Lena Östlund

Biträdande Avdelningschef
Universitetsadjunkt
Institutet för gerontologi , Hälsohögskolan

Kontakt

Rum
Ga834
Telefon
Schema
Ändra din information

Nämnder, råd m.m.

Lena Östlund är filosofie magister i gerontologi och universitetsadjunkt på Institutet för gerontologi på Hälsohögskolan.  Sedan socionomexamen 1986 har Lena arbetat inom olika områden av socialt arbete exempelvis missbruksvård, individ- och familjeomsorg och tio år som enhetschef på ett särskilt boende för personer med demenssjukdom. 

I sin magisteruppsats studerade hon hur personal uppfattar att arbete med personer med beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD). 

Lena är programsamordnare för kurser hos Institutet för gerontologi. 

FORSKNING

Lena deltog under 2018-2019 i ett forskningsprojekt som var ett samarbete mellan Jönköpings kommun och Hälsohögskolan med syfte att studera hur kommunen arbetar med Nollvisionen. En del av resultatet kommer Lena använda i en kommande vetenskaplig artikel.

Medlem i ARN-J

Antologibidrag

Östlund, L. (2020). Vård på lika villkor?. In: Marie Ernsth Bravell & Lena Östlund (Ed.), Äldre och åldrande: grundbok i gerontologi (pp. 75 -94). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Torgé, C., Johansson, L., Östlund, L. (2020). Äldres psykiska hälsa och sårbarhet. In: Marie Ernsth Bravell & Lena Östlund (Ed.), Äldre och åldrande: grundbok i gerontologi (pp. 125 -152). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Jegermalm, M., Lundgren, D., Östlund, L. (2020). Formell och informell omsorg. In: Marie Ernsth Bravell & Lena Östlund (Ed.), Äldre och åldrande: grundbok i gerontologi (pp. 267 -300). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Johansson, L., Östlund, L. (2020). Geriatrisk vård och omsorg. In: Marie Ernsth Bravell & Lena Östlund (Ed.), Äldre och åldrande: grundbok i gerontologi (pp. 301 -352). Malmö: Gleerups Utbildning AB

Konferensbidrag

Ernsth-Bravell, M., Johansson, L., Östlund, L. (2019). Wellbeing without restraints and coercion, the zero vision. International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, 23rd – 25th May 2019, Gothenburg, Sweden.
Östlund, L., Johansson, L., Ernsth-Bravell, M. (2019). Wellbeing of persons with dementia without restraints and coercion. 9th International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress (IAGG-ER2019), 23-25 May, 2019, Gothenburg, Sweden.

Samlingsverk

(2020). Äldre och åldrande: Grundbok i gerontologi. Malmö: Gleerups Utbildning AB