Emelie Pettersson

Universitetsadjunkt
Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan
Doktorand

Kontakt

Rum
Ga609
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Emelie Pettersson är utbildad anestesisjuksköterska, och doktorand inom handikappvetenskap. Hennes projekt handlar om att minska barn med autism´s  oro i samband med en procedurer inom sjukvården. Emelie är även med i ett projekt kallat PMP (picture my participation) som är ett samarbete mellan Sverige och Sydafrika och handlar om barn med funktionsnedsättningars  delaktighet. 

Emelie är medlem i den tvärprofessionella forskningsmiljön CHILD vid Jönköping University och hon är aktiv inom Institutet för handikappvetenskap som är ett samarbete mellan Jönköping University, Linköpings Universitet och Örebro Universitet.