Rosita Nyman

Universitetsadjunkt
Institutet för gerontologi , Hälsohögskolan

 

Rosita Nyman har social omsorgsexamen med inriktning äldreomsorg, lärarexamen, filosofie magisterexamen i gerontologi samt har studerat psykologi och teologi, vilket ger en tvärvetenskaplig bakgrund. Rosita undervisar studenter på grundnivå och via distans. Hennes undervisningsområde är äldre personers sociala åldrande och deras livslopp livsloppshistoria samt livsberättelser. Äldre boende på landsbygden i jämförelse med de äldre boende mer centralt samt ålderism kring personer i mycket hög ålder är andra områden. Rosita är medlem i det Nationella nätverket för socialvetenskaplig  äldreforskning.

Artikel

Torgé, C., Nyman, R. (2022). CENTENARIANS IN SWEDISH MASS MEDIA: IS IT REVERSE AGEISM? Innovation in Aging, 6(Supplement 1), 661. More information

Antologibidrag

Torgé, C., Nyman, R. (2021). Omvänd ålderism? Gestaltningar av 100-åringar i svenskatidningar. In: Håkan Jönson (Ed.), Perspektiv på ålderism (pp. 172 -193). Lund: Social Work Press More information

Konferensbidrag

Nyman, R., Finkel, D. (2019). Living urban or rural in late adulthood ... What is important and what is the difference? . International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, 23rd – 25th May 2019, Gothenburg, Sweden. More information