Wallescka Östlund

Universitetsadjunkt arbetsterapi
Avdelningen för rehabilitering , Hälsohögskolan