Lena Östlund

Universitetsadjunkt gerontologi

Institutet för gerontologi , Hälsohögskolan

Lena Östlund är filosofie magister i gerontologi och universitetsadjunkt på Institutet för gerontologi på Hälsohögskolan.  Sedan socionomexamen 1986 har Lena arbetat inom olika områden av socialt arbete exempelvis missbruksvård, individ- och familjeomsorg och tio år som enhetschef på ett särskilt boende för personer med demenssjukdom. 

I sin magisteruppsats studerade hon hur personal uppfattar att arbete med personer med beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD). 

Lena är programsamordnare för kurser hos Institutet för gerontologi. 

FORSKNING

Lena deltar under 2018-2019 i ett forskningsprojekt som är ett samarbete mellan Jönköpings kommun och Hälsohögskolan med syfte att studera hur kommunen arbetar med Nollvisionen.

Medlem i ARN-J

Konferensbidrag

Ernsth-Bravell, M., Johansson, L., Östlund, L. (2019). Wellbeing without restraints and coercion, the zero vision. International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, 23rd – 25th May 2019, Gothenburg, Sweden. More information
Östlund, L., Johansson, L., Ernsth-Bravell, M. (2019). Wellbeing of persons with dementia without restraints and coercion. 9th International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress (IAGG-ER2019), 23-25 May, 2019, Gothenburg, Sweden. More information

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information kaka