Irene Rapado

Universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap
Avdelningen för kommunikation och beteendevetenskaper , Högskolan för lärande och kommunikation

Kontakt

Rum
Hb129
Telefon
Schema
Ändra din information
För en presentation av Irene Rapado, se engelska presentationsidan.