Wallescka Östlund

Universitetsadjunkt arbetsterapi

Avdelningen för rehabilitering , Hälsohögskolan

Kontakt

Rum
Gd505-6
Telefon
+46 36-10 1528
Signatur/Kortnamn
OSTWAL
Schema
Ändra din information