Thomas Olsson

Tekniklektor Byggnadsteknik/installationsteknik
Avdelningen för Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap , Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Civilingenjör
Programansvarig Byggnadsteknik