Christina Petersén

Universitetsadjunkt

Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan

Kontakt

Rum
Ga640
Telefon
+46 36-10 1475
Signatur/Kortnamn
PTRCHR
Schema
Ändra din information

Nämnder, råd m.m.