Mikael Skillmark

Universitetslektor Socialt arbete
Avdelningen för socialt arbete , Hälsohögskolan

Kontakt

Rum
Gc520
Telefon
Schema
Ändra din information

Jag är socionom och lektor i socialt arbete. Disputerade våren 2018 och avhandlingen handlar om standardisering i socialtjänsten och dess betydelse för socialt arbete som profession och praktikfält. Under 2018 påbörjades forskningsprojektet ”Konstruktioner av manliga brottsoffer i samtal med brottsofferstödjande socialarbetare”, finansierat av Brottsoffermyndigheten. F.n. pågår uppstarten av projektet ”Vad fungerar och varför? Betydelsen av interventioner och organisationers samverkan för våldsutsatta kvinnors hälsa och välbefinnande”, finansierat av FORTE. Jag samarbetar dessutom med flera kommunala verksamheter i frågor som rör lokalt utvecklings- och forskningsarbete. Undervisningen vid socionomprogrammet är inriktad på kurser på avancerad nivå och som anknyter till avhandlingsområdet.

Artikel

Börjesson, U., Skillmark, M., Bülow, P., Bülow, P., Vejklint, M., Wilińska, M. (2021). “It’s about Living Like Everyone Else”: Dichotomies of Housing Support in Swedish Mental Health Care Social Inclusion, 9(3), 276-285. More information
Skillmark, M., Oscarsson, L. (2020). Applying standardisation tools in social work practice from the perspectives of social workers, managers, and politicians: a Swedish case study European Journal of Social Work, 23(2), 265-276. More information
Denvall, V., Skillmark, M. (2020). Bridge over Troubled Water—Closing the Research–Practice Gap in Social Work. More information
Skillmark, M., Kullberg, C. (2020). The significance of context and victim–offender relationship for Swedish social workers’ understandings of young men’s violent victimization International Review of Victimology, 26(3), 295-313. More information
Skillmark, M., Agevall Gross, L., Kjellgren, C., Denvall, V. (2019). The pursuit of standardization in domestic violence social work: A multiple case study of how the idea of using risk assessment tools is manifested and processed in the Swedish social services Qualitative Social Work, 18(3), 458-474. More information
Denvall, V., Agevall Gross, L., Kjellgren, C., Skillmark, M. (2019). Lost in comparison: a program theory analysis of performance measurement in social work Nordic Social Work Research. More information
Skillmark, M., Denvall, V. (2018). The standardizers: social workers' role when implementing assessment tools in the Swedish social services Nordic Social Work Research, 8(1), 88-99. More information
Kullberg, C., Skillmark, M. (2017). Reluctant Help-Seekers and Agentic Victims: Swedish Social Workers’ Talk about Young Men Victimised by Violence Practice, 29(4), 259-277. More information
Kullberg, C., Skillmark, M. (2017). The significance of position for Swedish social workers’ understanding of young men’s victimization of violence Nordic Social Work Research, 7(1), 54-66. More information
Skillmark, M. (2017). Riskbedömningens logiker i arbetet med mäns våld mot kvinnor Socialvetenskaplig tidskrift, 24(3/4), 201-218. More information
Arnesson, K., Börjeson, M., Denvall, V., Johansson, K., Skillmark, M., Wallinder, M. (2016). Socialtjänstens kris kräver lösningar Stockholm: Hb Svenska Dagbladets AB . More information
Agevall Gross, L., Denvall, V., Kjellgren, C., Skillmark, M. (2015). Brottsoffer i indikatorland: Öppna jämförelser inom socialtjänstens brottsofferstödjande arbete Socialvetenskaplig tidskrift, 22(3-4), 341-358. More information

Bok

Kullberg, C., Herz, M., Fäldt, J., Wallroth, V., Skillmark, M. (2012). Genus i socialt arbete. Malmö: Liber More information

Doktorsavhandling

Skillmark, M. (2018). Uppdrag standardisering: införande och användning av manualbaserade utrednings- och bedömningsverktyg i socialtjänsten (Doctoral thesis). Linnaeus University Press More information

Antologibidrag

Skillmark, M. (2021). Att bedöma risk för våld i socialtjänsten – mellan standardiserade bedömningar och individuella behov. In: L. Moser Hällen (Ed.), Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer (pp. 217 -226). Stockholm: Liber More information

Konferensbidrag

Skillmark, M. (2018). Strävan efter standardisering i socialtjänstens arbete med våld i nära relationer. Om etablering av riskbedömningspraktiker, deras innehåll och (in)stabilitet. Brottsoffermyndighetens viktimologiska forskarkonferens, 20 november 2018, Stockholm. More information
Agevall Gross, L., Denvall, V., Skillmark, M. (2017). Fighting men`s violence against woman in the age of evidence and NPM. 7TH EUROPEAN CONFERENCE FOR SOCIAL WORK RESEARCH Challenges in social work research – conflicts, barriers and possibilities in relation to social work. More information
Skillmark, M., Denvall, V. (2016). When research moves in: the diffusion of evidence-based practice in Swedish social work. 6th European Conference for Social Work Research (ECSWR) Lisbon, Portugal, Thursday 31 March 2016, Catholic University of Portugal. More information
Skillmark, M., Kullberg, C. (2015). Swedish social workers understandings of the significance of position, context and relationship for young men’s victimization of violence: Resisting gender stereotypes?. European Conference on Domestic Violence, Queen’s University Belfast, Ireland, 6th-9th September, 2015. More information
Agevall Gross, L., Skillmark, M. (2015). Brottsoffer i indikatorland: en analys av programidén och implementeringen av Öppna jämförelser inom brottsofferområdet. Brottsoffermyndighetens viktimologiska forskarkonferens, 10 november 2015, Stockholm. More information
Kullberg, C., Skillmark, M. (2014). Betydelsen av position, sammanhang och relation för svenska socialarbetares förståelse för unga män som utsatts för våld.. Brottsoffermyndighetens viktimologiska forskarkonferens den 7 november 2014. More information
Skillmark, M., Kullberg, C., Fäldt, J. (2011). Balancing on the continuum between perpetrator and victim: Social workers understandings of men as victims of violence. Joint Nordic Conference on Welfare and professionalism in Turbulent Times, Reykjavik, 11-13 augusti 2011. More information

Rapport

Kullberg, C., Skillmark, M., Nord, C., Pers, A., Fäldt, J. (2015). Förståelse, bedömningar och hjälpinsatser: Socialarbetares arbete med män som våldsoffer. Falun: Högskolan Dalarna More information