Mohsen Servati

Industridoktorand
Avdelningen för logistik och verksamhetsledning , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Kontakt

Schema
Ändra din information

Konferensbidrag

Chirumalla, K., Emmanuel-Ebikake, O., Leoni, L., Servati, M. (2019). Intra-firm and inter-firm challenges in servitization ecosystem: Experiences from five product-centric firms in different industries. 22nd International Conference on Engineering Design, ICED 2019, Delft, Netherlands, 5 - 8 August 2019. More information