Samuel Raoufi-Kvist

Doktorand i pedagogik
Forskarutbildning , Högskolan för lärande och kommunikation

Samuel Raoufi-Kvist, född 1990, har sedan 2017 arbetat som lärare på Södra vätterbygdens Folkhögskola i Jönköping. Där undervisar han på allmän kurs i svenska och skrivande.

Sedan 2021 är han också verksam i forskningsmiljön Livslångt Lärande vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Halva arbetstiden (50 % av heltid) är forskning, medan den andra halvan av arbetstiden är fortsatt som folkhögskollärare. 

Projektet organiseras genom ett samarbete mellan Jönköping University, Linköpings universitet och Göteborgs universitet. Forskningen ämnar bidra med praktiknära kunskap om folkhögskolan.