Helena Nilsson

Postdoktor nationalekonomi
Nationalekonomi, Finansiering och Statistik , Internationella Handelshögskolan
Ekonomie Doktor

Artikel

Daunfeldt, S., Mihaescu, O., Nilsson, H., Rudholm, N. (2019). Spillover effects when IKEA enters: Do incumbent retailers win or lose? Papers in regional science (Print), 98(6), 2295-2313.
Daunfeldt, S., Mihaescu, O., Nilsson, H., Rudholm, N. (2017). What happens when IKEA comes to town? Regional studies, 51(2), 313-323.

Doktorsavhandling

Nilsson, H. (2020). Spatial organization of retail activities (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, Jönköping International Business School).

Konferensbidrag

Daunfeldt, S., Mihaescu, O., Nilsson, H., Rudholm, N. (2016). When IKEA enters: Do local retailers win or lose?. Western Regional Science Association 55th Annual Meeting, February, 14-17, 2016, Big Island, Hawaii, USA.
Nilsson, H. (2016). IKEA entry – Spatial scope of impact on retail firms. The 5th Nordic Retail and Wholesale Conference 2016, Århus, Denmark.
Nilsson, H. (2016). IKEA entry – Spatial scope of impact on retail firms. The 2016 SWEGPEC Workshop, 16–17 November, Linköping, Sweden.
Daunfeldt, S., Mihaescu, O., Nilsson, H., Rudholm, N. (2015). When IKEA enters: Do local retailers win or lose?. 3rd Annual SWEGPEC Workshop, 18-19 November 2015, Örebro, Sweden.

Rapport

Daunfeldt, S., Mihaescu, O., Nilsson, H., Rudholm, N. (2015). When IKEA enters: Do local retailers win or lose?.
Rudholm, N., Daunfeldt, S., Mihaescu, O., Nilsson, H. (2015). Effekter av en  Ikea-etablering: Vad händer när Ikea kommer till staden?. Stockholm: Handelns utvecklingsråd
Daunfeldt, S., Nilsson, H. (2015). Webbpaneler vs telefonundersökningar: Vad är att föredra?. Stockholm: HUI Research
Daunfeldt, S., Rudholm, N., Nilsson, H., Johansson, R. (2015). Drivkrafter och effekter av handelns satsning på EMV-produkter. Stockholm: DLF:s Stiftelse för forskning och utveckling

Övrigt