Håkan Sandgren

Utbildningschef

Avdelningen för språk och kommunikation , Högskolan för lärande och kommunikation

 

Forskning

Håkan Sandgren disputerade 1999 med avhandlingen Landskap på jorden och i drömmen. Studier i Folke Isakssons lyrik (Lund University Press) och hans forskningsaktivitet har därefter främst varit knuten till områdena ekokritik och Environmental Humanities, fält inom vilka mediering av naturupplevelser, ekologiska frågeställningar och platspoetiska reflektioner står i fokus. Han har också studerat skildringar av maskulinitet i litteraturen och är intresserad av ämnesdidaktiska spörsmål. Publikationer i DiVA finner ni här.

Biografi

Sandgren är, förutom filosofie doktor i litteraturvetenskap, ämneslärare i svenska och filosofi, och mycket av hans undervisningsverksamhet har varit knuten till lärarutbildningar vid Högskolan Gävle, Lunds universitet och Högskolan Kristianstad. Han har också skrivit litteraturkritik i bland annat Smålandsposten och Sydsvenska Dagbladet. Sandgren har lång erfarenhet av chefsuppdrag och har bland annat tjänat som utbildningschef samt prefekt och avdelningschef vid Lunds universitet respektive Högskolan Kristianstad. I augusti 2016 blev han avdelningschef för HLK: s avdelning 3, därefter utökad och omdöpt till Avdelningen för språk och kommunikation. Sedan 1 augusti 2018 är han HLK: s utbildningschef. 

 

Antologibidrag

Sandgren, H. (2017). Life Under Water: Narratives of Deep Sea Counternatures. In: Steven Hartman (Ed.), Contesting Environmental Imaginaries: Nature and Counternature in a Time of Global Change (pp. 260 -282). More information

Konferensbidrag

Sandgren, H. (2010). Att översätta naturens processer: Hur erfarenheter av skog och skogsbruk representeras i texter av Harry Martinson, Sten Selander och Kerstin Ekman. 28 studiekonferensen i International Association of Scandinavian Studies (IASS), Lund 3-7 augusti, 2010. More information

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information