Peter Olofsson

Professor matematisk statistik
Avdelningen för matematik, fysik och kemi , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Artikel

Olofsson, P., Livingstone, K., Humphreys, J., Steinman, D. (2016). The probability of speciation on an interaction network with unequal substitution rates Mathematical Biosciences, 278, 1-4.