Thomas Olsson

Tekniklektor Byggnadsteknik/installationsteknik
Avdelningen för byggnadsteknik och belysningsvetenskap , Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Civilingenjör
Programansvarig Byggnadsteknik