Christina Lindgren

Universitetsadjunkt
Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan
Tjänstledig

Kontakt

Rum
Ga640
Telefon
SMS-nummer
+46 73-910 19 36
Schema
Ändra din information

Nämnder, råd m.m.

Artikel

Abelsson, A., Gustafsson, M., Petersèn, C., Knutsson, S. (2021). Physical stress triggers in simulated emergency care situations Nursing Open, 8(1), 156-162. More information