Marlene Ockander

Universitetslektor

Kontakt

Rum
Ga418
Telefon
SMS-nummer
+46 76-100 57 00
Ändra din information

Marlene är lektor vid centrumbildningen Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare (JA) och Avdelningen för Kvalitetsförbättring och Ledarskap (AKL). Hon undervisar i masterprogrammet för kvalitetsförbättring och ledarskap samt i The master's programme in product development, specialisation in assistive technology (MASTech). Från sin grundutbildning i sociologi disputerade hon år 2001 inom Socialmedicin och Folkhälsovetenskap vid Linköpings universitet. Forskningen handlade då om långtidssjukskrivna kvinnors uppfattningar om hälsa. Efter avhandlingen arbetade Marlene vid Rikscentrum för Arbetslivsinriktad rehabilitering (LiU). Forskningen handlade då om hur människor som är medicinskt färdigbehandlade ska komma i arbete igen.

Från 2004 arbetade Marlene med strategisk utveckling på regional nivå för Jönköpings län. Hon var bl.a. projektledare för ett EU-projekt med syfte att stärka jämställdheten i länet. Under flera år var hon sakkunnig i arbetsmarknads- och kompetensförsörjningsfrågor på den enhet som arbetar med regional utveckling. Där var hon bl.a. huvudförfattare för den Regionala utvecklingsstrategin (RUS), ordförande för Jönköpings läns Kompetensråd samt samordnare av arbetsmarknads- och kompetensförsörjningsfrågor inom ramen för Småland och Blekinges gemensamma Brysselkontor.

År 2014 tog Marlene klivet tillbaka till den akademiska världen och var chef för JA fram till år 2017. Hon har varit drivande i att etablera Jönköping University som nod i den nationella plattformen för sociala innovationer (MSI, Mötesplats Social Innovation). Hon är sedan 2018 koordinator för två lärande nätverk för ledare (politiker och tjänstemän) inom länets kommuner och Regionen. Idag forskar hon om samskapande/medskapande (på engelska 'co-production') i Forteprojektet Samskapa och om hållbar utveckling med fokus på sociala innovationer så som digital utveckling på landsbygden. Marlene har stort intresse, både i teori och praktik, för samhällsutveckling i samverkan mellan högskola och omgivande samhället.

Artikel

Fabisch, A., Kjellström, S., Ockander, M., Avby, G. (2024). Transformations towards an integrated leadership development system: A longitudinal study in a high-performing public organization Leadership. More information
Salmiranta, E., Areskoug Josefsson, K., Ockander, M., Augutis, M., Masterson, D. (2024). The voice of caregivers of children and adolescents with spinal cord injuries: A scoping review. More information
Wijma, B., Persson, A., Ockander, M., Brüggemann, J. (2019). Kränkningar i vården är vanligt förekommande - viktigt med aktivt arbete mot att patienter kränks [Abuse in healthcare - lessons learned during two decades of research] Läkartidningen, 116(3), 84-88. More information
Wijma, B., Persson, A., Ockander, M., Brüggemann, J. (2019). Upprepad utsatthet - bakgrund av övergrepp hos kvinnor och män och risken att uppleva kränkningar i vården Socialmedicinsk Tidskrift, 96(4), 499-518. More information
Kjellström, S. Areskoug Josefsson, K. Andersson-Gäre, B. Andersson, A. Ockander, M. Käll, J. , ... Robert G. (2019). Exploring, measuring and enhancing the coproduction of health and well-being at the national, regional and local levels through comparative case studies in Sweden and England: the 'Samskapa' research programme protocol BMJ Open, 9(7). More information

Konferensbidrag

Ockander, M., Masterson, D. (2023). From chaos and confusion to a fruitful fusion – creating a conducive environment for co-production and sustainable outcomes. 10th open meeting of the IIAS Study Group on ‘Coproduction of Public Services’, Nijmegen, The Netherlands, 11-12 May 2023. More information
Ockander, M., Lindenfalk, B., Williams, O., Käll, J., Fristedt, S. (2021). Djursdala: The winding road to a straightforward co-productive development and research process. Ruralities and Regions in Transition – A conference for Rural and Regional Researchers in Sweden, Åkersberga, Sweden, 11-12 November 2021. More information
Robert, G. Kjellström, S. Areskoug Josefsson, K. Andersson-Gäre, B. Andersson, A. Ockander, M. , ... Donetto S. (2019). Exploring, measuring and enhancing the co-production of health and wellbeing at the national, regional and local levels through comparative case studies in Sweden and England: The 'Samskapa' research programme (study protocol). 14th ESA Conference, Europe and Beyond: Boundaries, Barriers and Belonging, 20-23 August 2019, Manchester, UK. More information
Ockander, M. (2018). The co-production of patient safety. 5th Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare, Copenhagen, Denmark, 30-31 August 2018. More information
Ockander, M. (2018). Patient safety and abuse in health care. 5th Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare, Copenhagen, Denmark, 30-31 August 2018. More information

Övrigt

Salmiranta, E., Masterson, D., Ockander, M., Augutis, M., Areskoug Josefsson, K. (2022). The voice of caregivers to childrenand adolescentswith Spinal Cord Injury: a scoping review protocol [protocol]. More information