Ulrika Olausson

Professor Medie- och kommunikationsvetenskap
Avdelningen för språk och kommunikation , Högskolan för lärande och kommunikation
Filosofie doktor

Forskning

Ulrika Olaussons forskning handlar om journalistik och globala miljörisker i allmänhet och klimatförändringen i synnerhet. Hennes forskning har publicerats i välrenommerade internationella tidskrifter, t.ex. Public Understanding of Science, Environmental Communication, Journalism Studies och European Journal of Communication. Ulrika är också i redaktionskommittéerna för tidskrifterna Environmental Communication och Frontiers in Communication: Science and Environmental Communication.

Ulrika är projektledare för projektet Naturen möter nätverkssamhället: Medborgares sociala representationer av naturen i sociala medier, finansierat av Formas. Projektet analyserar YouTube, Facebook och Twitter i tre naturrelaterade sammanhang: förnybar energi, jakt, och gruvdrift/fracking. Olika represenationer av naturen bland medborgare (som avlägsen, hotad, hotfull etc.) innebär olika sätt att kommunicera miljöfrågor på. Ulrika medverkade även i projektet När journalister, politiker och PR-konsulter twittrar med varandra: Om hybrida och tvärprofessionella relationer på webben, finansierat av Vetenskapsrådet. De digitala medierna - inte minst Twitter - öppnar upp för gemensamma kontaktytor och ”digitalt umgänge” mellan olika yrkesgrupper som antas ha olika roller i samhället, t.ex. journalister, politiker och PR-konsulter, vars interaktion på Twitter projektet studerar.

Biografi

Ulrika är professor i medie- och kommunikationsvetenskap och var mellan åren 2013-2018 forskningsledare för detta ämne vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) i Jönköping. Hon disputerade i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet 2005 med avhandlingen Medborgarskap och globalisering: Den diskursiva konstruktionen av politisk identitet, och utnämndes till docent 2009 och professor 2012 vid samma lärosäte. Sedan disputationen har Ulrika varit involverad i flera forskningsprojekt och hon är flitigt anlitad som sakkunnig för internationella tidskrifter, forskningsråd och konferenser. Hon har också många uppdrag utanför akademin, där hennes forskning om medierna och klimatet uppmärksammats.

Antologibidrag

Berglez, P., Olausson, U. (2019). Global journalism. In: Tim P. Vos & Folker Hanusch (Ed.), The international encyclopedia of journalism studies Hoboken, NJ: John Wiley & Sons
Berglez, P., Olausson, U., Ots, M. (2017). What is Sustainable Journalism?: An introduction. In: What Is Sustainable Journalism?: Integrating the Environmental, Social, and Economic Challenges of Journalism (pp. 11 -26).
Olausson, U., Berglez, P. (2016). Media and Climate Change: Four Long-standing Research Challenges Revisited. In: Olausson, Ulrika & Berglez, Peter (Ed.), Media Research on Climate Change: Where have we been and where are we heading? (pp. 111 -127).
Olausson, U., Djerf-Pierre, M. (2015). Miljöjournalistik. In: Karlsson, Michael & Strömbäck, Jesper (Ed.), Handbok i journalistikforskning (pp. 243 -261).
Olausson, U. (2011). Explaining global media: a discourse approach. In: Piotr Pachura (Ed.), The systemic dimension of globalization (pp. 135 -148). Rijeka, Croatia: Intech Open Access Publisher
Olausson, U. (2010). The 'climate threat' and constructions of identity in Swedish news media. In: Stig-Arne Nohrstedt (Ed.), Communicating risks: towards the threat society (pp. 97 -114). Göteborg: Nordicom
Höijer, B., Olausson, U. (2010). The role of the media in the transformation of citizens' social representations of suffering. In: Mohamed Chaib, Berth Danermark, Staffan Selander (Ed.), Education, professionalization and social representations: on the transformation of social knowledge (pp. 200 -217). London: Routledge
Olausson, U. (2010). Klimatet i medierna: ett tillrättalagt drama?. In: Birgitta Johansson (Ed.), Sverige i nytt klimat: våtvarm utmaning (pp. 103 -116). Stockholm: Formas
Olausson, U., Uggla, Y. (2009). Offentlig kommunikation om klimatförändring. In: Ylva Uggla, Ingemar Elander (Ed.), Global uppvärmning och lokal politik (pp. 43 -62). Stockholm: Santérus Academic Press
Olausson, U. (2009). Identitet. In: Peter Berglez, Ulrika Olausson (Ed.), Mediesamhället: centrala begrepp (pp. 137 -155). Lund: Studentlitteratur
Berglez, P., Höijer, B., Olausson, U. (2009). Individualisation and nationalisation of the climate issue: two ideological horizons in Swedish news media. In: Tammy Boyce, Justin Lewis (Ed.), Climate change and the media (pp. 211 -223). New York: Peter Lang Publishing
Berglez, P., Olausson, U. (2008). Kritisk diskursanalys. In: Mats Ekström (Ed.), Mediernas språk (pp. 121 -138). Malmö: Liber
Olausson, U. (2007). The ideological horizons of citizenship: national media as discursive bridge. In: Ideological horizons in media and citizen discourses: theoretical and methodological approaches (pp. 51 -73). Göteborg: Nordicom
Olausson, U. (2003). "Sanningen har ju alltid två sidor": svenska medborgare om medierna och Kosovokonflikten. In: Norska och svenska medborgare om medierna och Kosovokonflikten (pp. 87 -198). Örebro: Örebro universitet
Olausson, U. (2000). Ungdomar i Göteborg berättar om branden. In: Larsåke Larsson, Stig Arne Nohrstedt (Ed.), Göteborgsbranden 1998: en studie om kommunikation, rykten och förtroende (pp. 121 -155). Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar
Olausson, U. (1996). Bard eller brygga? De nationella medierna i globaliseringen. In: Mediernas vi och dom: mediernas betydelse för den strukturella diskrimineringen (pp. 309 -338). Stockholm: Fritzes

Artikel

Lakew, Y., Olausson, U. (2019). Young, sceptical, and environmentally (dis)engaged: do news habits make a difference? JCOM - Journal of Science Communication, 18(04) Trieste: Sissa Medialab .
Olausson, U. (2018). “Stop Blaming the Cows!”: How Livestock Production is Legitimized in Everyday Discourse on Facebook Environmental Communication: A Journal of Nature and Culture, 12(1), 28-43.
Mörner, C., Olausson, U. (2017). Hunting the Beast on YouTube: The framing of nature in social media Nordicom Review, 38(1), 17-29.
Olausson, U., Berglez, P. (2014). Media and climate change: Four long-standing research challenges revisited Environmental Communication: A Journal of Nature and Culture, 8(2), 249-265.
Olausson, U., Berglez, P. (2014). The post-political condition of climate change: an ideology approach Capitalism, Nature, Socialism, 25(1), 54-71.
Olausson, U., Berglez, P. (2014). Media Research on Climate Change: Where have we been and where are we heading? Environmental Communication: A Journal of Nature and Culture, 8(2), 139-141.
Uggla, Y., Olausson, U. (2013). The enrollment of nature in tourist information: framing urban nature as "€˜the other"€™ Environmental Communication: A Journal of Nature and Culture, 7(1), 97-112.
Lidskog, R., Olausson, U. (2013). To spray or not to spray: the discursive construction of contested environmental issues in the news media Discourse, Context & Media, 2(3), 123-130.
Olausson, U. (2013). Theorizing global media as global discourse International Journal of Communication, 7, 1281-1297.
Berglez, P., Olausson, U. (2013). "Klimatfrågans död till stor del mediernas fel" .
Olausson, U. (2011). "We’re the ones to blame": Citizens' representations of climate change and the role of the media Environmental Communication: A Journal of Nature and Culture, 5(3), 281-299.
Berglez, P., Olausson, U. (2011). Miljön, forskningen - och så medie- och kommunikationsforskningen Nordicom Information, 33(3), 83-86.
Olausson, U. (2010). Towards a European identity?: The news media and the case of climate change European Journal of Communication, 25(2), 138-152.
Berglez, P., Eriksson, G., Ekström, M., Moberg, U., Olausson, U. (2010). Pressen sviker sin roll Nerikes Allehanda.
Olausson, U., Berglez, P. (2010). Stor risk att allt fler kommer att strunta i klimatfrågan Dagens Nyheter.
Olausson, U. (2009). Global Warming - Global Responsibility? Media Frames of Collective Action and Scientific Certainty Public Understanding of Science, 18(4), 421-436.

Bok

Olausson, U. (2002). Vi kommer bara ihåg våldsamheterna: medborgare om Göteborgskravallerna och medierapporteringen. Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar

Doktorsavhandling

Olausson, U. (2005). Medborgarskap och globalisering: den diskursiva konstruktionen av politisk identitet (Doctoral thesis, Örebro: Örebro universitetsförlag).

Konferensbidrag

Ots, M., Berglez, P., Olausson, U. (2019). Sustainable news media: Organizational reconciliation of economic, democratic, and environmental challenges in media firms. 6th RME Research Conference, 1-3 oct 2019 Jönköping.
Olausson, U., Berglez, P. (2016). Towards a research agenda for sustainable journalism. Prague: Czech-In, The 6th European Communication Conference (ECREA).
Olausson, U., Mörner, C. (2013). Elk hunting on YouTube. Conference on Communication and Environment 2013.
Berglez, P., Olausson, U. (2013). Towards a renewed Research Agenda for Media Studies on Climate Change. The 12th Biennal Conference on Communication and Environment, 6-10 June 2013, Swedish University of Agriculture (SLU), Uppsala, Sweden.
Olausson, U., Berglez, P. (2013). Towards a renewed agenda for media research on climate change. Conference on Communication and Environment 2013.
Olausson, U., Georgii-Hemming, E. (2012). Mobile identities: adults’ use of music in digital media. International symposium on Mobile Communication: Mobile Internet, Locative Media, Mobility and Place.
Olausson, U., Lidskog, R. (2012). To spray or not to spray: A comparative study of human-nature clashes in the news media. The 4th European Communication Conference.
Olausson, U., Berglez, P. (2012). Towards a renewed research agenda for media research on climate change. International symposium on the future of media research on climate change.
Berglez, P., Olausson, U. (2010). The 'climate threat' as ideology: interrelations between citizen and media discourses. Communicating Climate Change II - Global Goes Regional, 11-12 October, 2010, University of Hamburg, Germany.
Olausson, U. (2009). Threat conceptions of climate change and constructions of political identity. 19th Nordic Conference on Media and Communication Studies, 13-15 August, 2009, Karlstad, Sweden.
Berglez, P., Olausson, U. (2008). Individualization and nationalization of the climate issue: two ideological horizons in Swedish news media. Second European Communication ECREA Conference, Barcelona 25-28 November, 2008. (Science & Environment Communication Section).
Berglez, P., Olausson, U. (2007). Intentional and unintentional transnationalism: two political identities repressed by national media. Communicating Climate Change: Discourses, Mediations and Perceptions, University of Minho, Portugal, November 19-20, 2007.
Berglez, P., Olausson, U. (2007). The structural repression of the transnational: social representations of the nation-state in the news media. Symposium on Cosmopolitanism and the Media, Försvarshögskolan (Defence College), Stockholm, Sweden, April 12-13, 2007.
Berglez, P., Olausson, U. (2007). Social representations of climate change in the media and among citizens. Communicating Climate Change: Discourses, Mediations and Perceptions, University of Minho, Portugal, November 19-20, 2007.
Olausson, U., Höijer, B. (2006). The role of the media in the transformation of citizens' social representations of suffering. VIII International Conference on Social Representations, Media & Society.

Rapport

Adjin-Tettey, T. Garman, A. Krüger, F. Olausson, U. Berglez, P. Tallert, L. , ... Fritzon V. (2021). Towards sustainable journalism in sub-Saharan Africa: Policy brief. Kalmar: Fojo Media Institute

Samlingsverk

(2009). Mediesamhället: Centrala begrepp. Lund: Studentlitteratur