Maria Riveiro

Professor Datateknik
Teknologie doktor

Forskning

Maria Riveiros forskningsintressen ligger i skärningspunkten mellan människa-datorinteraktion, maskininlärning (ML) och artificiell intelligens (AI). Det centrala temat för hennes forskning är att undersöka möjligheten att integrera ML/AI-system med interaktiva och visuella analysmetoder som stödjer användare. För närvarande fokuserar Prof. Riveiros forskning främst på Explainable AI (XAI) och Human-Centered AI (HCAI).

GoogleScholar
ResearchGate

Kolla Human-Centered Technology Group!

Aktuella forskningsprojekt:

  • XPECT - Hur anpassas förklaringar från AI-system efter användarnas förväntningar, Vetenskapsrådet. Konsolideringsbidrag.
  • EXPLAIN- Utvärdering av förklarlig artificiell intelligens. Projektet EXplAIn tar sig an utmaningen att utveckla utvärderingsmetoder och mätmetoder för utvärdering av interaktiva maskininlärningssystem som tar hänsyn till mänskliga förutfattade meningar, förväntningar och farhågor vid användning av AI och maskininlärning. Finansierad av Vetenskapsrådet (Etableringsbidrag).
  • OptiPro – Optimering av protesdesign enligt Kansei engineering och maskininlärning. Samarbete Hälsohögskolan - Tekniska Högskolan. Partnerföretag: TeamOlmed, Avtik Ortopedteknik, UNYQ.  SPARK. Finansierad av KK-Stiftelsen (HÖG).
  • XAI-Pro- Explainable AI for product and service development, inom AFAIR (flervetenskaplig satsning på tillämpad AI- forskningsprofil finansierad av KK-Stiftelsen).

Annan:

  • SMARTER 2.0 Kompetensutveckling inom artificiell intelligens (AI), 2019-2023, PL Örebro Universitet, KK-stiftelsen.

Biografi

Maria Riveiro är Professor i datateknik vid Tekniska högskolan, Jönköping University (JU). Innan hon började på JU har Prof. Riveiro arbetat i flera år vid Högskolan i Skövde, som docent sedan 2015 och biträdande professor i informationsteknologi sedan 2017. Hon har en teknologie doktorsexamen i datavetenskap från Örebro universitet (2011) och en civilingenjör i telekommunikationsteknik från Universitetet i Vigo, Spanien (2004). Hon har haft flera anställningar inom IT-branschen, bland annat som konsult och mjukvaruingenjör, i Finland och Spanien.

Maria Riveiro har erfarenhet av undervisning på grund, avancerad och forskarnivå inom datavetenskap och även inom elektroteknik. Hon har pedagogisk utbildning och under 2014 fick hon titeln "meriterad lärare" från Högskolan i Skövde som är en del av deras pedagogiska karriärstege. Prof. Riveiro handleder för närvarande flera doktorander inom områdena visuell dataanalys, tolkningsbar och interaktiv ML, neurala nätverk, människa-robot interaktion, etc.

Artikel

Pettersson, T., Riveiro, M., Löfström, T. (2024). Multimodal fine-grained grocery product recognition using image and OCR text Machine Vision and Applications, 35(4). More information
Smedberg, H., Bandaru, S., Riveiro, M., Ng, A. (2024). Mimer: A Web-Based Tool for Knowledge Discovery in Multi-Criteria Decision Support [Application Notes] IEEE Computational Intelligence Magazine, 19(3), 73-87. More information
Riveiro, M. (2023). Expectations, trust, and evaluation Dagstuhl Reports, 12(8), 109. More information
Riveiro, M. (2023). A design theory for uncertainty visualization? Dagstuhl Reports, 12(8), 12-13. More information
Gleicher, M., Riveiro, M., Von Landesberger, T., Deussen, O., Chang, R., Gillman, C. (2023). A Problem Space for Designing Visualizations IEEE Computer Graphics and Applications, 43(4), 111-120. More information
Ohlander, U., Alfredson, J., Riveiro, M., Helldin, T., Falkman, G. (2023). The Effects of Varying Degrees of Information on Teamwork a Study on Fighter Pilots Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting, 67(1), 1965-1970. More information
Beauxis-Aussalet, E. Behrisch, M. Borgo, R. Chau, D. Collins, C. Ebert, D. , ... Rhyne T. (2021). The Role of Interactive Visualization in Fostering Trust in AI IEEE Computer Graphics and Applications, 41(6), 7-12. More information
Arvidsson, S., Gullstrand, M., Sirmacek, B., Riveiro, M. (2021). Sensor fusion and convolutional neural networks for indoor occupancy prediction using multiple low-cost low-resolution heat sensor data Sensors, 21(4), 1-21. More information
Ulfenborg, B., Karlsson, A., Riveiro, M., Andersson, C., Sartipy, P., Synnergren, J. (2021). Multi-assignment clustering: Machine learning from a biological perspective Journal of Biotechnology, 326, 1-10. More information
Ventocilla, E., Martins, R., Paulovich, F., Riveiro, M. (2021). Scaling the Growing Neural Gas for Visual Cluster Analysis Big Data Research. More information
Riveiro, M., Thill, S. (2021). “That's (not) the output I expected!” On the role of end user expectations in creating explanations of AI systems Artificial Intelligence, 298. More information
Bae, J., Helldin, T., Riveiro, M., Nowaczyk, S., Bouguelia, M., Falkman, G. (2020). Interactive Clustering: A Comprehensive Review. More information
Ventocilla, E., Riveiro, M. (2020). A comparative user study of visualization techniques for cluster analysis of multidimensional data sets Information Visualization, 19(4), 318-338. More information
Riveiro, M. (2020). Explainable AI for maritime anomaly detection and autonomous driving Dagstuhl Reports, 9(11), 29-30. More information
Sirmacek, B., Riveiro, M. (2020). Occupancy prediction using low-cost and low-resolution heat sensors for smart offices Sensors, 20(19). More information
Ohlander, U., Alfredson, J., Riveiro, M., Falkman, G. (2019). Fighter pilots’ teamwork: a descriptive study Ergonomics, 62(7), 880-890. More information
Thill, S., Riveiro, M., Lagerstedt, E., Lebram, M., Hemeren, P., Habibovic, A., Klingegård, M. (2018). Driver adherence to recommendations from support systems improves if the systems explain why they are given: A simulator study Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 56, 420-435. More information
Riveiro, M., Pallotta, G., Vespe, M. (2018). Maritime anomaly detection: A review. More information
Kinkeldey, C., MacEachren, A., Riveiro, M., Schiewe, J. (2017). Evaluating the effect of visually represented geodata uncertainty on decision-making: Systematic review, lessons learned, and recommendations. More information
Riveiro, M., Lebram, M., Elmer, M. (2017). Anomaly Detection for Road Traffic: A Visual Analytics Framework IEEE transactions on intelligent transportation systems (Print), 18(8), 2260-2270. More information
Bae, J., Helldin, T., Riveiro, M. (2017). Understanding Indirect Causal Relationships in Node-Link Graphs Computer graphics forum (Print), 36(3), 411-421. More information
Zhen, R., Riveiro, M., Jin, Y. (2017). A novel analytic framework of real-time multi-vessel collision risk assessment for maritime traffic surveillance Ocean Engineering, 145, 492-501. More information
Ulfenborg, B. Karlsson, A. Riveiro, M. Améen, C. Åkesson, K. Andersson, C. , ... Synnergren J. (2017). A data analysis framework for biomedical big data: Application on mesoderm differentiation of human pluripotent stem cells PLOS ONE, 12(6). More information
Riveiro, M. (2016). Visually supported reasoning under uncertain conditions: Effects of domain expertise on air traffic risk assessment Spatial Cognition and Computation, 16(2), 133-153. More information
Riveiro, M., Helldin, T., Falkman, G., Lebram, M. (2014). Effects of visualizing uncertainty on decision-making in a target identification scenario Computers & graphics, 41(1), 84-98. More information
Riveiro, M. (2014). Evaluation of Normal Model Visualization for Anomaly Detection in Maritime Traffic ACM Transactions on Interactive Intelligent Systems, 4(1), 1-24 New York: Association for Computing Machinery (ACM) . More information
Riveiro, M., Falkman, G. (2014). Detecting anomalous behavior in sea traffic: A study of analytical strategies and their implications for surveillance systems International Journal of Information Technology & Decision Making, 13(2), 317-360. More information

Doktorsavhandling

Riveiro, M. (2011). Visual Analytics for Maritime Anomaly Detection (Doctoral thesis, Örebro: Örebro University). More information

Antologibidrag

Bae, J., Falkman, G., Helldin, T., Riveiro, M. (2019). Visual Data Analysis. In: A. Said, & V. Torra (Ed.), Data science in Practice (pp. 133 -155). More information
Dahlbom, A., Riveiro, M., König, R., Johansson, U., Brattberg, P. (2014). Supporting Golf Coaching with 3D Modeling of Swings. In: Sportinformatik X: Jahrestagung der dvs-Sektion Sportinformatik (pp. 142 -148). Hamburg: Feldhaus Verlag More information
Riveiro, M. (2013). The importance of visualization and interaction in the anomaly detection process. In: Mao Lin Huang & Weidong Huang (Ed.), Innovative approaches of data visualization and visual analytics (pp. 133 -150). More information

Konferensbidrag

Pettersson, T., Riveiro, M., Löfström, T. (2023). Explainable local and global models for fine-grained multimodal product recognition. Multimodal KDD 2023, International Workshop on Multimodal Learning, in conjunction with 29th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD 2023), August 6–10, 2023, Long Beach, CA, USA. More information
Ohlson, N., Riveiro, M., Bäckstrand, J. (2022). Identification of tasks to be supported by machine learning to reduce Sales & Operations Planning challenges in an engineer-to-order context. Amsterdam: IOS Press, 10th Swedish Production Symposium (SPS2022), School of Engineering Science, University of Skövde, Sweden, April 26–29 2022. More information
Riveiro, M., Thill, S. (2022). The challenges of providing explanations of AI systems when they do not behave like users expect. New York: Association for Computing Machinery (ACM), UMAP '22: 30th ACM Conference on User Modeling, Adaptation and Personalization, Barcelona, Spain, July 4-7, 2022. More information
Ohlson, N., Bäckstrand, J., Riveiro, M. (2021). Artificial Intelligence-enhanced Sales & Operations Planning in an Engineer-to-order context. PLANs forsknings- och tillämpningskonferens 2021, Högskolan i Borås, 20-21 oktober 2021. More information
Schuller, B., Virtanen, T., Riveiro, M., Rizos, G., Han, J., Mesaros, A., Drossos, K. (2021). Towards Sonification in Multimodal and User-Friendly Explainable Artificial Intelligence. ICMI ’21, International Conference on Multimodal Interaction, 18–22 October, 2021, Montréal, QC, Canada. More information
Ventocilla, E., Riveiro, M. (2020). A model for the progressive visualization of multidimensional data structure. Cham: Springer, 14th International Joint Conference, VISIGRAPP 2019 Prague, Czech Republic, February 25–27, 2019. More information
Annavarjula, V., Mbiydzenyu, G., Riveiro, M., Lavesson, N. (2020). Implicit user data in fashion recommendation systems. 14th International FLINS Conference (FLINS 2020), Cologne, Germany, 18–21 August 2020. More information
Ventocilla, E., Martins, R., Paulovich, F., Riveiro, M. (2020). Progressive multidimensional projections: A process model based on vector quantization. International Workshop on Machine Learning in Visualisation for Big Data, Norrköping, Sweden, May 25-29, 2020 (Virtual). More information
Ventocilla, E., Riveiro, M. (2019). Visual Growing Neural Gas for Exploratory Data Analysis. 14th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications, 25 - 27 February, 2019, Prague, Czech Republic. More information
Huhnstock, N., Karlsson, A., Riveiro, M., Steinhauer, H. (2019). An Infinite Replicated Softmax Model for Topic Modeling. 16th International Conference, MDAI 2019, Milan, Italy, September 4–6, 2019. More information
Thill, S., Riveiro, M. (2019). Memento hominibus: on the fundamental role of end users in real-world interactions with neuromorphic systems. Robust Artificial Intelligence for Neurorobotics, 26 – 28 August 2019, Edinburgh, Scotland. More information
Huhnstock, N., Karlsson, A., Riveiro, M., Steinhauer, H. (2018). On the behavior of the infinite restricted boltzmann machine for clustering. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery (ACM), SAC 18 The 33rd Annual ACM Symposium on Applied Computing, Pau, France, April 9-13, 2018. More information
Bae, J., Ventocilla, E., Riveiro, M., Torra, V. (2018). On the Visualization of Discrete Non-additive Measures. 9th International Summer School on Aggregation Functions (AGOP), Skövde, Sweden, June 19-22, 2017. More information
Bae, J., Ventocilla, E., Riveiro, M., Helldin, T., Falkman, G. (2017). Evaluating Multi-Attributes on Cause and Effect Relationship Visualization. 8th International Conference on Information Visualization Theory and Applications (IVAPP), part of the 12th International Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications (VISIGRAPP 2017), February 27-March 1, 2017, in Porto, Portugal. More information
Lagerstedt, E., Riveiro, M., Thill, S. (2017). Agent Autonomy and Locus of Responsibility for Team Situation Awareness. New York: Association for Computing Machinery (ACM), 5th International Conference on Human Agent Interaction, Bielefeld, October 17-20, 2017. More information
Ventocilla, E., Bae, J., Riveiro, M., Said, A. (2017). A Billiard Metaphor for Exploring Complex Graphs. Second Workshop on Supporting Complex Search Tasks co-located with the ACM SIGIR Conference on Human Information Interaction & Retrieval (CHIIR 2017), Oslo, Norway, March 11, 2017. More information
Bae, J., Helldin, T., Riveiro, M. (2017). Identifying Root Cause and Derived Effects in Causal Relationships. Thematic track on Human Interface and the Management of Information, held as part of the 19th International Conference on Human–Computer Interaction, HCI International 2017, Vancouver, Canada, 9 July 2017 through 14 July 2017. More information
Ventocilla, E., Riveiro, M. (2017). Visual Analytics Solutions as 'off-the-shelf' Libraries. 2017 21st International Conference Information Visualisation (IV), London, United Kingdom, July 11-14, 2017. More information
Ohlander, U., Alfredson, J., Riveiro, M., Falkman, G. (2017). User Participation in the Design of Cockpit Interfaces. AHFE 2016 International Conference on Ergonomics Modeling, Usability & Special Populations, July 27-31, 2016, Walt Disney World®, Florida, USA. More information
König, R., Johansson, U., Riveiro, M., Brattberg, P. (2017). Modeling golf player skill using machine learning. 1st IFIP TC 5, WG 8.4, 8.9, 12.9 International Cross-Domain Conference on Machine Learning and Knowledge Extraction, CD-MAKE 2017; Reggio; Italy; 29 August 2017 through 1 September 2017. More information
Ohlander, U., Alfredson, J., Riveiro, M., Falkman, G. (2016). A Teamwork Model for Fighter Pilots. 13th International Conference, EPCE 2016, Held as Part of HCI International 2016, Toronto, ON, Canada, July 17-22, 2016. More information
Riveiro, M., Gustavsson, P., Lebram, M., Bengstsson, M., Blomqvist, P., Wallinius, M. (2016). Enhanced Training through Interactive Visualization of Training Objectives and Models. 2016 NATO Modelling & Simulation Group (NMSG) Symposium, Bucharest, Romania, October 20-21, 2016. More information
Ohlander, U., Alfredson, J., Riveiro, M., Falkman, G. (2016). Elements of team effectiveness: A qualitative study with pilots. IEEE International Multi-Disciplinary Conference on Cognitive Methods in Situation Awareness and Decision Support (CogSIMA), San Diego, CA, 21-25 March 2016. More information
Riveiro, M., Lebram, M., Andersson, C., Sartipy, P., Synnergren, J. (2016). Interactive visualization of large-scale gene expression data. 20th International Conference Information Visualisation, 19-22 July 2016, Lisbon, Portugal. More information
Johansson, U., Konig, R., Brattberg, P., Dahlbom, A., Riveiro, M. (2016). Mining trackman golf data. International Conference on Computational Science and Computational Intelligence, CSCI 2015, 7 December 2015 through 9 December 2015. More information
Synnergren, J., Ameén, C., Åkesson, K., Karlsson, A., Riveiro, M., Andersson, C., Sartipy, P. (2016). Transcriptional profiling of human embryonic stem cells during mesodermal- and cardiac differentiation. International Society for Stem Cell Research (ISSCR) Annual meeting, San Fransisco 22–25 June 2016. More information
Helldin, T., Riveiro, M., Pashami, S., Falkman, G., Byttner, S., Nowaczyk, S. (2016). Supporting analytical reasoning: A study from the automotive industry. 18th International Conference on Human Interface and the Management of Information (HCI International 2016), Toronto, Canada, July 17-22, 2016.. More information
Bergström, E., Carlén, U., Riveiro, M. (2016). How to Include Female Students in Technical Computer Science Study Programs. NU2016, Malmö, 15-17 juni, 2016. More information
Riveiro, M., Dahlbom, A., König, R., Johansson, U., Brattberg, P. (2015). Supporting Golf Coaching and Swing Instruction with Computer-Based Training Systems. Learning and Collaboration Technologies. More information
Lagerstedt, E., Riveiro, M., Thill, S. (2015). Interacting with Artificial Agents. 13th Scandinavian Conference on Artificial Intelligence, SCAI 2015, Halmstad, Sweden, 4 November 2015 through 5 November 2015. More information
Ohlander, U., Alfredson, J., Riveiro, M., Falkman, G. (2015). Understanding Team Effectiveness in a Tactical Air Unit. 12th International Conference on Engineering Psychology and Cognitive Ergonomics (EPCE 2015), Held as Part of HCI International 2015, Los Angeles, CA, USA, August 2-7, 2015. More information
Thill, S., Riveiro, M. (2015). Situation awareness in eco-driving. 5th IEEE International Multi-Disciplinary Conference on Cognitive Methods in Situation Awareness and Decision Support (CogSIMA), March 9-12, Orlando, USA. More information
Thill, S., Riveiro, M., Nilsson, M. (2015). Perceived intelligence as a factor in (semi-) autonomous vehicle UX. "Experiencing Autonomous Vehicles: Crossing the Boundaries between a Drive and a Ride" workshop in conjunction with CHI2015. More information
Andreasson, R., Riveiro, M. (2014). Effects of Visualizing Missing Data: An Empirical Evaluation. 2014 18th International Conference on Information Visualisation: Visualisation, BioMedical Visualization, Visualisation on Built and Rural Environments and Geometric Modelling and Imaging, IV 2014, Paris, France, 16 July 2014 through 18 July 2014. More information
Riveiro, M., Helldin, T., Falkman, G. (2014). Influence of Meta-Information on Decision-Making: Lessons Learned from Four Case Studies. 2014 IEEE International Inter-Disciplinary Conference on Cognitive Methods in Situation Awareness and Decision Support (CogSIMA), March 3-6, San Antonio, USA. More information
Riveiro, M., Lebram, M., Warston, H. (2014). On visualizing threat evaluation configuration processes: A design proposal. 17th International Conference on Information Fusion, FUSION 2014, Salamanca, Spain 7 July 2014 through 10 July 2014. More information
Dahlbom, A., Riveiro, M. (2014). Situation Modeling and Visual Analytics for Decision Support in Sports. 16th International Conference on Enterprise Information Systems, Lisbon, Portugal, April 27-30, 2014. More information
Helldin, T., Ohlander, U., Falkman, G., Riveiro, M. (2014). Transparency of Automated Combat Classification. 11th International Conference on Engineering Psychology and Cognitive Ergonomics, EPCE 2014, Held as Part of 16th International Conference on Human-Computer Interaction, HCI International 2014, Heraklion, Crete, Greece, 22 June 2014 through 27 June 2014. More information
Helldin, T., Falkman, G., Riveiro, M., Dahlbom, A., Lebram, M. (2013). Transparency of military threat evaluation through visualizing uncertainty and system rationale. 10th International Conference on Engineering Psychology and Cognitive Ergonomics: Applications and Services, EPCE 2013, Held as Part of 15th International Conference on Human-Computer Interaction, HCI 2013, 21 July 2013 through 26 July 2013, Las Vegas, NV. More information
Helldin, T., Falkman, G., Riveiro, M., Davidsson, S. (2013). Presenting system uncertainty in automotive UIs for supporting trust calibration in autonomous driving. New York: Association for Computing Machinery (ACM), 5th International Conference on Automotive User Interfaces and Interactive Vehicular Applications (AutomotiveUI’13), 28-30 October, 2013, Eindhoven, The Netherlands. More information
Riveiro, M., Helldin, T., Lebram, M., Falkman, G. (2013). Towards future threat evaluation systems: user study, proposal and precepts for design. 16th International Conference on Information Fusion (FUSION), 2013, 9-12 July 2013, Istanbul, Turkey. More information
Riveiro, M., Bergström, E., Carlén, U. (2012). Inför en ökad jämställdhet i datavetenskapliga utbildningsprogram. NU 2012, 17-19 oktober 2012, Göteborg. More information
Riveiro, M., Falkman, G. (2011). The role of visualization and interaction in maritime anomaly detection. Visualization and Data Analysis 2011; San Francisco, CA; 24 January 2011 through 25 January 2011. More information
Riveiro, M., Falkman, G. (2011). Empirical evaluation of visualizations of normal behavioral models for supporting maritime anomaly detection. GeoViz: Linking Geovisualization with Spatial Analysis and Modeling, March 10–11, 2011, Hamburg, Germany. More information
Riveiro, M., Falkman, G. (2010). Evaluating the usability of visualizations of normal behavioral models for analytical reasoning. 7th International Conference on Computer Graphics, Imaging and Visualization, CGIV 2010; Sydney, NSW; 7 August 2010 through 10 August 2010. More information
Riveiro, M., Falkman, G. (2010). Supporting the analytical reasoning process in maritime anomaly detection: evaluation and experimental design. 14th International Conference Information Visualisation, IV 2010; London; 26 July 2010 through 29 July 2010. More information
Riveiro, M., Falkman, G., Ziemke, T., Kronhamn, T. (2009). Reasoning about anomalies: a study of the analytical process of detecting and identifying anomalous behavior in maritime traffic data. Visual analytics for homeland defense and security : 14 April 2009, Orlando, Florida, United States. More information
Riveiro, M., Falkman, G. (2009). Interactive Visualization of Normal Behavioral Models and Expert Rules for Maritime Anomaly Detection. Sixth International Conference on Computer Graphics, Imaging and Visualization: 11-14 August 2009, Tianjin, China. More information
Helldin, T., Riveiro, M. (2009). Explanation Methods for Bayesian Networks: review and application to a maritime scenario. Proceedings of the 3rd Skövde Workshop on Information Fusion Topics (SWIFT 2009), 12-13 Oct 2009, Skövde, Sweden. More information
Riveiro, M., Falkman, G., Ziemke, T., Warston, H. (2009). VISAD: an interactive and visual analytical tool for the detection of behavioural anomalieis in maritime traffic data. Visual analytics for homeland defense and security : 14 April 2009, Orlando, Florida, United States. More information
Niklasson, L. Riveiro, M. Johansson, F. Dahlbom, A. Falkman, G. Ziemke, T. , ... Gustavsson P. (2008). Extending the scope of Situation Analysis. 11th International Conference on Information Fusion (FUSION 2008), Cologne, Germany, June 30–July 3, 2008. More information
Riveiro, M., Falkman, G., Ziemke, T. (2008). Improving maritime anomaly detection and situation awareness through interactive visualization. 11th International Conference on Information Fusion, FUSION 2008; Cologne; Germany; 30 June 2008 through 3 July 2008. More information
Riveiro, M., Johansson, F., Falkman, G., Ziemke, T. (2008). Supporting Maritime Situation Awareness Using Self Organizing Maps and Gaussian Mixture Models. Amsterdam: IOS Press, 10th Scandinavian Conference on Artificial Intelligence, SCAI 2008; Stockholm; 26 May 2008 through 28 May 2008. More information
Riveiro, M., Falkman, G., Ziemke, T. (2008). Visual Analytics for the Detection of Anomalous Maritime Behavior. 12th International Conference Information Visualisation, IV08; London; United Kingdom; 9 July 2008 through 11 July 2008. More information
Niklasson, L. Riveiro, M. Johansson, F. Dahlbom, A. Falkman, G. Ziemke, T. , ... Gustavsson P. (2007). A Unified Situation Analysis Model for Human and Machine Situation Awareness. Bonn: Gesellschaft für Informatik, INFORMATIK 2007, Informatik trifft Logistik, 37. Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik e.V. (GI) 24. - 27. September 2007 in Bremen. More information
Riveiro, M. (2007). Cognitive Evaluation of Uncertainty Visualization Methods for Decision Making. Proceedings of the 4th symposium on Applied perception in graphics and visualization, Tubingen, Germany — July 25 - 27, 2007. More information
Riveiro, M. (2007). Evaluation of Uncertainty Visualization Techniques for Information Fusion. 10th International Conference on Information Fusion, 2007. More information

Rapport

Riveiro, M., Johansson, R., Karlsson, A. (2011). Modeling and analysis of energy data: state-of-the-art and practical results from an application scenario. Skövde: University of Skövde More information
Nilsson, M., Riveiro, M., Ziemke, T. (2008). Investigating human-computer interaction issues in information-fusion-based decision support. Skövde: Institutionen för kommunikation och information More information
Riveiro, M. (2007). Research proposal: Information Visualization for Information Fusion. Skövde: Institutionen för kommunikation och information More information