Vanajah Siva

Universitetslektor Logistik
Avdelningen för logistik och verksamhetsledning , Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Programansvarig Sustainable Supply Chain Management
För en presentation av Vanajah Siva, se engelska presentationsidan.

Artikel

Siva, V., Gremyr, I., Halldórsson, Á. (2018). Organising sustainability competencies through quality management: Integration or specialisation Sustainability, 10(5).