Pia Nilsson

Forskningsassistent
Avdelningen för socialt arbete , Hälsohögskolan

Rapport

Nilsson, P., Torgé, C., Rolander, B., Jegermalm, M. (2022). Former, förutsättningar och mål för anhörigstöd från anhörigkonsulenters och biståndshandläggares perspektiv: Resultat från en webbaserad enkät i Jönköpings län och Stockholms län. Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare More information