Magnus Nilsson

Universitetslektor sociologi

Avdelningen för ämnesdidaktik och globala studier , Högskolan för lärande och kommunikation

Kontakt

Rum
Hd328
Telefon
+4636-101794
Signatur/Kortnamn
NILMAG
Schema
Ändra din information

Antologibidrag

Nilsson, M. (2018). Ældre mennesker og aldring i medier. In: Frode F. Jacobsen & Stinne Glasdam (Ed.), Gerontologi: Perspektiver på ældre mennesker Köpenhamn: Gads More information
Nilsson, M. (2017). Nationalism and the Moral Economy of Ageing. In: Iris Loffeier, Benoît Majerus and Thibauld Moulaert (Ed.), Framing Age: Contested Knowledge in Science and Politics Abingdon, Oxon: Routledge More information
Nilsson, M., Jönson, H. (2009). Äldre i massmedierna: Osynliga eller förknippade med problem. In: Håkan Jönson (Ed.), Åldrande, åldersordning, ålderism (pp. 96 -104). Linköping: Linköping University Electronic Press More information

Artikel

Jönson, H., Harnett, T., Nilsson, M. (2018). Ethnically profiled nursing home care in Sweden – from culture to lifestyle: Äldreboenden med etnisk profil i Sverige–från kultur till livsstil European Journal of Social Work, 21(2), 235-246. More information
Nilsson, M., Jönson, H., Carlstedt, E., Harnett, T. (2018). Nursing homes with lifestyle profiles - part of the marketisation of Swedish eldercare , 2(1), 49-63. More information
Nilsson, M., Hagberg, J., Jeppsson Grassman, E. (2013). To age as a man: Ageing and masculinity in a small rural community in Sweden Norma, 8(1), 58-76. More information
Nilsson, M. (2011). Ageing and masculinity in the rural The Gerontologist, 51(Suppl_2), 339. More information
Nilsson, M. (2010). De ældre i det offentlige samtalerum og som kategori i massmedier , 26(1), 4-7. More information
Jönson, H., Nilsson, M. (2007). Are Old People Merited Veterans of Society? Some Notes on a Problematic Claim. Outlines. Critical Practice Studies, 9(2), 28-43. More information
Jönson, H., Nilsson, M. (2007). Äldre i massmedierna: osynliga eller förknippade med problem , 26-29. More information
Jönson, H., Nilsson, M. (2005). Vi der byggede landet , 21(2). More information

Bok

Andersson, J., Lukkarinen Kvist, M., Nilsson, M., Närvänen, A. (2011). Att leva med tiden: Samhälls- och kulturanalytiska perspektiv på ålder och åldrande. Lund: Studentlitteratur More information
Nilsson, M. (2011). Det blev inte av : äldre ensamstående män utan barn på landsbygden: rapport nr 3 från forskningsprojektet Boende, åldrande, livslopp på landsbygden. Linköping: Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL), Linköpings universitet More information

Konferensbidrag

Heikkinen, S., Nilsson, M. (2017). Ageism and Power: Explicit and Implicit Assumptions on Power in the Literature on Ageism. Aging & Society, Seventh Interdisciplinary Conference, 3–4 November, 2017, University of California at Berkeley, Berkeley, USA. More information
Nilsson, M. (2017). A celebration to those that built society.. Aging Graz: Cultural Narratives, Processes and Strategies in Representations of Age and Aging, 3rd ENAS Conference, 1st Joint ENAS & NANAS Conference, 9th International Symposium on Cultural Gerontology, University of Graz, Austria, April 27-30, 2017. More information
Harnett, T., Jönson, H., Nilsson, M. (2016). Eldercare with a profile – outlines for a typology.. Good Ageing, Better Society. The 23rd Nordic Congress of Gerontology (23 NKG), 19–22 June 2016, Tampere, Finland.. More information
Nilsson, M. (2016). The importance of Ideology and temporality in the articulation of the relation between older people and society. Good Ageing, Better Society. The 23rd Nordic Congress of Gerontology (23 NKG), 19–22 June 2016, Tampere, Finland.. More information
Nilsson, M. (2016). On the notion of “freedom of choice” as a legitimator of profiled nursing homes. Good Ageing, Better Society. The 23rd Nordic Congress of Gerontology (23 NKG), 19–22 June 2016, Tampere, Finland.. More information
Nilsson, M. (2015). Nationalism and the moral economy of ageing.. FRAMAG International Conference, University of Luxembourg, 12-13 March 2015, Luxembourg.. More information
Nilsson, M. (2014). On the Moral Economy of Ageing and the Nation as Context and  Battleground. Ageing, Anti Ageing & Ageism Constructions and Politics of Being Old in Europe. 18 - 20 September, Klagenfurt, Austria.. More information
Nilsson, M. (2014). Ageism as ideology? A discussion of the relevance of ideology as a concept for the understanding of ageism. 8th International Conference on Cultural Gerontology. 10-12 April, Galway, Ireland.. More information
Nilsson, M. (2013). Intertwined Notions of Older People and the Nation/State asCommunity. European Sociological Association 11th Conference: Crisis, Critique and Change. 28 - 31 August 2013 Torino, Italy. More information
Nilsson, M. (2012). Single older men in rural Sweden: Norms of masculinity. 21st Nordic Congress of Gerontology: Dilemmas in Ageing Societies. Copenhagen, Denmark, 10-13 June 2012. More information
Krekula, C., Nilsson, M. (2012). Age, Time and Identity. The Danish Conference of Sociology. University of Aarhus, Denmark, 19-20 January 2012. More information
Nilsson, M. (2011). I don’t wanna live forever… but apparently I am!. 7th International Symposium on Cultural Gerontology, Inaugural Conference of the European Network in Aging Studies (ENAS), 7-10 oktober 2011, Maastricht, Nederländerna. More information
Nilsson, M. (2011). Ageing Single Men in Rural Areas. ESA 10th Conference: Social relations in turbulent times. Geneva, 7-10 september 2011. More information
Nilsson, M. (2010). Our elderly and the social construction of older people in the public sphere. XVIIth ISA World Congress i Göteborg. More information
Nilsson, M. (2009). Ageism and Anti-ageism in Public Policy. Points of exit: (Un)conventional Representations of Parenthood, Ageing and Sexuality. University of Maastricht, Nederländerna, 18-19 mars 2009. More information
Nilsson, M. (2008). The Discourse of Ageism within Anti-ageist Policy. The 6th International Symposium on Cultural Gerontology. Extending Time, Emerging Realities, Imagining Response. University of LLeida, Spanien, 16-18 okttober 2008. More information
Nilsson, M. (2007). Who and what counts as old?. INTER - European Cultural Studies Conference, ACSIS, Linköpings Univeristet, Norrköping 11-13 juni 2007. More information
Nilsson, M. (2005). Pensioner and "elderly" as political identities. 5th International Symposium on Cultural Gerontology: Current and Future Pasts, 19-21 maj 2005. The Open University, Militon Keynes, UK. More information

Rapport

Aartsen, M. Béland, D. Edmondson, R. Ginn, J. Komp, K. Nilsson, M. , ... Weicht B. (2012). Ageing in the light of crises: Economic crisis, demographic change, and the search for meaning. Umeå More information

Recension

Heikkinen, S., Nilsson, M. (2015). Older Workers in an Ageing Society: Critical Topics in Research and Policy. More information
Nilsson, M. (2014). Svein Olav Daatland & Per Erik Solem, Aldring og samfunn: Anföring i socialgerontologi. Fagbokforlaget, 2011. More information
Nilsson, M. (2012). Plural Masculinities: The remaking of the self in private life. More information

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information