Jens Sjöberg

Doktorand
Avdelningen för kommunikation och beteendevetanskaper , Högskolan för lärande och kommunikation

Kontakt

Rum
Hb136
Telefon
SMS-nummer
+46 73-910 08 14
Schema
Ändra din information

Forskning

Jens forskning fokuserar på digitala medier, trygghet, tillit, deltagarprocesser and Critical Making, där glappet mellan teknik, samhälle, kommunikation och interaktion är nyckelfaktorer i arbetsprocess.

Jens avhandlingsprojekt handlar om att ta reda på hur deltagarprocesser kan användas för att utforska och stärka polisens externa trygghetsskapande kommunikation via digitala medier (sociala medier och polisen.se). Projektet involverar anställda inom polismyndigheten, polisstudenter och allmänheten. Med intention är att få fram kunskap om hur polisen bör kommunicera i digitala medier för ökad trygghet i samhället. Agenda 2030 finns också med som ett paraply i forskningsprojektet.

Biografi

Jens tog examen från magisterutbildningen Strategisk medieutveckling, Malmö högskola 2016. Han har alltid varit intresserad av mediekommunikation och lärande. Jens har flerårig erfarenhet som universitetsadjunkt från både Malmö universitet och Blekinge Tekniska Högskola inom ämnen medieproduktion, medieteknik och visuell kommunikation. Utöver det har han arbetat med olika TV-produktioner från Sveriges television (SVT) Malmö, samt medieproduktioner inom grafisk design och visuell kommunikation för olika företag och organisationer i södra Sverige.

Undervisning

Jens undervisar i medie- och kommunikationsvetenskap. Både handledare och examinator i kurserna: 

  • Uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap I, 7,5hp
  • Uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap, 15hp

Övriga uppdrag 

Jens är en av två doktorandrepresentant för Högskolan för Lärande och Kommunikations (HLK) nya och egen doktorandorganisation, som startade 2020. Han är också en av medgrundarna till HLKs doktorandpodd.
Mer info om HLKs doktorandorganisations är tillgängligt här: https://ju.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildning-vid-hogskolan-for-larande-och-kommunikation/hlks-doktorandorganisation.html 

Konferensbidrag

Övrigt

Sjöberg, J., Blom, K., Rostedt, J. (2020). HLKs doktorandpodd: HLKs doktorandpodd av doktorander vid högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University [podcast]. Jönköping: Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation