, med över tolv års erfarenhet av mixed-methods forskning i tvärvetenskapliga och internationella forskargrupper. Daniel har flera pågående forskningsaktiviteter inom hälsokommunikation, miljön och hälsa (www.phenotype.eu) och hälsosam stadsplanering. Tidigare arbete har involverat forskning med Voice, Choice and Co-production på Cooperation in Science and Technology projekt (COST ISO903). Daniel tilldelades Early Career Practitioner Award av British Psychological Society 2017.

2015 försvarade Daniel sin professionella doktorsavhandling på Staffordshire University med forskning om “Communication in the Consultation: the impact of health communication on recall and patient satisfaction”; “Understanding people’s experiences of complex terminology in medical consultations” och “A degree of difference: a systematic review comparing graduate and diploma pre-registration nurse training”.

Daniels har en professionell bakgrund i hälsopsykologi och han är medlem av British Psychological Society och European Federation of Psychologists.

Artikel

Jansson, I., Thörne, K., Masterson, D. (2024). Beyond conventional healthcare for mental health problems: Experiences of existential group conversations Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 31(1). More information
Salmiranta, E., Areskoug Josefsson, K., Ockander, M., Augutis, M., Masterson, D. (2023). The voice of caregivers of children and adolescents with spinal cord injuries: A scoping review. More information
Nordin, A., Kjellström, S., Robert, G., Masterson, D., Areskoug Josefsson, K. (2023). Measurement and outcomes of co-production in health and social care: A systematic review of empirical studies. More information
Munce, S. Gray, C. Pomeroy, B. Bayley, M. Kokorelias, K. Luong, D. , ... Kuluski K. (2023). Development of the Preferred Components for Co-Design in Research Guideline and Checklist: Protocol for a Scoping Review and a Modified Delphi Process. More information
Masterson, D. Triguero-Mas, M. Marquez, S. Zijlema, W. Martinez, D. Gidlow, C. , ... Nieuwenhuijsen M. (2022). Use of the Natural Outdoor Environment in Different Populations in Europe in Relation to Access: Implications for Policy International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(4). More information
Masterson, D., Areskoug Josefsson, K., Robert, G., Nylander, E., Kjellström, S. (2022). Mapping definitions of co-production and co-design in health and social care: A systematic scoping review providing lessons for the future. More information
Jones, M. Gidlow, C. Hurst, G. Masterson, D. Smith, G. Ellis, N. , ... Nieuwenhuijsen M. (2021). Psycho-physiological responses of repeated exposure to natural and urban environments Landscape and Urban Planning, 209. More information
Kondo, M. Triguero-Mas, M. Donaire-Gonzalez, D. Seto, E. Valentín, A. Hurst, G. , ... Nieuwenhuijsen M. (2020). Momentary mood response to natural outdoor environments in four European cities Environment International, 134. More information

Konferensbidrag

Masterson, D., Areskoug Josefsson, K. (2022). Learning from co-creating an online, flexible distance course in co-production in health and welfare. Trollhättan: University West, WIL'22 International Conference on Work Integrated Learning, 7-9 December 2022, University West, Trollhättan, Sweden. More information

Övrigt

Masterson, D., Areskoug Josefsson, K. (2022). Co-production in digital courses – Tips from Daniel Masterson [blog post]. More information
Salmiranta, E., Masterson, D., Ockander, M., Augutis, M., Areskoug Josefsson, K. (2022). The voice of caregivers to childrenand adolescentswith Spinal Cord Injury: a scoping review protocol [protocol]. More information