Christina Petersén

Universitetsadjunkt
Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan

Artikel

Abelsson, A., Gustafsson, M., Petersèn, C., Knutsson, S. (2020). Physical stress triggers in simulated emergency care situations Nursing Open.