Jens Sjöberg

Doktorand
Avdelningen för språk och kommunikation , Högskolan för lärande och kommunikation
Doktorand
Forskarutbildning , Högskolan för lärande och kommunikation

Kontakt

Rum
Hb136
Telefon
SMS-nummer
+46 73-910 08 14
Signatur/Kortnamn
SJOJEN
Schema
Ändra din information

Forskning

Jens forskning undersöker hur deltagarprocesser/samskapande kommunikationsprocesser kan utveckla den svenska polisorganisationens externa kommunikation kring trygghetsskapande information på social medier och på polisens hemsida. Forskningen avser hur polisen skapar trygghet och inkludering i samhället, vilket kopplar an till polisens brottsförebyggande arbete och dess roll i samhället. Avhandlingen är även kopplad till Agenda 2030 och de trygghetsmål som finns där. Studien fokuserar både på polisorganisationen och polisutbildningens brottsförebyggande och operativa arbeten kring extern trygghetsskapande kommunikation.

Ett forskningsbegrepp av stort intresse är Critical Making, där teknik, samhälle, kommunikation och interaktion är en nyckelfaktor i arbetsprocessen.

Biografi

Jens har alltid varit intresserad av mediekommunikation och har fleråriga erfarenheter som universitetsadjunkt från både Malmö universitet och Blekinge Tekniska Högskola inom medieproduktion, medieteknik och visuell kommunikation. Utöver det har han varit verksam i en rad olika medieproduktioner inom visuell kommunikation för olika företag och organisationer, samt TV-produktioner på Svt.

Undervisning

Jens undervisar på kandidatnivå i medie- och kommunikationsvetenskap som handledare och examinator i B-uppsatskursen, och som handlare i kandidatarbeten inom medie- och kommunikationsvetenskap.