Janina Pärssinen

Universitetsadjunkt

Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan

Programansvarig omvårdnad

Kontakt

Rum
Ga635
Telefon
+46 36-10 1250
Signatur/Kortnamn
PARJAN
Schema
Ändra din information