Paraskeva Wlazlak

Doktorand

Avdelningen för Industriell produktutveckling, produktion och design , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Teknologie Licentiat


Kontakt

Rum
D1404
Telefon
+46 36-10 1612
SMS-nummer
+46 73-910 16 68
Signatur/Kortnamn
SPAPAR
Schema
Ändra din information

Forskning

Globaliseringen tillsammans med behovet av nya produkter ställer ändrade krav på produktutvecklingen t.ex. samarbete i nätverk och hantering av kunskap spridd över hela världen. Dessa krav skapar nya utmaningar som innovationsprocesser måste hantera.

Målet med forskningen är att uppnå effektiv integration mellan två centrala företagsfunktioner, nämligen produktion och produktutveckling, särskild när dessa funktioner är separerade geografiskt och organisatoriskt. Det övergripande syftet med forskningen är att identifiera och koppla samman olika kritiska faktorer som leder till framgångsrik integration av geografiskt och organisatoriskt skilda funktioner.

Biografi

2010 fick Paraskeva en Masterexamen med inriktning mot produktionssystemen från avdelning för Industriell Organisation och Produktion vid Tekniska Högskolan i Jönköping. Efter examen arbetade hon som projektassistent vid samma avdelning. 2011 började Paraskeva som doktorand inom området produktionssystem på avdelningen Industriell Organisation och Produktion vid Tekniska Högskolan i Jönköping.

Artikel

Wlazlak, P., Säfsten, K., Hilletofth, P. (2019). Original equipment manufacturer (OEM)-supplier integration to prepare for production ramp-up Journal of Manufacturing Technology Management, 30(2), 506-530. More information
Ferreira, A., Pimenta, M., Wlazlak, P. (2019). Antecedents of cross-functional integration level and their organizational impact Journal of business & industrial marketing. More information
Wlazlak, P., Eriksson, Y., Johansson, G., Ahlin, P. (2019). Visual representations for communication in geographically distributed new product development projects Journal of engineering design (Print), 30(8-9), 385-403. More information
Wlazlak, P., Säfsten, K., Hilletofth, P., Johansson, G. (2018). Integration of Suppliers’ Workflows in the OEMs’ New Product Development Process Procedia Manufacturing, 25, 479-486. More information
Wlazlak, P., Johansson, G. (2014). R&D in Sweden and manufacturing in China: a study of communication challenges Journal of Manufacturing Technology Management, 25(2), 258-278. More information

Doktorsavhandling

Wlazlak, P. (2019). Management of the industrialisation process in distributed geographical and organisational contexts (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Engineering). More information

Konferensbidrag

Edh Mirzaei, N., Wlazlak, P., Sansone, C., Hilletofth, P. (2016). Challenges with competitive manufacturing in high cost environment. The 23rd EurOMA conference, 17th-22nd of June 2016, Trondheim, Norway. More information
Hilletofth, P., Wlazlak, P., Johansson, G., Säfsten, K. (2015). Challenges with industralization in a supply chain network: A supplier perspective. MakeLearn and TIIM Joint International Conference. More information
Wlazlak, P., Hilletofth, P., Johansson, G., Säfsten, K. (2015). Supplier involvement in product development: Critical issues from a supplier perspective. 22nd EurOMA International Annual Conference, Neuchâtel, Switzerland, 26 June–1 July, 2015. More information
Wlazlak, P., Johansson, G. (2014). Management of international manufacturing relocation projects of new and existing products. 21st EurOMA Conference, Palermo, Italy, 20 - 25 June 2014. More information
Wlazlak, P., Johansson, G. (2014). Bridging Geographically Distant R&D and Manufacturing. R&D Management Conference, Stuttgart, Germany, 3–6 June 2014.. More information
Wlazlak, P., Johansson, G., Cederfeldt, M. (2012). A study of the R&D-Manufacturing interface in distributed settings: Experiences from a Chinese manufacturing site.. 5th Swedish Production Symposium (SPS12). More information
Wlazlak, P., Johansson, G. (2012). Communication challenges in a product development project faced with culture and language differences: The Sweden/China case. The R&D Management Conference 2012. More information

Licentiatavhandling

Wlazlak, P. (2016). Integration in global development projects: A study of new product development and production relocation projects (Licentiate thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Engineering). More information

Övrigt

Wlazlak, P. (2016). Integration in global development projects: a study of new product development and production relocation projects. More information
Wlazlak, P., Hilletofth, P., Johansson, G., Säfsten, K. . Managing disturbances during the industrialisation process from a supplier perspective. More information

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information