Mikael Skillmark

Universitetslektor Socialt arbete
Avdelningen för socialt arbete , Hälsohögskolan

Kontakt

Rum
Gc520
Telefon
Signatur/Kortnamn
SKIMIK
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Jag är socionom och lektor i socialt arbete. Disputerade våren 2018 och avhandlingen handlar om standardisering i socialtjänsten och dess betydelse för socialt arbete som profession och praktikfält. Under 2018 påbörjades forskningsprojektet ”Konstruktioner av manliga brottsoffer i samtal med brottsofferstödjande socialarbetare”, finansierat av Brottsoffermyndigheten. F.n. pågår uppstarten av projektet ”Vad fungerar och varför? Betydelsen av interventioner och organisationers samverkan för våldsutsatta kvinnors hälsa och välbefinnande”, finansierat av FORTE. Jag samarbetar dessutom med flera kommunala verksamheter i frågor som rör lokalt utvecklings- och forskningsarbete. Undervisningen vid socionomprogrammet är inriktad på kurser på avancerad nivå och som anknyter till avhandlingsområdet.

Artikel

Denvall, V., Agevall Gross, L., Kjellgren, C., Skillmark, M. (2019). Lost in comparison: a program theory analysis of performance measurement in social work Nordic Social Work Research.
Skillmark, M., Denvall, V. (2018). The standardizers: social workers' role when implementing assessment tools in the Swedish social services Nordic Social Work Research, 8(1), 88-99.
Kullberg, C., Skillmark, M. (2017). The significance of position for Swedish social workers’ understanding of young men’s victimization of violence Nordic Social Work Research, 7(1), 54-66.
Skillmark, M. (2017). Riskbedömningens logiker i arbetet med mäns våld mot kvinnor Socialvetenskaplig tidskrift, 24(3/4), 201-218.
Arnesson, K., Börjeson, M., Denvall, V., Johansson, K., Skillmark, M., Wallinder, M. (2016). Socialtjänstens kris kräver lösningar Stockholm: Hb Svenska Dagbladets AB .
Agevall Gross, L., Denvall, V., Kjellgren, C., Skillmark, M. (2015). Brottsoffer i indikatorland: Öppna jämförelser inom socialtjänstens brottsofferstödjande arbete Socialvetenskaplig tidskrift, 22(3-4), 341-358.

Artikel, forskningsöversikt

Bok

Kullberg, C., Herz, M., Fäldt, J., Wallroth, V., Skillmark, M. (2012). Genus i socialt arbete. Malmö: Liber

Doktorsavhandling

Konferensbidrag

Agevall Gross, L., Denvall, V., Skillmark, M. (2017). Fighting men`s violence against woman in the age of evidence and NPM. 7TH EUROPEAN CONFERENCE FOR SOCIAL WORK RESEARCH Challenges in social work research – conflicts, barriers and possibilities in relation to social work.
Skillmark, M., Denvall, V. (2016). When research moves in: the diffusion of evidence-based practice in Swedish social work. 6th European Conference for Social Work Research (ECSWR) Lisbon, Portugal, Thursday 31 March 2016, Catholic University of Portugal.
Skillmark, M., Kullberg, C. (2015). Swedish social workers understandings of the significance of position, context and relationship for young men’s victimization of violence: Resisting gender stereotypes?. European Conference on Domestic Violence, Queen’s University Belfast, Ireland, 6th-9th September, 2015.
Agevall Gross, L., Skillmark, M. (2015). Brottsoffer i indikatorland: en analys av programidén och implementeringen av Öppna jämförelser inom brottsofferområdet. Brottsoffermyndighetens viktimologiska forskarkonferens, 10 november 2015, Stockholm.
Kullberg, C., Skillmark, M. (2014). Betydelsen av position, sammanhang och relation för svenska socialarbetares förståelse för unga män som utsatts för våld.. Brottsoffermyndighetens viktimologiska forskarkonferens den 7 november 2014.
Skillmark, M., Kullberg, C., Fäldt, J. (2011). Balancing on the continuum between perpetrator and victim: Social workers understandings of men as victims of violence. Joint Nordic Conference on Welfare and professionalism in Turbulent Times, Reykjavik, 11-13 augusti 2011.

Rapport

Kullberg, C., Skillmark, M., Nord, C., Pers, A., Fäldt, J. (2015). Förståelse, bedömningar och hjälpinsatser: Socialarbetares arbete med män som våldsoffer. Falun: Högskolan Dalarna