Emelie Pettersson

Universitetsadjunkt
Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan
Doktorand

Emelie Pettersson är utbildad anestesisjuksköterska, och doktorand inom handikappvetenskap. Hennes projekt handlar om att minska barn med autism´s  oro i samband med en procedurer inom sjukvården. Emelie är även med i ett projekt kallat PMP (picture my participation) som är ett samarbete mellan Sverige och Sydafrika och handlar om barn med funktionsnedsättningars  delaktighet. 

Emelie är medlem i den tvärprofessionella forskningsmiljön CHILD vid Jönköping University och hon är aktiv inom Institutet för handikappvetenskap som är ett samarbete mellan Jönköping University, Linköpings Universitet och Örebro Universitet.

 

Artikel

Pettersson, E., Møller Christensen, B., Gimbler Berglund, I., Nylander, E., Huus, K. (2024). Children with autism spectrum disorder in high technology medicine environments: a qualitative systematic review of parental perspectives. More information
Pettersson, E., Møller Christensen, B., Gimbler Berglund, I., Huus, K. (2023). Healthcare professionals' experiences of situations during a procedure with a child with autism spectrum disorder in the high-technology environment Child Care Health and Development, 49(6), 1087-1095. More information

Doktorsavhandling

Pettersson, E. (2024). Finding a pathway – through a procedure in a high-technology environment for a child with an autism spectrum disorder from the perspectives of parents and healthcare professionals (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare). More information

Övrigt

Pettersson, E., Gimbler Berglund, I., Lundén, M., Huus, K., Møller Christensen, B. . The parent's perspective on the way through a procedure in high-technology environments for a child with autism spectrum disorder. More information
Pettersson, E., Møller Christensen, B., Gimbler Berglund, I., Huus, K. . Healthcare professionals’ actions in situations during a procedure with a child with autism spectrum disorder in the high-technology environment. More information