Per Odestrand

Universitetsadjunkt

Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan

Programansvarig omvårdnad

Kontakt

Rum
Ga637
Telefon
+46 36-10 1238
Signatur/Kortnamn
ODEPER
Schema
Ändra din information

Artikel

Abelsson, A., Odestrand, P., Nygårdh, A. (2020). To strengthen self-confidence as a step in improving prehospital youth laymen basic life support BMC Emergency Medicine, 20(1). More information