Gunilla Avby

Gunilla är docent i pedagogik vid Stockholms universitet. Hennes teoretiska expertis berör främst kunskapsanvändning och lärande i arbetet. Hon är särskilt intresserad av förutsättningar för lärande och utveckling av professionell expertis mot bakgrund av samhällets ökade tilltro till evidens. Samspelet mellan teori och praktik har en framträdande roll i hennes forskning, men också andra paradoxer som förekommer i arbetslivet, som exempelvis förhållandet mellan nytt och gammalt, struktur och kaos, kontroll och kreativitet, standardisering och flexibilitet.

Under de senaste åren har Gunilla studerat förutsättningar för lärande och innovativt arbete i relation till införande av vårdvalet. Bland annat har hon tillsammans med forskare vid JA och professionella inom vården utvecklat, prövat och utvärderat ett ledarstöd för att systematiskt arbeta med innovationsprocesser inom primärvården.

Gunilla har en mångsidig arbetslivserfarenhet som chef och HR-strateg inom offentlig verksamhet, senast som avdelningschef  och vetenskaplig ledare vid FoU Nordväst.

Gunilla har också haft nationella uppdrag som sakkunnig och forskare. Det senaste sakkunniguppdraget var för utredningen Framtidens socialtjänst.

Antologibidrag

Avby, G. (2016). Organizing for deliberate practice through workplace reflection. In: Billett, Stephen; Dymock, Darryl; Choy, Sarojni (Ed.), Supporting learning across working life: Models, processes and practices (pp. 75 -90).
Avby, G., Nilsen, P., Ellström, P. (2015). Exploring evidence-based practice in practice: the case of social work. In: Mattias Elg, Per-Erik Ellström, Magnus Klofsten, Malin Tillmar (Ed.), Sustainable development in organizations: studies on innovative practices (pp. 153 -168). Cheltenham: Edward Elgar Publishing
Nordström (Avby), G. (2009). Gränsöverskridande kunskapsbildning - praktik och teori i interaktion. In: Mattias Elg, Boel Andersson Gäre (Ed.), Vägval och dilemman i interaktiv forskning: kurspaper från Bridging the Gaps doktorandurs Interaktiv forskning 2008 (pp. 27 -45). Jönköping: Landstinget i Jönköpings län
Bergendorff, .., Grankvist, M., Nordström, G. (1994). Inlärning kräver trygghet. In: Agnieszka Bron-Wojciechowska; Lena Porsander (Ed.), Att lära efter plugget: kvalitativa undersökningar av vuxnas studiesituation Stockholm: Stockholms universitet, Pedagogiska institutionen

Artikel

Hasson, H., Gröndal, H., Hedberg Rundgren, Å., Avby, G., Uvhagen, H., von Thiele Schwarz, U. (2020). How can evidence-based interventions give the best value for users in social services? Balance between adherence and adaptations: a study protocol Implementation Science Communications, 1(1).
Kjellström, S., Avby, G. (2020). Välfungerande vårdcentraler Vårdmagasinet Hälsa, 16-17.
Kjellström, S., Avby, G. (2020). Metoder i vårdens vardag för att skapa kreativitet och delaktighet Chefer och ledare i vården, 28-30.
Avby, G., Kjellström, S. (2020). Innovationskraft i vardagens processer Chefer och ledare i vården, 24-27.
Karlsson, H., Avby, G., Svendsen, T. (2020). Quality of the analysis—A performance management system for the analytical stage of child-protection investigations Child & Family Social Work, 25(4), 856-864.
Avby, G., Kjellström, S., Andersson Bäck, M. (2019). Tending to innovate in Swedish primary health care: a qualitative study BMC Health Services Research, 19(1).
Karlsson, H., Avby, G., Svendsen, T. (2019). QUAT—a Tool for Evaluating the Quality of Core Assessments in Child-Protection Investigations British Journal of Social Work, 49(7), 1875-1892.
Areskoug Josefsson, K., Avby, G., Andersson Bäck, M., Kjellström, S. (2018). Workers’ experiences of healthy work environment indicators at well-functioning primary care units in Sweden: a qualitative study Scandinavian Journal of Primary Health Care, 36(4), 406-414.
Kjellström, S., Avby, G., Areskoug Josefsson, K., Andersson-Gäre, B., Andersson Bäck, M. (2017). Work motivation among healthcare professionals: A study of well-functioning primary healthcare centers in Sweden Journal of Health Organisation & Management, 31(4), 487-502.
Avby, G., Kjellström, S., Andersson Bäck, M., Areskoug Josefsson, K., Andersson-Gäre, B., Sparf, A., Siljehult, M. (2017). Samarbete bygger en stark primärvård Stockholm: Dagens Nyheter .
Avby, G., Nilsen, P., Ellström, P. (2017). Knowledge use and learning in everyday social work practice: A study in child investigation work Child & Family Social Work, 22(Supplement S4), 51-61.
Avby, G. (2016). Att genom reflection organisera för en medveten och kunskapsrik praktik Pedagogisk forskning i Sverige, 21(3-4), 261-282.
Avby, G., Nilsen, P., Abrandt Dahlgren, M. (2014). Ways of understanding evidence-based practice in social work: A qualitative study British Journal of Social Work, 44(6), 1366-1383 Oxford .
Nilsen, P., Nordström (Avby), G., Ellström, P. (2012). Integrating research-based and practice-based knowledge through workplace reflection Journal of Workplace Learning, 24(6), 403-415.
Nordström, G. (2004). Vuxnas lärande otydligt inslag i lärarutbildningar KOM: kommunikation mellan kommunala vuxenutbildare, 30(2), 40-41.

Doktorsavhandling

Avby, G. (2015). Evidence in practice: On knowledge use and learning in social work (Doctoral thesis, Linköping: Linköping University Electronic Press).

Konferensbidrag

Andersson Bäck, M., Kjellström, S., Avby, G. (2017). Medical manager hybrids for handling institutional complexity and change in primary care. NOVO 11th Symposium, “Measures to meet Nordic challenges for sustainable health care organizations”, 9-10 November 2017, Gothenburg, Sweden.
Avby, G., Kjellström, S., Andersson Bäck, M. (2017). A reform as a lever for innovation and professionalism?. NOVO 11th Symposium, “Measures to meet Nordic challenges for sustainable health care organizations”, 9-10 November 2017, Gothenburg, Sweden.
Andersson Bäck, M., Kjellström, S., Avby, G. (2017). Identity work of successful primary care managers and competing institutional logics. EGOS 2017. 33rd EGOS Colloquium: The Good Organization: Aspirations, Interventions, Struggles, Copenhagen, July 6–8, 2017.
Avby, G., Kjellström, S., Andersson Bäck, M. (2017). Transforming primary healthcare: Exploring a new provider model as a lever for innovation and professionalism. EGPA (European Group for Public Administration), 30 August – 1 September 2017, Milano, Italy.
Kjellström, S., Avby, G., Andersson Bäck, M., Areskoug Josefsson, K., Andersson-Gäre, B. (2017). Leadership as a driver for work motivation: a study of well-functioning primary healthcare centers in Sweden. NOVO 11th Symposium, “Measures to meet Nordic challenges for sustainable health care organizations”, 9-10 November 2017, Gothenburg, Sweden.
Kjellström, S., Avby, G., Areskoug Josefsson, K., Andersson Bäck, M. (2017). Research on successful and well-functioning organizations: The role of qualitative studies for theoretical and practical use. Workshop.. NOVO 11th Symposium, “Measures to meet Nordic challenges for sustainable health care organizations”, 9-10 November 2017, Gothenburg, Sweden.
Kjellström, S., Avby, G., Andersson Bäck, M. (2016). Financial incentives and motivation: "What we do is the same but how we do it is different". International Forum on Quality & Safety in Healthcare, 12-15 April, 2016, Gothenburg.
Nordström (Avby), G. (2011). Professionalism encounters Evidence-based Practice (EBP): What effects can EBP have on knowledge use and learning in professional practice?. Kunskap, profession och expertis Nationella nätverket för professionsstudier, 28-29 september 2011, Växjö.
Per, N., Nordström (Avby), G., Ellström, P. (2011). Integrating research-based and practice-based knowledge through workplace reflection. International Conference on Researching Work and Learning (RWL), Shanghai, 4-7 December 2011.

Rapport

Nordström, G., Bengtsson-Sandberg, K. (2004). Kunskapslyftet: Ett lyft för hela själen. Jönköping: HLK, Encell / Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande

Övrigt