Elizabeth Rosell

Universitetsadjunkt omvårdnad

Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan

Filosofie Magister i Reproduktiv, Perinatal & Sexuell hälsa


Barnmorska


Tjänstledig

Kontakt

Rum
Ga 635
Telefon
+46 36-10 1201
SMS-nummer
+46 73-910 19 93
Signatur/Kortnamn
ROSELI
Schema
Ändra din information

Föräldraledig från 1 juni 2020 t.o.m. preliminärt hösten 2021.