Cecilia Rosenbaum

Affilerad forskare
Affilierade forskare , Högskolan för lärande och kommunikation

Kontakt

Schema
Ändra din information

Cecilia Rosenbaum har en fil lic i didaktik och är affilierad forskare vid Högskolan för lärande och kommunikation. 

Hennes forskningsintresse är inom läsförståelse och litteraturdidaktik.  Cecilia har deltagit i forskarskolan Learning study och hennes licentiatuppsats heter Med inferenskunnande i fokus. I nuläget är Cecilia verksam som rektor och har arbetat som mellanstadielärare i 25 år.