Laila Nielsen

Universitetslektor Historia

Avdelningen för ämnesdidaktik och globala studier , Högskolan för lärande och kommunikation

Filosofie doktor


För en presentation av Laila Nielsen, se engelska presentationsidan.

Antologibidrag

Leighton, R., Nielsen, L. (2018). Theorizing young people's perceptions of their citizenship identity. In: J. A. Pineda-Alfonso, N. De Alba-Fernández, & E. Navarro-Medina (Ed.), Handbook of research on education for paricipative citizenship and global prosperity (pp. 537 -550). Hershey: IGI Global More information
Nielsen, L. (2015). Vad har en samhällsmedborgare för genus, klass och etnicitet? Om svenska skolans medborgarundervisning och elevernas formella och reella villkor som blivande samhällsmedborgare historiskt och idag. In: Hans Albin Larsson (Ed.), Det historiska perspektivet (pp. 100 -132). Jönköping: Samhällsstudier & didaktik More information

Artikel

Leighton, R., Nielsen, L. (2017). Ethnicity, gender, social class and citizenship: Comparative views from England and Sweden Teaching Citizenship, 45, 42-43. More information
Nielsen, L., Leighton, R. (2017). What are the gender, class and ethnicity of citizenship?: A study of upper secondary school students' views on Citizenship Education in England and Sweden , 5(1), 11-70. More information
Nielsen, L. (2013). History Teaching and Identity in the Swedish Multicultural Society Revista Internacional de Educación Para La Justicia Social, 2(1), 139-157 Madrid: RIEJS . More information
Nielsen, L. (2013). Historieundervisning och identitet i det mångkulturella samhället Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, 38-64 Karlstad: CSD Karlstad . More information

Doktorsavhandling

Nielsen, L. (2002). Unfree to Develop: A Comparative Study of Kuria and Ukerewe Under Colonial Rule, Tanzania 1850-1961 (Doctoral thesis, Göteborg: Göteborgs Universitet). More information

Konferensbidrag

Nielsen, L., Leighton, R. (2018). Theorising young people's perceptions of their citizenship identity. 20th Annual Children’s Identity and Citizenship European Association and 2nd Joint CitizED Association Conference Citizenship & Identity in a ‘Post-Truth’ World, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland, 10‐12 May, 2018. More information
Nielsen, L. (2017). What are the gender, class and ethnicity of citizenship?: A theoretical approach to a comparative study on citizenship education n England and Sweden. CiCe Association Conference 2017 (incorporating the Cice Jean Monnet Network conference), Brugge, 8-10 June, 2017.. More information
Leighton, R., Nielsen, L. (2015). What are the gender, class and ethnicity of citizenship?: A study of upper secondary school students’ view on citizenship education in England and Sweden. IACSEE Conference 2015, Goettingen University, 2nd - 4th July, (International Association for Citizenship, Social & Economics Education). More information
Nielsen, L. (2014). The image of the Swedish citizen: A study of how the notion of citizen emerges in textbooks on the basis of ethnicity, gender and class. London: CiCe Childrens Identity & Citizenship in Europe, Erasmus Academic Network, Sixteenth Annual CiCe Network Conference, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, 12th - 14th June, 2014. More information
NIelsen, L. (2013). Pass or Fail in the Swedish school?: A historical perspective on citizenship, diversity and social justice. London: CiCe, The 15th CiCe Annual Conference, Lisbon 2013. More information
Nielsen, L. (2012). History teachers working with high-school student's identity in a multicultural society. London: CiCe, Creating Communities: Local, National and Global Selected papers from the fourteenth Conference of the Children´s Identity and Citizenship in Europe Academic Network, London 2012. More information

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information