Ulf Seigerroth

Professor Informatik
Forskningsledare informationsteknik
Filosofie doktor
Examensområdesansvarig

Forskning

Ulf Seigerroth's forskning är inriktad mot business and IT-alignment and transformation. Inom ramen för detta område är Seigerroth mer specifikt intresserad av frågor som rör enterprise modelling, enterprise architecture, information logistics, method engineering, co-design and, IT economics.

Seigerroth's forskning karaktäriseras av empiri-, teori- och metoddriven utveckling (aktionsforskning) i nära samarbete med olika tillämpningspartners. Seigerroth är involverad i flera olika aktionsforskningsprojekt som fokuserar på alignment of business processes and information systems and information logistics.

Biografi

Ulf Seigerroth, född 1965 i Jönköping, är Universitetslektor i informatik med inriktning mot enterprise modeling vid Tekniska Högskolan i Jönköping. Ulf är också Universitetslektor i informatik vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Ulf tog sin filosofie doktorsexamen inom Informationssystem-utveckling vid Linköping Universitet 2003.

Seigerroth har varit anställd vid Högskolan i Jönköping sedan 1994, först vid Internationella Handelshögskolan och från 2007 vid Tekniska Högskolan. Seigerroth har också varit anställd som Universitetslektor i informatik vid Högskolan i Borås under 2008-2009. Seigerroth är en av grundarna till CenIT (Centre of Evolving IT in Networked organizations).

Mellan 2004-2007 var Seigerroth sektionschef för informatik vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Han är också en av grundarna till GSI (Graduate School of Informatics) som startade i april 2008. Seigerroth är också medlem i AIS special interest group SIGPrag.

Undervisning

Seigerroth är involverad och/eller ansvarig för kurser på både kandidatnivå och masternivå. Kurser som han främst undervisar på hanterar ämnen som business and IT-alignment, enterprise modelling, knowledge modelling and knowledge management, project management, and IT-economics. Seigerroth är också verksam som handledare för kandidatstudenter, masterstudenter och doktorander.

Artikel

Sandkuhl, K., Shilov, N., Seigerroth, U., Smirnov, A. (2022). Towards the Quantified Product-Product Lifecycle Support by Multi-Aspect Ontologies IFAC-PapersOnLine, 55(2), 187-192. More information
Kaidalova, J., Sandkuhl, K., Seigerroth, U. (2021). Product-IT Inclusive Enterprise Architecture Management: An Approach Based on Ecosystems, Customer Journey and Data-Driven Business Opportunities Complex Systems Informatics and Modeling Quarterly, 1-25. More information
Sandkuhl, K., Seigerroth, U. (2019). Method engineering in information systems analysis and design: a balanced scorecard approach for method improvement Software and Systems Modeling, 18(3), 1833-1857. More information
Kaidalova, J., Sandkuhl, K., Seigerroth, U. (2018). How Digital Transformation affects Enterprise Architecture Management - a case study International Journal of Information Systems and Project Management, 6(3), 5-18. More information
Kaidalova, J., Seigerroth, U., Sandkuhl, K. (2017). Enterprise Modeling for Business and IT Alignment – A Framework and Recommendations , 12(71), 67-86 https://csimq-journals.rtu.lv: RTU Press . More information
Seigerroth, U. (2015). The Diversity of Enterprise Modeling: A Taxonomy for Enterprise Modeling Actions Complex Systems Informatics and Modeling Quarterly, 12-31 Riga: Riga Technical University . More information
Tinney, T., Adlemo, A., Seigerroth, U., Candell, O. (2015). Safety and security in eMaintenance: The need for integration International Journal of COMADEM, 18(2), 39-51. More information
Sandkuhl, K., Seigerroth, U., Smirnov, A., Levashova, T., Shilov, N. (2014). Service configuration in SOA-based enterprise representation using role knowledge Management and Production Engineering Review, 5(1), 51-64. More information
Kaidalova, J., Seigerroth, U., Bukowska, E., Shilov, N. (2014). Enterprise Modeling for Business and IT Alignment: Challenges and Recommendations International Journal of IT - Business Alignment and Governance, 5(2), 44-69. More information
Seigerroth, U. (2011). Enterprise Modelling and Enterprise Architecture: the constituents of transformation and alignment of Business and IT International journal of IT/Business Alignement and Governance (IJITBAG), 2(1), ?. More information
Lundqvist, M., Sandkuhl, K., Seigerroth, U. (2011). Modelling Information Demand in an Enterprise Context: Method, Notation, and Lessons Learned International Journal of Information System Modeling and Design, 2(3), ?. More information
Lind, M., Seigerroth, U. (2003). Team-based reconstruction for expanding organisational ability Journal of the Operational Research Society, 54(2), 119-129. More information
Goldkuhl, G., Lind, M., Seigerroth, U. (1998). Method Integration: the need for a learning perspective IEE Proceedings - Software, 145(4), 113-118. More information

Doktorsavhandling

Seigerroth, U. (2003). Att förstå och förändra systemutvecklingsverksamheter: en taxonomi för metautveckling (Doctoral thesis). UniTryck, Linköping More information

Antologibidrag

Kaidalova, J., Seigerroth, U. (2016). Contemporary demands on business and IT alignment – How can enterprise modeling help?. In: Steven De Haes and Wim Van Grembergen (Ed.), Strategic IT governance and alignment in business settings (pp. 132 -175). More information
Lind, M., Seigerroth, U. (2015). Collaborative Process Modeling and Process Design: The Intersport Case Study. In: Jan vom Brocke, Michael Rosemann (Ed.), Handbook of Business Process Management 1: Introduction, Methods, and Information Systems (pp. 301 -321). Heidelberg: Springer More information
Lind, M., Seigerroth, U. (2010). Collaborative Process Modeling: The Intersport Case Study. In: Jan vom Brocke, Michael Rosemann (Ed.), Handbook on business process management: 1: introduction, methods and information systems Berlin: Springer More information
Lind, M., Seigerroth, U. (2010). Collaborative Process Modeling: The Intersport Case Study. In: vom Brocke Jan, Rosemann Michael (Ed.), Handbook on Business Process Management 1: Introduction, Methods, and Information Systems (pp. 279 -298). Heidelberg, Dordrecht, London, New York: Springer More information

Konferensbidrag

Lennartsson, D., Raudberget, D., Sandkuhl, K., Seigerroth, U. (2023). The complex reality of modularization: towards an approach for a business-driven modularization of smart products. Amsterdam: IOS Press, 30th ISTE International Conference on Transdisciplinary Engineering, Hua Hin Cha Am, Thailand, July 11–14, 2023. More information
Sandkuhl, K., Seigerroth, U., Lennartsson, D., Raudberget, D. (2023). Module and Interface: Towards a Cross-Disciplinary Understanding based on Quantified Product design. 16th IFIP WG 8.1 Working Conference on the Practice of Enterprise Modeling (PoEM 2023), 28 November–1 December, Vienna, Austria. More information
Lennartsson, D., Raudberget, D., Sandkuhl, K., Seigerroth, U. (2022). Modularisation Metrics - Contrasting Industrial Practice and State-of-Research. Cambridge: Cambridge University Press, 17th International Design Conference, DESIGN 2022, 23-26 May 2022, Croatia, Online. More information
Lennartsson, D., Raudberget, D., Seigerroth, U., Sandkuhl, K. (2022). An Approach Towards Operationalization of Modularization Interfaces for Industrial Product Development. The 29th ISTE International Conference on Transdisciplinary Engineering, held at the Massachusetts Institute of Technology in Cambridge, United States, from 5 – 8 July 2022. More information
Johansson, K., Paulsson, T., Bergström, E., Seigerroth, U. (2022). Improving cybersecurity awareness among SMEs in the manufacturing industry. Amsterdam: IOS Press, 10th Swedish Production Symposium (SPS2022), School of Engineering Science, University of Skövde, Sweden, April 26–29 2022. More information
Sandkuhl, K., Seigerroth, U. (2021). Digital Transformation of Enterprises: Case Studies and Transformation Paths. Twenty-fifth Pacific Asia Conference on Information Systems, Dubai, UAE, 2021. More information
Sandkuhl, K., Seigerroth, U. (2020). Participative or conventional enterprise modelling? Multiple-case analysis on decision criteria. 28th European Conference on Information Systems (ECIS), An Online AIS Conference, June 15-17, 2020. More information
Tarasov, V., Seigerroth, U., Sandkuhl, K. (2019). Ontology development strategies in industrial contexts. Cham: Springer, 21st International Conference on Business Information Systems, BIS 2018, Berlin, Germany, in July 2018. More information
Tarasov, V., Seigerroth, U., Sandkuhl, K. (2019). Ontology Development Strategies in Industrial Contexts Workshops, Berlin, Germany, July 18-20, 2018, Revised Papers. BIS Workshops. More information
Kaidalova, J., Seigerroth, U., Sandkuhl, K. (2018). Product-IT and Enterprise-IT integration in enterprise architecture management - Methodological perspective. 2018 Joint of the 17th Business Informatics Research Short Papers, Workshops and Doctoral Consortium, BIR-WS 2018; Stockholm; Sweden; 24 - 26 September 2018. More information
Sandkuhl, K., Seigerroth, U. (2017). Balanced scorecard for method improvement: Approach and experiences. International Workshop on Business Process Modeling, Development and Support International Conference on Exploring Modeling Methods for Systems Analysis and Design BPMDS 2017, EMMSAD 2017: Enterprise, Business-Process and Information Systems Modeling. More information
Sandkuhl, K., Seigerroth, U., Kaidalova, J. (2017). Towards Integration Methods of Product-IT into Enterprise Architectures. EDOC Workshops 2017, Quebec City, QC, Canada, October 10-13, 2017. More information
Sandkuhl, K., Seigerroth, U., Kaidalova, J. (2017). Towards Integration Methods of Product-IT into Enterprise Architectures. 21´st Enterprise Computing Conference (EDOC 2017). More information
Kaidalova, J., Sandkuhl, K., Seigerroth, U. (2017). Challenges in Integrating Product-IT into Enterprise Architecture – A Case Study. International Conference on ENTERprise Information Systems, CENTERIS 2017, International Conference on Project MANagement, ProjMAN 2017 and International Conference on Health and Social Care Information Systems and Technologies, HCist 2017; Barcelona; Spain; 8 - 10 November 2017. More information
Kaidalova, J., Lewańska, E., Seigerroth, U., Shilov, N. (2015). Interrelations between Enterprise Modeling Focal Areas and Business and IT alignment domains. 18th International Conference, BIS 2015, Poznań, Poland, June 24-26, 2015.. More information
Kaidalova, J., Seigerroth, U., Persson, A. (2015). Towards guiding the use of enterprise modeling in the context of business and IT alignment. 8th IFIP WG 8.1. Working Conference, PoEM. More information
Tinney, T., Adlemo, A., Seigerroth, U., Candell, O. (2014). Safety & Security in eMaintenance: The need for integration. The 3rd International Workshop and Congress on eMaintenance. More information
Göbel, H., Cronholm, S., Seigerroth, U. (2013). Towards an agile method for ITSM self-assessment: A Design Science Research Approach. ICMLG 2013, The International Conference on Management, Leadership and Governance. More information
Vaezipour, A., Mosavi, A., Seigerroth, U. (2013). Visual Analytics for Informed Decisions. Sapienza The International CAE Conference, October 21-22 2013, Verona, Italy. More information
Vaezipour, A., Mosavi, A., Seigerroth, U. (2013). Machine learning integrated optimization for decision making. The 26th EURO-INFORMS Conference, July 1-4 2013, Rome, Italy. More information
Kaidalova, J., Kaczmarek, T., Seigerroth, U., Shilov, N. (2013). Semantic Web Technologies in Business and IT Alignment: Multi-Model Algorithm of Ontology Matching. Fifth International Conference on Advances in Future Internet (AFIN 2013), August 25 - 31, 2013 - Barcelona, Spain. More information
Khademhosseinieh, B., Seigerroth, U. (2012). Towards Evaluating Efficiency of Enterprise Modeling Methods. 18th International Conference, ICIST 2012 Kaunas Lithuania, September 13-14, 2012. More information
Lundqvist, M., Sandkuhl, K., Seigerroth, U. (2012). Transfer of Method Knowledge and Modelling in Distributed Teams - Lessons Learned. 11th International Conference on Perspectives in Business Informatics Research (BIR 2012), September 24-26 2012, Nizhny Novgorod. More information
Kaczmarek, T., Seigerroth, U., Shilov, N. (2012). Multi-layered enterprise modeling and its challenges in business and IT alignment. 14th International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS 2012) 28 June - 1 July 2012, Wroclaw Poland. More information
Kaidalova, J., Seigerroth, U., Kaczmarek, T., Shilov, N. (2012). Practical Challenges of Enterprise Modeling in the light of Business and IT Alignment. Berlin: Springer Berlin/Heidelberg, PoEM 2012 - The 5th IFIP WG8.1 Working Conference on the Practice of Enterprise Modelling, November 7th - 8th, 2012; Rostock, Germany. More information
Kaidalova, J., Seigerroth, U. (2012). An inventory of the business and IT alignment research field. 3rd Workshop on Business and IT Alignment (BITA 2012), Vilnius, Lithuania May 21-23, 2012. More information
Lundqvist, M., Sandkuhl, K., Seigerroth, U. (2012). Enterprise Modelling and Knowledge Transfer in Distributed Teams – Lessons Learned. 24th International Conference on Advanced Information Systems Engineering (CAiSE'12). More information
Sandkuhl, K., Seigerroth, U., Tarasov, V. (2012). Context Modelling for Decision Making in Competence Supply: Experiences from a Military Case. Workshop on Operations Research and Data Mining (ORADM 2012), Cancun, Mexico, March 12-14, 2012. More information
Eyenga Ondoa, M., Ansari Djafari, F., Seigerroth, U. (2011). A Cross industry Evaluation of Critical Success Factors for Alignment of Strategy and Business Processes: A case study of SMEs in the region of Jönköping in Sweden. 13th International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS), 7 - 10, June 2011 Beijing, China. More information
Sandkuhl, K., Seigerroth, U., Smirnov, A., Levashova, T., Shilov, N. (2011). Using Role Knowledge for Service Configuration in SOA-based Enterprise Representation. Third International Workshop on Service-Oriented Enterprise Architecture for Enterprise Engineering (SoEA4EE 2011), 30 August 2011, Helsinki, Finland. More information
Khademhosseinieh, B., Seigerroth, U. (2011). AN EVALUATION OF ENTERPRISE MODELLING METHODS IN THE LIGHT OF BUSINESS AND IT ALIGNMENT. China- Beijing 13th International Conference on Enterprise Information Systems, ICEIS 2011, 8-11 June, 2011 Beijing China. More information
Cronholm, S., Göbel, H., Lind, M., Seigerroth, U. (2011). Collaborative practice - an action research approach to efficient ITSM. International & Inter-disciplinary Workshop on Practice Research. More information
Lind, M., Seigerroth, U. (2010). Process Models as Transformation Vehicle for Strategic Alignment. 5th MCIS 2010, Tel-Aviv-Yafo, Israel – September 12-14, 2010. More information
Lind, M., Rudmark, D., Seigerroth, U. (2010). Design Science Research for Business Process Design: Organizational Transition at Intersport. IFIP WG 8.2/8.6 Joint International Working Conference, Perth, Australia, March/April 2010. More information
Lind, M., Seigerroth, U. (2010). Multi-Layered Process Modeling for Business and IT Alignment. HICSS43 - Hawaii International Conference on System Science, 5-8 Jan. 2010, Honolulu, Hawaii. More information
Albertsen, T., Sandkuhl, K., Seigerroth, U., Tarasov, V. (2010). The Practice of Competence Modelling. Berlin: Springer, Third IFIP WG 8.1 Working Conference, PoEM 2010, Delft, The Netherlands, November 9-10, 2010. More information
Albertsen, T., Sandkuhl, K., Seigerroth, U., Tarasov, V. (2010). Modelling Network-based Defence: Success and Failure of an Enterprise Modelling Endeavour. Berlin: Springer, Third IFIP WG 8.1 Working Conference, PoEM 2010, Delft, The Netherlands, November 9-10, 2010. More information
Lundqvist, M., Holmquist, E., Sandkuhl, K., Seigerroth, U., Strandesjö, J. (2009). Information Demand Context Modelling for Improved Information Flow: Experiences and Practices. Berlin: Springer, First IFIP WG 8.1 Working Conference, PoEM 2008, Stockholm, Sweden, November 12-13, 2008. More information
Seigerroth, U., Lind, M. (2009). Bringing Contextual Dimensions into The improvement of Information System Development Practices. Los Alamitos: IEEE Computer Society, The Forty-Second Annual Hawaii International Conference on System Sciences, Los Alamitos, California. More information
Hugoson, M., Johansson, B., Seigerroth, U. (2008). The Total Picture: A Framework for Control of IT-Investments. 17th International Conference on Information Systems Development, Paphos, Cyprus, August 25-27, 2008. More information
Lundqvist, M., Sandkuhl, K., Seigerroth, U., Stirna, J. (2008). Method Requirements for Information Demand Analysis. 2nd International Conference on Adaptive Business Systems (ABS 2008), Glasgow, UK, 22-24 July 2008. More information
Lind, M., Seigerroth, U. (2008). Co-design as social constructive pragmatism. The Inaugural meeting of The AIS Special Interest Group on Pragmatist IS Research (SIGPrag 2008) at International Conference on Information Systems (ICIS2008), Paris, France, December 14-17, 2008.. More information
Seigerroth, U., Lind, M. (2005). Development and learning during SPI initiatives. The Inaugural meeting of The AIS Special Interest Group on Pragmatist IS Research (SIGPrag 2008) at International Conference on Information Systems (ICIS2008), Paris, France, December 14-17, 2008.. More information
Seigerroth, U. (2004). Research agenda: system development organisations under improvement. The Inaugural meeting of The AIS Special Interest Group on Pragmatist IS Research (SIGPrag 2008) at International Conference on Information Systems (ICIS2008), Paris, France, December 14-17, 2008.. More information
Hjalmarsson, A., Lind, M., Seigerroth, U. (2001). Structural Views on System Development Practices: Towards a conceptualisation based on action, interaction and methods. The Inaugural meeting of The AIS Special Interest Group on Pragmatist IS Research (SIGPrag 2008) at International Conference on Information Systems (ICIS2008), Paris, France, December 14-17, 2008.. More information
Lind, M., Seigerroth, U. (2000). Organisational Learning through Team-Based Reconstruction: Going from Individual Knowledge to Shared Contextual Knowledge. The Inaugural meeting of The AIS Special Interest Group on Pragmatist IS Research (SIGPrag 2008) at International Conference on Information Systems (ICIS2008), Paris, France, December 14-17, 2008.. More information
Karltun, J., Lind, M., Eklund, J., Goldkuhl, G., Seigerroth, U. (1999). Production planning and information flow in a business process context – experiences from change projects in SMEs. The Inaugural meeting of The AIS Special Interest Group on Pragmatist IS Research (SIGPrag 2008) at International Conference on Information Systems (ICIS2008), Paris, France, December 14-17, 2008.. More information
Karltun, J., Seigerroth, U., Goldkuhl, G., Eklund, J., Lind, M. (1999). Process Redesign and Organisational Change: Towards the use of an Integrated Change Method. Linköping: Centre for Studies of Humans, Technology and Organization (CMTO), Univ., The Inaugural meeting of The AIS Special Interest Group on Pragmatist IS Research (SIGPrag 2008) at International Conference on Information Systems (ICIS2008), Paris, France, December 14-17, 2008.. More information
Goldkuhl, G., Lind, M., Seigerroth, U. (1998). Method integration as a learning process. The Inaugural meeting of The AIS Special Interest Group on Pragmatist IS Research (SIGPrag 2008) at International Conference on Information Systems (ICIS2008), Paris, France, December 14-17, 2008.. More information
Lind, M., Seigerroth, U. (1997). Integrating Change Methods: framework and experiences from integrating two methods for change work. The Inaugural meeting of The AIS Special Interest Group on Pragmatist IS Research (SIGPrag 2008) at International Conference on Information Systems (ICIS2008), Paris, France, December 14-17, 2008.. More information

Proceedings (redaktörskap)

Morichetta, A. Buchmann, R. Sandkuhl, K. Seigerroth, U. Kirikova, M. Møller, C. , ... Johansson B. (Eds.). (2023). Joint Proceedings of the BIR 2023 Workshops and Doctoral Consortium, co-located with 22nd International Conference on Perspectives in Business Informatics Research (BIR 2023), Ascoli Piceno, Italy, September 13-15, 2023. More information
Nazaruka, Ē., Sandkuhl, K., Seigerroth, U. (Eds.). (2022). Perspectives in Business Informatics Research: 21st International Conference on Business Informatics Research, BIR 2022, Rostock, Germany, September 21–23, 2022. More information
Koç, H. Stirna, J. Sandkuhl, K. Seigerroth, U. Kirikova, M. Forbrig, P. , ... Johansson B. (Eds.). (2022). Joint Proceedings of the BIR 2022 Workshops and Doctoral Consortium co-located with 21st International Conference on Perspectives in Business Informatics Research (BIR 2022), Rostock, Germany, September 20-23, 2022. More information
Forbrig, P. Hinkelmann, K. Kirikova, M. Lantow, B. Møller, C. Morichetta, A. , ... Seigerroth U. (Eds.). (2021). Joint Proceedings of the BIR 2021 Workshops and Doctoral Consortium co-located with 20th International Conference on Perspectives in Business Informatics Research (BIR 2021), Vienna, Austria, September 22-24, 2021. More information
Sandkuhl, K., Seigerroth, U. (Eds.). (2014). Proceedings of the 7th International Workshop on Information Logistics and Knowledge Supply co-located with 13th International Conference on Perspectives in Business Informatics Research, ILOG@BIR 2014, Lund, Sweden, September 22nd, 2014. More information
Sandkuhl, K., Seigerroth, U. (Eds.). (2014). 7th International Workshop on Information Logistics and Knowledge Supply: 13th International Conference on Perspectives in Business Informatics Research Lund, Sweden, September 23-25, 2014 Workshop Proceedings. More information
Lantow, B., Sandkuhl, K., Seigerroth, U. (Eds.). (2013). Proceedings of the 6th International Workshop on Information Logistics, Knowledge Supply and Ontologies in Information Systems, Warzaw, Poland, September 23rd, 2013. More information
Seigerroth, U., Sandkuhl, K., Stirna, J. (Eds.). (2012). The Practice of Enterprise Modeling. More information
Stirna, J., Sandkuhl, K., Seigerroth, U. (Eds.). (2012). Emerging Topics in the Practice of Enterprise Modeling: 5th IFIP WG 8.1 Working Conference, PoEM 2012 Rostock, Germany, November 7-8, 2012 Short Paper Proceedings. , Rostock: Rostock University More information
Goldkuhl, G., Lind, M., Seigerroth, U., Ågerfalk, P. (Eds.). (1999). The Language Action Perspective on Communication Modelling. , Jönköping: Internationella Handelshögskolan More information
Goldkuhl, G., Lind, M., Seigerroth, U. (Eds.). (1998). The Language Action Perspective on Communication Modelling: proceedings of the third international workshop. , Jönköping: Internationella Handelshögskolan More information

Rapport

Kaidalova, J., Seigerroth, U. (2013). Effektiv Regional e-utveckling: En forskningsutblick. Jönköpings kommun More information
Lundqvist, M., Sandkuhl, K., Holmqvist, E., Seigerroth, U. (2011). Method for Information Demand Analysis: IDA User Guide and Handbook. Jönköping: Jönköping University More information
Holgersson, S., Seigerroth, U. (2010). En-Dator-En-Person i skolan: En utvärdering av ett pilotprojekt på Bäckadalsgymnasiet och Sandagymnasiet i Jönköping. Jönköping University: Jönköping University More information
Sandkuhl, K., Lundqvist, M., Seigerroth, U. (2009). Information Supply Patterns and Technology & Activity Portfolio. More information
Sandkuhl, K., Lundqvist, M., Seigerroth, U. (2009). Method for Elaboration of Information Demand Patterns: Handbook. More information
Lundqvist, M., Seigerroth, U., Sandkuhl, K. (2009). Information Demand Analysis Methodology: Handbook. More information
Sandkuhl, K., Lundqvist, M., Seigerroth, U. (2009). Information Demand Patterns. More information
Albertsen, T., Tarasov, V., Sandkuhl, K., Seigerroth, U. (2009). Competence modeling and matching: frame concept. Jönköping University: Jönköping University More information
Albertsen, T., Seigerroth, U., Sandkuhl, K., Tarasov, V. (2009). Competence demand modeling: case study. Jönköping University: Jönköping University More information
Albertsen, T., Tarasov, V., Sandkuhl, K., Seigerroth, U. (2009). Modellering av 312. luftburna kompaniet: KOMO - Projektrapport. Jönköping University More information
Sandkuhl, K., Tarasov, V., Albertsen, T., Seigerroth, U. (2009). Competence demand modeling based on enterprise models: KOMO - project report. Jönköping University: Jönköping University More information
Lundqvist, M., Seigerroth, U., Stirna, J. (2008). InfoFlow Application Case: Experiences from Modelling Activities at SYSteam Management. More information
Lundqvist, M., Seigerroth, U. (2008). InfoFlow Application Case: Experiences from Modelling Activities at Proton Finishing. More information
Lundqvist, M., Seigerroth, U., Stirna, J. (2008). Information Demand Analysis Methodology: Requirements, objectives, and prerequisites. More information
Seigerroth, U., Lind, M., Gyllander, C. (2008). Från Grossist till Detaljist – Design av Intersports Verksamhetsprocesser anno 201X. More information
Seigerroth, U. (2007). System inventory and evaluation at Jönköpings municipality. More information
Hugoson, M., Johansson, B., Seigerroth, U. (2006). Manual and cases – Prototype tool for IT-spending. More information
Hugoson, M., Johansson, B., Seigerroth, U. (2006). Financial Model for analysis of the value from IT-spending – Executive Summary. More information

Licentiatavhandling

Seigerroth, U. (1998). Integration av Förändringsmetoder: en modell för välgrundad metodintegration (Licentiate thesis). Linköpings universitet More information