Fredrik Nyman

Universitetsadjunkt
Institutet för gerontologi , Hälsohögskolan

Kontakt

Rum
Ga836
Schema
Ändra din information

Fredrik Nyman är universitetsadjunkt i gerontologi vid Institutet för gerontologi (IFG), Hälsohögskolan. Han är fil.dr. i antropologi med en doktorsexamen (2021) från Durham University, Storbritannien. 

Generellt kan sägas att Nymans forskningsintresse, hitintills, är tematiskt fokuserat till skärningspunkten mellan kroniska sjukdomar, stigma, ojämlikheter inom hälso- och sjukvården samt särskilt sårbara grupper (där äldre personer utmärkt sig). Hans doktorsavhandling granskade ämnet frisk- och egenvård i norra England, med särskilt fokus på stöd- och självhjälpsgrupper för äldre personer med kroniska lungsjukdomar (särskilt astma och KOL).

Nyman är medlem i Sveriges Gerontologiska Sällskap (SGS) samt Association for Anthropology, Gerontology, and the Life Course (AAGE). Han är tränad i kvalitativa forskningsmetoder med tonvikt på etnografi, deltagande observation och intervjuer. Med start vårterminen 2022 är han kursansvarig för “Gerontologi, grundkurs” och “Att åldras med omsorg”.

Artikel

Nyman, F., Jellesma, F. (2022). Prevention of HIV in the MSM Population: A Cultural-Historical Comparison of Sweden and the Netherlands Journal of Homosexuality. More information