Tobias Samuelsson

Professor samhällsvetenskap
Avdelningen för natur och samhälle , Högskolan för lärande och kommunikation
Filosofie Doktor, Ph.D.

Kontakt

Rum
Hc223
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskning

Tobias Samuelsson är Professor i Samhällsvetenskap vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK). Hans forskningsprojekt inbegriper etnografiska studier av barns vardagsliv med särskilt fokus på barns arbete och barnkultur. Tobias har bland annat medverkat i forskningsprojekt där barn och familjers besök på barnmuseum, temaparker, nöjesparker och Science centers har studerats. Han har även genomfört studier av sommarkollo. Många av dessa studier rör sig inom det fält som ofta kallas barndomssociologi. Tobias bedriver dessutom forskning inom områdena medicinsk sociologi och familjesociologi. Inom dessa fält har Tobias gjort studier av telemedicin, ambulanssjukvård samt föräldrastödsprogram (COPE), bland annat för utrikesfödda föräldrar. Tobias är i sin forskning även inspirerad av Science and Technology Studies (STS).

Tobias är verksam i två externt finansierade forskningsprojekt:

1.Mångfunktionella utomhusmiljöer som främjar hälsa och hållbarhet: en studie av samverkansprocesser för stärkta ekosystemtjänster i staden (FORMAS 2016-2020).

2.High Chaparral, historiekommunikation och formell/informell utbildning (RAÄ 2018-2019).

Biografi

Tobias kom till Högskolan för lärande och kommunikation 2013, efter forskarutbildning och arbete som post doc och forskarassistent vid Linköpings universitet. Tobias kom till Linköpings universitet redan 1995 efter att året innan ha påbörjat sina universitetsstudier vid tekniska högskolan i Luleå. Studierna i Linköping kompletterades med en period vid Åbo Akademi i Finland samt en tid vid University of Salford i Storbritannien. Tobias påbörjade doktorandstudier vid Tema barn, Linköpings universitet 2003 och lade 2008 fram sin doktorsavhandling "Children’s Work in Sweden. A part of childhood, a path to adulthood". Tobias utsågs till Docent i Sociologi 2015.

Antologibidrag

Sparrman, A., Cardell, D., Lindgren, A., Samuelsson, T. (2017). The Ontological Choreography of (Good) Parenthood. In: Anna Sparrman, Allan Westerling, Judith Lind, Karen Ida Dannesboe (Ed.), Doing Good Parenthood: Ideals and Practices of Parental Involvement
Svensson, C., Samuelsson, T. (2017). Museet i bilderboken: Verklighetens museer utmanas av stereotypa barnböcker. In: Rebecka Florin Sädbom, Mikael Gustafsson & Hans Albin Larsson (huvudred.) (Ed.), Framåt uppåt!: Samhällsdidaktiska utmaningar (pp. 147 -170). Jönköping: Jönköping University
Samuelsson, T. (2014). Barns handlingsutrymme i ett alltmer institutionaliserat vardagsliv - Ett barndomssociologiskt perspektiv. In: Hans Albin Larsson (Ed.), 14 röster kring samhällstudier och didaktik (pp. 95 -115). Jönköping: Samhällsstudier & didaktik
Samuelsson, T. (2013). "Detta måste vara världens bästa experimenthus": En studie av barns användning av ett Science Center. In: Karin Helander (Ed.), Nu vill jag prata!: Barns röster i barnkulturen (pp. 170 -190). Stockholm: Stockholms universitets förlag
Samuelsson, T. (2012). Not All About the Money: Children, Work, and Consumption. In: Anna Sparrman, Bengt Sandin och Johanna Sjöberg (Ed.), Situating Child Consumption: Rethinking values and notions of children (pp. 81 -96). Lund: Nordic Academic Press
Samuelsson, T. (2011). Making money, helping out, growing up: Working children in Sweden. In: Robin Price, Paula McDonald, Janis Bailey & Barbara Pini (Ed.), Young people and work (pp. 21 -34). Farnham: Ashgate
Samuelsson, T. (2009). "Jag hjälper bara till": Perspektiv på konstruktionen av barn som "icke-arbetare". In: Barn, barndom och föräldraskap (pp. 67 -80). Stockholm: Carlsssons bokförlag
Halldén, G., Engwall, K., Samuelsson, T., Sjöberg, M., Söderlind, I. (2008). Barns arbete - förändringsprocesser och nya perspektiv. In: Ingrid Söderlind, Kristina Engwall (Ed.), Barndom och arbete (pp. 219 -234). Umeå: Boréa Bokförlag
Halldén, G., Engwall, K., Samuelsson, T., Sjöberg, M., Söderlind, I. (2008). Barndom och arbete - kontinuitet och förändring. In: Ingrid Söderlind, Kristina Engwall (Ed.), Barndom och arbete (pp. 15 -34). Umeå: Boréa bokförlag
Samuelsson, T., Engwall, K. (2008). Vad är arbete? Barns perspektiv på arbete. In: Ingrid Söderlind, Kristina Engwal (Ed.), Barndom och arbete (pp. 177 -198). Umeå: Boréa bokförlag
Samuelsson, T. (2007). Out of place? Children's ideas on work. In: Kristina Engwall and Ingrid Söderlind (Ed.), Children's Work in Everyday life (pp. 49 -58). Stockholm: Institutet för framtidsstudier

Artikel

Svensson, C., Samuelsson, T. (2021). "A Gunpowder-Smelling History Lecture"?—Learning at a Wild West History Theme Park The Social Studies, 112(1), 14-27.
Svensson, C., Samuelsson, T. (2021). "Dra på dig bootsen, sadla hästen och ladda knallpulverpistolen!": skolevers lärande i Vilda Västern-temaparken High Chaparral Historielärarnas Förenings Årsskrift 2021, 141-152.
Almers, E., Askerlund, P., Samuelsson, T., Waite, S. (2020). Children’s preferences for schoolyard features and understanding of ecosystem service innovations – a study in five Swedish preschools Journal of Adventure Education and Outdoor Learning.
Kjellström, S., Andersson, A., Samuelsson, T. (2020). Professionals’ experiences of using an improvement programme: applying quality improvement work in preschool contexts BMJ Open Quality, 9(3).
Hammarsten, M., Askerlund, P., Almers, E., Avery, H., Samuelsson, T. (2019). Developing ecological literacy in a forest garden: children’s perspectives Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 19(3), 227-241.
Sparrman, A., Samuelsson, T., Lindgren, A., Cardell, D. (2016). The ontological practices of child culture Childhood, 23(2), 255-271.
Samuelsson, T., Sparrman, A., Cardell, D., Lindgren, A. (2015). The Active, Competent Child, Capable of Autonomous Action: An inherent quality or the outcome of a research process? AnthropoChildren Liège: University of Liège .
Lindgren, A., Sparrman, A., Samuelsson, T., Cardell, D. (2015). Enacting (real) fiction: Materializing childhoods in a theme park Childhood, 22(2), 171-186.
Samuelsson, T. (2014). Barns arbete i dagens Sverige - hot eller möjlighet? Tidningen Kulturen Uemå: h:ström - Text & Kultur .
Samuelsson, T., Berner, B. (2014). Effektivare vård på distans med multidisciplinära medicinska videokonferenser? Arbetsmarknad & Arbetsliv, 20(4), 23-37.
Samuelsson, T., Berner, B. (2013). Swift transport versus information gathering: telemedicine and new tensions in the ambulance service Journal of contemporary ethnography, 42(6), 722-744.
Samuelsson, T. (2009). Barns arbete bra för självkänslan Kollega, 57 Stockholm: Unionen .
Samuelsson, T. (2009). Barnarbete - kanske inte så illa trots allt? Liberal Debatt, 16 Stockholm: Stiftelsen Liberal Debatt .
Samuelsson, T. (2009). En del av barndomen, en väg till vuxenlivet: Barns arbete i sverige Barn, 157-172 Trondheim: Norsk Senter For Barneforskning .
Samuelsson, T., Samuelsson, M. (2007). En koloniverksamhets gränsarbete Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, 4, 34-42.
Samuelsson, T. (2007). Välkommen till Phobocity Stockholms Fria tidning, 2007-05-19, 18.
Samuelsson, T. (2007). Välkommen till rädslans stad Sesam : nyhetstidningen på lätt svenska, 2007-05-31.
Samuelsson, T. (2006). Den glokala pizzerian Stockholms Fria tidning, 2006-05-20, 13.
Samuelsson, M., Samuelsson, T. (2000). Naturfolk eller kulturtolk: vem är du? Argaladei Friluftsliv - en livsstil, 14-16.

Doktorsavhandling

Samuelsson, T. (2008). Children’s Work in Sweden: A part of childhood, a path to adulthood (Doctoral thesis, Linköping: Linköping University Electronic Press).

Konferensbidrag

Svensson, C., Samuelsson, T. (2019). History as edutainment - Learning at a history theme park. 44th Annual Meeting of the Social Science History Association, November 21-24, 2019, Chicago, USA.
Hammarsten, M., Almers, E., Askerlund, P., Avery, H., Samuelsson, T. (2018). The Forest Garden from Children's Perspectives. Childhood and Materiality. VIII conference on childhood studies, 7-9 may Jyväskylä Finland.
Svensson, C., Samuelsson, T. (2018). ”Dra på dig bootsen, sadla hästen och ladda knallpulverpistolen, för nu är du i Vilda Västern!”: High Chaparral, historiekommunikation och formell/informell utbildning. Centrum för barnkulturforsknings Tvärvetenskapliga barnkulturforskardag den 5 oktober, 2018, Stockholms universitet.
Hammarsten, M., Askerlund, P., Almers, E., Avery, H., Samuelsson, T. (2018). Barns perspektiv på att vistas i en skogsträdgård. Nordisk forskningskonferens om miljö- och hållbarhetsutbildning, 25–26 oktober 2018, Örebro universitet.
Cardell, D., Sparrman, A., Lindgren, A., Samuelsson, T. (2013). Doing Parenthood through Children’s (Consumer) Culture. Torino: European Sociological Association (ESA), University of Torino, Department of Culture, Politics and Society, ESA 2013 Torino: Crisis, critique and change: 11th European Sociological Association Conference, 28th to 31st August 2013, Turin - Italy.
Samuelsson, T., Cardell, D., Sparrman, A., Lindgren, A. (2013). Studying Child Culture – Producing Realities. Torino: European Sociological Association (ESA), University of Torino, Department of Culture, Politics and Society, ESA 2013 Torino: Crisis, critique and change: 11th European Sociological Association Conference, 28th to 31st August 2013, Turin - Italy.
Sparrman, A., Cardell, D., Lindgren, A., Samuelsson, T. (2013). The Ontologies of Child Culture. Torino: European Sociological Association (ESA) University of Torino Department of Culture, Politics and Society, ESA 2013 Torino: Crisis, critique and change: 11th European Sociological Association Conference, 28th to 31st August 2013, Turin - Italy.
Samuelsson, T., Engwall, K. (2007). How to Grasp a Child Perspective Concerning Children's Work. In the Name of the Child. The Social and Cultural History of Children and Youth SHCY 2007, June 27-30, Norrköping, Sverige.
Samuelsson, T. (2006). Out of Place? Swedish Children's Perspectives on their Participation on the Labour Market. 1st International Conference: Childhood and Youth, Choice and Participation, 4th-6th July, Sheffield, UK.
Samuelsson, T. (2006). Perspectives on Children's Everyday Life and the Paradox of "Working" Children and Children's "Work" in Sweden. Vardagslivets mönster – forskning för kunskap om vardagen 2006, Linköping, Sverige.
Samuelsson, T. (2005). Methodological Reflections on Studying Working Children and Children's Work. Children and Youth in Emerging and Transforming Societies, International Conference, June 29 - July 3, Oslo, Norway.

Rapport

Samuelsson, T. (2012). Stödjande sociala nätverk och livet som ny förälder. Linköping: Linköping University Electronic Press

Recension

Samuelsson, T. (2020). Möten med naziregimens arkitekt.
Samuelsson, T. (2013). Den mångsidige statsvetenskapsmannen. Umeå: h:ström - Text & Kultur
Samuelsson, T. (2008). Välkommen till förorten.

Övrigt

Hammarsten, M., Askerlund, P., Almers, E., Avery, H., Samuelsson, T. (2018). Developing ecological literacy in a forest garden: children’s perspectives.